Nyhedsbrev 5

Roskolerne
Roskolerne er kommet godt igang med 5 deltagere på inriggerskolen og 8 deltagere på kajakskolen. Det indledende weekendkursus på inriggerskolen gik fint, og kursisterne ror nu på de åbne roninger mandag og onsdag aften. Deltagerne på kajakskolen startede med redningsøvelser i svømmehal og ror nu tirsdag og torsdag aften. Det er et meget smukt syn, når en armada på 10-12 kajakker drager mod Frederiksdal.

Velkommen til alle nye medlemmer i klubben. Det skaber fornyelse med ”nyt blod” i klubben, og ikke mindst kajakroerne bidrager væsentligt med ”ungt blod”. Tak til instruktører og andre, der assisterer omkring roskolerne.

Vores formand har dokumenteret roskoleaktiviteterne med en række fotografier. De kan ses på hjemmesiden.

Rotøj
Ønsker om køb af af rotøj stiles til Kim Frøkjær på sikkerhed@birkeroed-roklub.dk. Udbuddet kan ses på hjemmesiden.

Roer træd varsomt, thi……
Rokommandoen ”Sæt hårdt i” gælder altså ikke ved ombordstigning…… Theta er på værft på grund af en skade, der ifølge materialforvalteren kun kan skyldes, at der er trådt ned i båden med alt for stor vægt, eventuelt på et bundbræt, der ikke er placeret rigtigt. Det skal undgås, så støt og hjælp hinanden ved ombordstigning. Dette vil også bidrage til at forhindre lejlighedsvise overbordfald.

Nye laminerede rokort
De laminerede rokort til frigivne roere er blevet opdateret. Alle har beholdt erhvervede rettigheder. Check venligst kortene, og meldt tilbage til Niels@oernbjerg.dk, hvis I ikke finder, at informationen er retvisende.

Ny folder for Birkerød Ro- og Kajakklub
Der er ved at blive trykt en Birkerød Ro- og Kajakklub folder om roningens lyksaligheder. Selvfølgelig med det håb, at medlemstallet kan øges. Ved forårets oprydning fandt vi 500 eksemplarer af den tidligere folder. Sådan skulle det helst ikke gå denne gang. Den nye folder tænkes lagt på biblioteket og andre egnede steder, og kan omdeles ved passende lejligheder. Den kunne også vedlægges vært- og værtindegaver, da vi jo godt ved, at de fleste nye medlemmer kommer via personlige kontakter.

Tilladelsen til kajakroning på Farum Sø
Listen med navnene på klubbens kajakroere, der er placeret i alle kajakkerne, er blevet opdateret. Den indeholder nu også navnene på de nye kajakroere. Husk at medbringe personlig legitimation i det usandsynlige tilfælde, at I skulle blive antastet af søsheriffen.

Lystfiskerkonkurrence lørdag d. 11. juni
Lystfiskerforeningen afholder en fiskekonkurrence på Furesøen lørdag d. 11. Juni fra kl 04.00 til 12.00. Her må der forventes øget trafik på søen. Hold god afstand til fiskebådene.

DGI kajakaften i BRK
Tirsdag aften d. 7. juni arrangerer DGI er kajakaften i BRK. Der kommer rigtigt mange kajakroere fra andre klubber, men arrangementet er selvfølgelig også for klubbens egne medlemmer. Se plakaten i klubhuset, og hør nærmere om mulighederne hos kajakchefen. Arrangementet er kun for frigivne kajakroere.

DGI låner (måske) klubhusets lokaler i weekenden den 11/12 juni
Klubben og klubbens kajakker udlånes, hvis ellers der kommer nok deltagere, til et DGI kajakkursus i weekenden den 11/12 juni. Den normale inriggerroning kan selvfølgelig gennemføres.

Sikkerhed igen, igen
På klubbens hjemmeside under Links findes et DFfR indlæg vedrørende kæntringulykken i Ålborg Dame Roklub. Det giver helt bestemt stof til eftertanke.

foto: Carsten Nilaus Pedersen

foto: Carsten Nilaus Pedersen

Grillaftenerne
Vi kører efter det sædvanlige onsdags-koncept med medbringelse af egen forplejning og køb af drikkevarer i klubben. Vi er startet, så vel mødt.

Tænk en gang
Da bestyrelsen ikke er lykkedes med at få dmi.dk og yr.no til at gøre noget ved de ofte kraftige vinde fra syd og sydvest, er det blevet besluttet at udstationere Alfa ved badeanstalten nedenfor Næsseslotten i sådanne perioder. Her har vi fået stillet en nedlagt sauna til rådighed til opbevaring af Alfa og andet udstyr. Flexbådfarten vil formedes 2 klip sørge for transporten over StoreKalv.
Formanden har opgivet kilometerræset for i år. For at give ham lidt medvind indføres snarest på rocomputeren et felt til afkrydsning af antal fugle set eller observeret på turen på Furesøen og tilstødende søer. Her har han en god chance for at komme i top 3.