Fællesroning

På grund af det tiltagende mørke flyttes fællesroningerne mandag-, onsdag- og torsdagaften i den resterende del af oktober måned til kl. 16.30.