Nyhedsbrev nr. 10

Standerstrygning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 26. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl. 15.00. I tilfælde af dårligt vejr, eller bare manglende lyst til at gå på vandet, er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00. Formanden holder tale og standeren stryges kl. 17.00, og middagen starter kl. 19.00. Menuen er den traditionelle. Tilmeldingen sker på blanketten, på hjemmeside under ”Nyheder”. Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet er gældende. På blanketten er det også muligt at melde sig til forskellige opgaver på dagen (kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen, borddækning, oprydning).
Udover den faste skare af deltagere håber vi på deltagelse ikke mindst fra nye medlemmer af
klubben og af klubbens kajakroere. Sidstnævnte gruppe har aldrig haft stor synlighed ved klubbens sociale arrangementer. Det bør der ændres på……..

Arbejds- og oprydningsdag
Søndag den 27. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores
husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et
stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Ny kajakchef
Vibeke Weigelt har på grund af nyt og krævende arbejde valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen og som kajakchef med øjeblikkelig virkning. Vi siger tak til Vibeke for hendes store indsats som kajakchef. Som ny kajakchef er udnævnt Joachim Harteg Jacobsen.

Vinterroning (uddrag fra roreglementet)
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog
med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.
Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Forbedringer i klubhuset
Klubbens sunde økonomi muliggør en række forbedringer i klubhuset. Der vil f.eks komme nye døre til køkken og depotrum og ny rocomputer. Træet vest for klubhuset vil blive fældet i uge 46/47. Den nye hjerterstarter er opsat udenpå huset, så den er mere tilgængelig.

6. oktober 2019 På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg