Standerstrygning, lørdag d. 28. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 28. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Standeren stryges kl 17.00, og middagen starter kl. 19.00.

Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.  Sidste frist for tilmelding er søndag den 22. oktober. Prisen per person er 185 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen.  (lynstegt laks; kyllingebryster, kalvekød, oksefilet med diverse tilbehør; kraftig brownie). Drikkevarer kan købes i klubben. Tilmelding sker nedenstående.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

 

 

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene udsendes senere. Arbejdsopgaven er på et overkommeligt niveau. Medlemmerne inddrages på baggrund af antal roede kilometer i inrigger.

Ny kortturstyrmand
Tillykke til Anni Hansen med erhvervelse af rettigheden som kortturstyrmand.

Tagprojektet og renovering af lokalerne
Renoveringen af klublokalerne er nu afsluttet. Vi afventer lige at malingen tørrer helt inden tingene hænges op. Resultatet er flot. Det sidste tagpap vil , afhængig af vejret, blive lagt på i den nærmeste fremtid. Tak til de mange af klubbens medlemmer, der har bidraget. Det være sig fra overordnet projektstyring til afvaskning af porcelæn.

Vinterroning
Vi nærmer os hastigt starten på vintersæsonen. Reglerne herfor er følgende:
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.