Nyhedsbrev nr. 9

Ændring i tidspunkt for fællesroningen om aftenen
Husk, at vi fra 1. september på aftenroningerne starter kl. 17.30 og ikke kl. 18.30. Prøv at holde
fast i mandag og onsdag aften for inriggerne og tirsdag og torsdag aften for kajakkerne.

Husk at låse døre og porte
På given foranledning er det nødvendigt at indskærpe vigtigheden af, at låse dørene og portene til bådhallen. Det er styrmanden på den sidst hjemkomene inrigger eller den sidst hjemkomene
kajakroer, der er ansvarlig for, at der er låst og slukket. Der skal selvfølgelig også være låst, når vi er på vandet. Klubbens tyveriforsikring dækker kun, hvis der er tydelige tegn på indbrud. Det er nok ikke let at liste væk med en inrigger, og markedet for en slig tyvekost er nok begrænset,
men der ligger faktisk for mange penge i let afsættelige kajakker og andet materiel.

Vedligeholdelse af inriggerne
Der har heldigvis være mange positive reaktioner på efterlysningen i sidste Nyhedsbrev efter
medlemmer, der ville indgå i den nye bådvedligeholdelses-gruppe. Udover de i sidste Nyhedsbrev nævnte (Peder Henriksen, Klaus Kornerup) har Annette Reeh, Vagn Rydahl, Niels Stubbe, Ole Jannerup og Jens Galatius meldt sig. En stor tak til alle. Og lur mig, om ikke de mest aktive inriggerroere igen vil blive indkaldt til at give en hånd med.

Vandstanden
Der skal meget til, før vandstanden reagerer på den sidste tids regn. Så pas stadigvæk på, når
bådene håndteres ved broen, ved ind- og udsejlingen fra kanalen ved Frederiksdal, og når stenen ved Kaningården passeres. Stenen er nu mærket med en rød bøje (tak til Rob).

Nummerering af pladserne i kajakstativerne
Alle kajakker er nu blevet tildelt en fast, nummereret plads i kajakstativerne. Fordelingen fremgår af en liste, der er ophængt ved rocomputeren. Husk at lægge kajakken tilbage på rette plads efter brug (som ikke nødvendigvis er den plads, du tog den fra, hvis roeren før dig ikke har forstået budskabet).

Workshop for klubbens kajakroere
Tirsdag den 9. oktober kl 19.00 til 21.00 afholdes en workshop for klubbens kajakroere. Andre
medlemmer af klubben er selvfølgelig også velkomne. Formålet vil være at få en dialog om,
hvordan vi ønsker at videreudvikle kajakroningen i klubben over de kommende år. Yderligere
information følger.

Mulige vinterarrangementer
I sidste Nyhedsbrev efterlyste bestyrelsen forslag til aktiviteter af social karakter gennem vinteren.
Der er ingen forslag modtaget, så bestyrelsen går trygt sit vinterhi i møde. Dog afholdes
standerstrygningen lørdag den 27. oktober. Invitationen følger.

Det forlyder 
at en god måde at klare ”modenmandskrisen” på er at tage en tur alle søerne rundt i kajak. Så tre medlemmer er kommet godt ud på den anden side.