Nyhedsbrev nr. 1, 2021

Udsættelse af generalforsamlingen
Som en konsekvens af den fortsat alvorlige Corona-situation, og deraf afledte påbud og anbefalinger fra såvel sundhedsmyndighederne som idrætsorganisationerne, udsættes klubbens 2021 generalforsamling. Vi stiler mod at kunne afholde generalforsamlingen den 27. april 2021. Bestyrelsen vil i mellemperioden fungere som et “forretningsministerium”, og vil administrere i henhold til seneste generalforsamlings beslutninger.  Dette indebærer bl.a., at der vil blive opkrævet samme kontingent som i 2020. Opkrævningerne udsendes i begyndelsen af marts.

Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
Renoveringen af de to toiletter på første sal, og opfriskningen af herrernes omklædningsrum, igangsættes nu, og vil løbe over de næste 4-5 uger. Herretoilettet vil være åbent i perioden, og vil skulle bruges, om nødvendigt, af begge køn.

IT-kyndig til bestyrelsen
Efterlysningen i sidste Nyhedsbrev af et medlem med IT kompetence til den kommende bestyrelse har været resultatløs. Vi søger således fortsat efter en person med kompetence inden for og interesse i IT. Opgaverne vil bestå i at være ansvarlig for computeren i bådhallen, at være superbruger på Rokort.dk, evt. programmere udtræk fra rokort.dk, at administrere mail-adresserne@birkeroed-roklub.dk og at være sekundant på hjemmesiden. Henvendelse til  Niels Ørnbjerg.

Den daglige roning
Vi kan fortsat ro efter de tidligere udmeldte retningslinjer, nu suppleret med et afstandskrav på 2 meter og et forsamlingsloft på 5 personer. Det maksimale antal personer i bådhallen er 3. Brug af mundbind i bådhallen og ud- og hjemskrivning af turen på mobil eller hjemmecomputer anbefales. Husk at respektere bådreservationerne, og husk at låse portene til bådhallen med palen.

Der har været lidt uklarhed omkring retningslinjernes definition på et roteam.  Et roteam defineres som en boble på op til 5 roere. Indenfor boblen kan man kombinere frit og f.eks ro 2+ med forskelligt sammensat besætning.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

10. januar 2021