Formandens tale ved standershejsning

Hvis du nu ikke var tilstede ved årets standerhejsning, kan du læse formandens tale her.