Nyhedsbrev nr. 4 – 2016

Roskolerne
Kajakskolen er fuldt optaget med 8 deltagere. De mødes første gang i svømmehallen fredag den 22. april. Første dag i klubben er søndag den 1. maj. Kajakskolens efterfølgende fællesroninger med instruktør ligger tirsdag og torsdag aften. Dette betyder, at der er kajakker til rådighed for allerede frigivne kajakroere på fællesroningerne mandag og onsdag aften. Inriggerroskolen har tilsyneladende færre deltagere. Der er introduktionsaften torsdag den 21. april og weekendkursus 23/24. april.

Medlemsantallet
Vi forventer en lille stigning i antallet af medlemmer i klubben i 2016. Enkelte har meldt sig ud, men nye har meldt sig ind. Faktisk har vi i klubben en uhyre loyal medlemskreds. Tilsvarende ses kun i ganske få andre roklubber. Tak for det. Så tag godt imod de nye medlemmer.

Fællesroningerne
Der spores en stigende tendens til, at langt den meste roning ligger udenfor fællesroningerne i ret fasttømrede besætninger. Men for nye roere, og for roere der ikke kommer så tit, er det afgørende, at fællesroningerne fungerer. Husk eventuelt tilbage på dengang, du selv var ny i klubben. Hvor let var det lige at komme godt igang? Og det er altså ikke farligt, at møde nye mennesker. Så mød venligst op, bare en gang imellem, til disse roninger.

Grillaftenerne
Vi kører efter det sædvanlige onsdags-koncept med medbringelse af egen forplejning og køb af drikkevarer i klubben. Vi tænder grillen efter roningen, og starter onsdag 4. maj. Vel mødt.

Rotøj
Ønsker om køb af af rotøj stiles til Kim Frøkjær på sikkerhed@birkeroed-roklub.dk.

Ansvarsfordelingen i bestyrelsen og dens målsætninger
En opdateret oversigt over ansvarsfordelingen blandt bestyrelsens medlemmer og nærmeste hjælpere kan ses på opslagstavlen. Der er ikke sket væsentlige ændringer. Bestyrelsen har endvidere opstillet følgende målsætninger for sit arbejde:

 • Videreudvikling af klubben med bevarelse af en god balance mellem det sportslige og det sociale.
 • Videreudvikling af det nye roreglement hvor nødvendigt, samt opdatering af styrmandsmappen med hovedvægten på de rotekniske aspekter.
 • Fastholdelse og om muligt forøgelse af antallet af medlemmer af klubben.
 • Gennem uddannelse at øge antallet af ro- og kajak-instruktører samt kort- og langturstyrmænd.
 • Gennem en fælles indsats af alle aktive medlemmer at sikre en god vedligeholdelse af materiellet.
 • Sikring af god vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen og dens faciliteter.
 • Fundraising til finansiering af et nyt tag og nye vinduer.
 • Videreudvikling af klubbens kommunikation, internt såvel som eksternt, herunder opdatering af klubbens hjemmeside.
 • Fastholdelse af en sund økonomi med overskud til nødvendige reparationer og investeringer.
 • Sikring af klubben som en kendt og værdsat deltager i det lokale foreningsliv.
 • Videreudvikling af klubbens samarbejde med relevante myndigheder, kommunen, andre klubber og foreninger, herunder sejlklubben, DFfR, DGI, den lokale presse og publikum i det hele taget.

Hvad laver bestyrelsen egentlig?
Bestyrelsens aftagende trang til at ændre på tingene ses tydeligt af, at der nu er tid til at ro. Medlemmer af bestyrelsen indtager således dags dato 7, 10, 12 og 14 pladsen på kilometerstatistikken. Det kan rokort.dk altså også bruges til. Jeg har også i skrivende stund lige set, at Hanne og Rob tager en aftentur i kajakken til Holte Havn…….

Laminerede rokort
Det roder (lidt) i de laminerede rokort. Det vil vi gøre noget ved meget snart. Men rochefen har travlt, idet han jo også gennem sit erhvervsarbejde er travlt beskæftiget med at sikre, at værdien af medlemmernes pensionsopsparinger ikke forringes. Han bidrager med andre ord til at holde samfundshjulene igang. Og den kommunikationsansvarlige skal på et 4 dages kursus i lamineringsteknikkens ædle kunst. Men vi skal nok komme efter det.

Bådebroen er løs-men ikke så meget
Ved sæsonstart blev det konstateret, at bådebroens fortøjninger ikke sidder helt godt fast, og at broen derfor bevæger sig lidt. Det bliver vi nødt til at udbedre, en desværre stor udgift. Heldigvis er situationen ikke så alvorlig, som det fremgik af en SMS til et troskyldigt bestyrelsesmedlem af jysk herkomst med en besked om, at broen havde revet sig løs og var drevet 50 meter ud i søen. Det troskyldige- og pligtopfyldende- bestyrelsesmedlem kastede sig straks på cyklen. Da han nåede frem til klubhuset, kunne han til sin lettelse konstatere, at broen stadig lå på sin plads. Et kik på kalenderen viste, at datoen var den 1. april. Medlemmer, for hvem det lykkes at gætte afsenderen, tildeles en ekstra kilometer på rocomputeren.