Nyhedsbrev, september 2022

Energikrisen er også nået til Ro & Kajakklubben.
Som alle andre i samfundet har vi udsigt til en stærkt stigende energiregning. Vi må derfor skrue ned for varmen i klubbens lokaler og henstille til ikke at tage bad i klubben. Som I ser i grafen til højre har vi oplevet stærkt stigende energiomkostninger de senere år, med en forventning om at det eksploderer i år og næste år.
Det trækker penge ud af klubbens regnskab og reducerer mulighederne for at investere i ro- og motionsaktiviteter.

Henstilling til ikke at benytte klubben til varme bade.
For at spare på varmeudgifterne henstiller vi til at man undlader at benytte klubben til varme bade, så vi sparer denne udgift. Vi kan ikke umiddelbart lukke for det varme vand specifikt til brusebadene, uden at skulle involvere en VVS’er. Det koster penge, og det vil vi godt spare. Vi håber derfor at denne henstilling vil være nok.

Ny temperaturstyring i lokalerne
Under hensyn til de aktuelle meget høje gaspriser samt myndighedernes anbefalinger om at holde en temperatur i opholdslokaler på ca. 19 °C, er den automatiske temperaturregulering sat til at styre efter følgende temperaturer:

  • Dagtimer med kendt brug                                  19 °C
  • Dagtimer med tilfældigt brug                            17 °C
  • Nat                                                                     14 °C


Hvis man kommer til lokalet, og temperaturen ikke er tilstrækkelig, kan man ændre ”setpunktet” for temperaturen på den lille vægtermostat, der er monteret på væggen ud mod køkkenet. Vejledning hænger ved termostaten.
Udover de to førnævnte tiltag, så hjælp klubben med at spare ved:

  • At slukke lyset efter dig
  • Når den kolde tid kommer og ude temperaturen kommer under 12 grader, så hold portene lukket mest muligt, så vi ikke fyrer for gråspurvene mere end højst nødvendigt.

På forhånd tak for jeres hjælp med at holde energiregningen nede.

Standerstrygning finder sted lørdag den 29. oktober
Sommersæsonen går på hæld, og den sidste fællesroning både for kajak og inrigger, starter kl. 14.30 denne dag. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00.
Standeren stryges kl. 16.30. Her vil der også blive uddelt nåle (årer) til de mange der har roet mere end 1000km (guldårer) og 750km (sølvårer). Kom og vær med.

Om aftenen kl. 18.30 er der traditionen tro standerstrygningsmiddag.
Tilmelding til standerstrygningsmiddagen sker på hjemmesiden. Klik her  Her kan du også angive, hvad du vil hjælpe med i forbindelse med arrangementerne på denne dag

Arbejdsdag, søndag den 30. oktober fra kl. 9.30
Traditionen tro holder vi arbejdsdag dagen efter standerstrygningen. Der indledes med morgenbrød og kaffe. Vi skal have gjort klubhuset og omgivelserne klar til vinteren, og bådene skal gennemgås med henblik på at planlægge vintervedligeholdelsen. Tilmelding til arbejdsdagen sker til husforvalter Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk .Vi håber på et stort fremmøde.

E-roning
På baggrund af en donation fra DGI har vi fået råd til at anskaffe udstyr til E-roning. Der er således sat et stort lærred op i loftet i klublokalet med en fastmonteret projektor og en PC til at styre den fra. Vi vender tilbage på et senere tidspunkt med mere konkrete planer for E- roningen i den kommende vinter.

Implementering af det nye logo
Implementeringen af det nye logo skrider fremad. Således er kajakkerne nu blevet forsynet med det nye logo.
Det opmærksomme medlem vil også have bemærket at det gamle navn på klubhuset ved indgangsdøren er blevet taget ned, væggen er blevet malet, og nyt navn er sat op. Samtidig er der sat det nye logo op mellem portene ud mod vandet.
Næste skifte er til nye standere til inriggerne og til flagstangen på huset. Sidstnævnte tager vi jo ned til standerstrygningen i slutningen af oktober, derfor venter vi med at skifte til den nye stander til standerhejsningen næste år.

Fin modtagelse af LiteBoat TRIO og roning med 2 årer
Midt i juli fik vi leveret den nye LiteBoat Trio der i august blev døbt TAU af rochef Marianne Vittrup. Båden er blevet godt modtaget. Siden ankomsten har båden været ude på 43 ture, og tilbagelagt 310km. Mere end 65 forskellige roere har været ude i båden. Navnet TAU er det 19. bogstav i det græske alfabet og har tidligere i klubbens historie været båret af en sculler, der var bygget i træ.

2 nye glasfiber inriggere på vej
Klubben har afgivet ordre på 2 nye inriggere bygget med glasfiberskrog. Planen er, at de leveres så de kan tages i brug ved standerhejsningen den 25. marts.

Kajakskolen 2023 fuldtegnet
Der er flere nye medlemmer på vej ind til den kommende sommersæson. Kajakskolen er således allerede fuldtegnet, og der er oprettet venteliste. Der er fortsat plads til flere på næste års inrigger roskole.

Jens Galatius
Formand

  1. september 2022