Indkaldelse til generalforsamling 2016, man. d. 29. feb.

Til medlemmerne af Birkerød Ro- og Kajakklub.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2016 i Birkerød Ro- og Kajakklub (BRK). Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 b, mandag den 29. februar  kl 19.00.
Den foreløbige dagsorden er vedhæftet. Den endelige dagsorden udsendes, når sidste frist for forslag fra medlemmerne til dagsordenen er nået. Sidste frist er fredag den 19. februar. Forslag skal sendes til kommunikation@birkeroed-roklub.dk .
Endvidere er som bilag et udkast til en ny vedtægt for BRK. De øvrige bilag fremsendes sammen med den endelige dagsorden.

Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen

Niels Ørnbjerg

 

31. januar 2016