Standerstrygning 2018. Balkontale

Kære allesammen.
Kan I huske? Kan I huske, hvordan det var ved standerhejsningen for syv
måneder siden? Der lå is på vandet. Senere forsvandt ikke bare isen, men
rigeligt meget af vandet. Og der er jo stadig lavvande på søerne. Og lige nu
er det hundekoldt, men hvepsene flyver ufortrødent rundt om ørerne på os
heroppe på balkonen.
Klimaforandringerne er over os. Det er ikke til at tage fejl af eller bortforklare.
Men heldigvis har præsident Trump jo lovet at “klimaet vender tilbage”, og det
er da betryggende at vide.
Uanset hedebølge, tørke, klimaforandringer og uanset hvad der ellers måtte
have været af genvordigheder, har vi haft en rigtig god sæson. Vi har fået
flere medlemmer. De fleste af de nye er kommet forlæns ind i klubben i deres
kække, farvestrålende kajakker, men der er også kommet en del baglæns ind
i solide, håndbyggede træbåde. Og der er blevet roet rigtig mange kilometer.
Det bliver vist sværere og sværere at bevare pessimismen hvad angår
klubbens fremtid. Så lad os være optimistiske i stedet for.
De nye medlemmer har været med til at sikre os en god økonomi, men jo
først og fremmest ny dynamik og nyt liv.
De seneste års store emne – taget, tænker vi ikke på mere, men kan blot
nyde, at det er der, at det er tæt, og at der også blev råd til andre forbedringer
i bygningen.
Vi kunne efterhånden godt bruge en større bygning. Bådene står allerede
meget tæt. Det bliver også noget af en udfordring at finde plads til vinterens
arbejde med at vedligeholde og istandsætte bådene. Vi er i gang med at se
på en løsning af pladsproblemerne bl.a. ved at installere et hejseanlæg, så
også de tunge både kan komme op på hylderne.
Men der er heldigvis også andre vinterglæder end at slibe både og installere
hejseanlæg. Der er vinterroning – og med global opvarmning og milde vintre
er der måske ekstra gode muligheder. Indendøre står motionscyklerne og
romaskinerne klar, ivrige efter at komme i gang igen. Ligeledes de andre
sære apparater inde i det bageste lokale. Og i morgen er det Store
Arbejdsdag – som foruden arbejde også byder på morgenmad og frokost.
Vi er næsten i hus med et aftenarrangement i januar, hvor et par
fugleeksperter vil fortælle om fuglelivet på og omkring vores rofarvand.
Til slut tak til alle, som har bidraget til at holde klubben i gang og humøret
oppe. Frivilligheden er som bekendt altafgørende og må aldrig bare blive set
som en selvfølge.
Mariann, til strygning klar. Stryg væk!
Hurra for klubben! Tre korte og et langt.
Formand, Carsten Nilaus Pedersen