Nyhedsbrev nr. 2 – 2018

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 24. marts. Dette følges op af en arbejdsdag søndag den 25. marts. Invitationen er lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt 27. februar med deltagelse af 41 af klubbens medlemmer.
Formandens beretning, det af generalforsamlingen godkendte regnskab for 2017, det foreløbige budget for 2018, referatet fra mødet samt brugsretsaftalen med kommunen er ved at blive lagt på klubbens hjemmeside.
Følgende afsnit er et sammendrag af formandens beretning: Vi har på rigtig mange måder haft en god sæson. Den største enkeltting må være, at tagprojektet – klubbens største investering i mange år – er vel gennemført, endda med en besparelse. Økonomien har i det hele taget igen udviklet sig positivt. Roreglement og romappe er færdigudarbejdet, og der blev fastsat regler for gæste- og prøveroning. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen og med Sejlklubben, de selskabelige arrangementer har som sædvanlig været vellykkede, og vi har været forskånet for ulykker. Vejret har ikke været med os, og det har bevirket, at der er blevet tilbagelagt lidt færre kilometer end ellers.

De nuværende kontingentsatser og indmeldesesgebyrer fastholdes.

Kim Frøkjær udtrådte af bestyrelsen og Vibeke Weigelt, vores nye kajakchef, indtræder. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

Carsten Nilaus Pedersen: Formand
Torben Gunge : Kasserer
Peder Henriksen : Rochef
Vibeke Weigelt : Kajakchef
Jørgen Kleisdorff : Husforvalter
Niels Ørnbjerg : Sekretariats- og kommunikationschef
Birkerød Ro – og Kajakklub

Kontingentopkrævning
Kassereren udsender meget snart kontingentopkrævningen for 2018 til alle medlemmer med 1.april som sidste frist for betaling. Alle satser og gebyrer er som nævnt ovenfor de samme som i 2017.

Festudvalget
Susanne Fogh er indtrådt som medlem af festudvalget. De øvrige medlemmer er Niels Høyer (formand) og Kim Frøkjær.

Roskolen og kajakskolen
Datoerne for skolerne ligger nu på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. Kajakskolen er helt optaget med 11 deltagere, og der er på nuværende tidspunkt 3 deltagere på roskolen. Vær opmærksom på, at alle klubkajakker er reserveret til kajakskolen tirsdag og torsdag aften fra 1. maj. Indtil kaninerne bliver frigivet lidt efter lidt er der meget begrænset med kajakker for andre medlemmer på disse tidspunkter. For sidste års kajakkaniner vil der blive arrangeret en tur i svømmehallen, sandsynligvis 6. maj, med henblik på at øve selv- og makkerredninger. En invitation udsendes senere.

Prøv nyt rovand med DGI havkajakinstruktører
Tirsdag den 17. april fra kl 18.00 er klubben vært for et DGI arrangement benævnt ”Prøv nyt rovand”. Vi får besøg af et sted mellem 30 og 50 kajakroere fra andre klubber i Nordsjælland. Og klubbens egne frigivne kajakroere er meget velkomne. Tilmelding venligst til kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk . Efter roningen vil der være kaffe og kage, ledsaget af et foredrag af en af DGI’s repræsentanter. Deltagelse fra vores side vil åbne muligheden for at komme til at kende kajakroere fra andre klubber og dermed for ture på fremmed farvand. Iøvrigt opfordrer vi meget til at deltage på tilsvarende DGI arrangementer hos andre klubber. Yderligere information kommer snart op på opslagstavlen.

Hvilke muligheder har vi for fleksibel planlægning af inriggerture udenfor de faste fællesroninger?
Ikke mindst af hensyn til integreringen af nye roere skal vi holde fast i, og værne om, de faste fællesroninger. Men nogle medlemmer har efterlyst en mekanisme til mere fleksibel
Birkerød Ro – og Kajakklub turplanlægning udenfor de faste fællesroninger. Kajakroerne har oprettet en FaceBook gruppe til det formål. Den virker fint. Ville noget tilsvarende være relevant for inriggerroerne? Eller kan opslagstavlen bruges? Gode ideer og forslag kan stiles til rochefen på rochef@birkeroed-roklub.dk.

1. marts 2018
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg