Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 82b, 3460 Birkerød, mandag den 29. februar, 2016 kl 19.00.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om den afsluttede sæson
3. Fremlæggelse af 2015 regnskabet (bilag 1)
4. Fremlæggelse af 2016 budgettet, herunder fastsættelse af kontingent (bilag 2)
5. Beslutningsforslag
5.a Nye vedtægter (bilag 3a (udsendt tidligere) og 3b)
6. Kort orientering om det nye roreglement
7. Aktivitetsplan for den kommende sæson
8. Valg til bestyrelsen. Alle nuværende medlemmer af bestyrelsen er villige til genvalg
9. Valg af to revisorer. Gunnar Hallsson og Jan Thomsen er begge villlige til genvalg
10. Eventuelt

På generalforsamlingen kan ethvert medlem, som har været medlem i mindst 3 måneder, personligt afgive sin stemme.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bilagene og budget er fremsendt til medlemmerne per e-mail. Hvis du ikke skulle have modtaget nyhedsbrevet fra d. 21. februar, bedes du først at se efter i din Spamfilter ellers kan du kontakte Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk