Indkaldelse til generalforsamling 2019 i Birkerød Ro- og Kajakklub

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 b, tirsdag den 26. februar kl. 19.00. Den foreløbige dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om den afsluttede sæson
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
  4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  5. Aktivitetsplan for 2019
  6. Behandling af eventuelle forslag fra medlemmerne
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til punkter på dagsordenen. For at sikre, at forslagene medtages på den endelige dagsorden, og for at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest belejligt og ikke senere end tirsdag den 5. februar 2019.

Peder Henriksen har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt er ikke på valg. De øvrige medlemmer af bestyrelsen (Carsten Nilaus Pedersen, Jørgen Kleisdorff, Torben Gunge og Niels Ørnbjerg) er alle villige til genvalg. Endvidere opstiller Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius.

Den endelige dagsorden, det reviderede regnskab for 2018 og forslaget til 2019 budget fremsendes per mail til klubbens medlemmer forud for generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,

Carsten Nilaus Pedersen, formand