Nyhedsbrev nr. 11

Ændring af tidspunkterne for fællesroningerne og grillaftenerne
I september starter inriggerfællesroningerne kl 17.30 og onsdagsgrillen kl. 19.15.
I oktober måned starter inriggerfællesroningerne kl. 16.30. Onsdagsgrillen fortsætter indtil 15. oktober med start kl. 18.15.

Kajakfællesroningerne mandag og onsdag starter 17.15 fra onsdag 2. september og måneden ud. Følg iøvrigt med på klubbens side på Facebook.

Kajak- og roskolerne
Adskillige af roskolens deltagere er blevet frigivet, og flere følger. Vejret har drillet kajakskolen, med det går godt fremad. Vandet er stadigvæk til den uklare side, så der er bestilt tid i svømmehallen for at få redningerne endeligt på plads.

Nye korttursstyrmænd og kajakinstruktører
Stig Andersen, Jørgen Schiermacher, Helene Gustafsson og Marianne Vittrup er alle blevet tilkendt rettigheden Korttursstyrmand. Helene og Marianne har før været tildelt samme rettighed i anden klub, så derfor har det kunnet gå stærkt hos os.

Kell Vedsted og Allan Nygaard Pedersen er nu uddannet som Klubkajakinstruktører.

Corona situationen (lige en påmindelse)
Retningslinierne gælder fortsat. Sprit af og hold afstand og alt det andet, som kan bidrage til at holde smitten ude af klubben. Procedurerne er slået op i klubben og kan endvidere findes på hjemmesiden.