Nyhedsbrev nr. 5

Nok har vi alle været unge engang, men alligevel……..
Det går godt nok hårdt for sig, når unge mennesker samles på arealet foran klubhuset på milde forårs/sommeraftener. Druk, høj musik, destruktiv adfærd og verbale overfald er på dagsordenen. Og arealet flyder efterfølgende med papiraffald, tomme dåser, andet affald og knuste flasker.
Et opslag på Facebookgruppen ”Os i Bistrup” har givet god respons, vi vil gøre kommunen opmærksom på situationen, og hvis problemet gentager sig vil vi forsøge med indlæg i lokalavisen. Men reelt er der næppe meget, vi kan gøre andet end at rydde op efter dem. Vi har øget antallet af affaldsbeholdere til to, og placeret en af disse på græsarealet. Det vi selv SKAL gøre på den korte bane er altid at have såvel hoveddør, døren til bådhallen samt portene til bådehallen låst, når vi ikke er i bådehallen. Også selv om vi sidder på balkonen. Det samme gælder balkondøren mod brandtrappen. Anmodning om brug af toilettet bør kun imødekommes, om overhovedet, for enkeltpersoner og ikke grupper. Og så må vi finde os i at rydde op. Området er kommunalt, og med vores brugsret følger også pligten til at vedligeholde arealet. (selv om det kunne være fristende at fjerne bænkene, lade græsset gro og plante havtorn).

Fremmede folk i bådhallen?
Prøv at se om de reagerer positivt på løseordet ”Det er fedt at ro kajak”. Så er det en af de mange nye kajakmedlemmer, der er ved at finde sig til rette i klubben. Der er mange på kajakskolen, men der kommer også løbende en del nye, erfarne medlemmer, der kan springe kajakskolen over.
Der er knap så mange på inriggerroskolen, men også på inriggersiden ser vi en flot tilgang af nye, meget erfarne roere. Så medlemstallet er inde i en god udvikling.
Så velkommen til de nye roere. Tag godt imod dem.

Udviklingen omkring Eta
De afholdte prøveture har fået en del medlemmer til at forsøge sig i Eta. Og Niels Stubbe kan allerede kalde sig Eta styrmand. Den båd skal vi nok få glæde af.
Roning i Eta har hidtil været forbeholdt inriggerroere. En del kajakroere har udtrykt ønske om muligheden for en prøvetur. Det ønske vil vi gerne imødekomme. Skriv til kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Så vil vi få et overblik over, hvor stort behovet er, og planlægge herefter.

Vandskibanen
Der ER taget kontakt til Vandskiklubben, med kopi til Lars Stubkjær, med henblik på at få flyttet afmærkningen af vandskibanen de lovpligtige 25-30 meter udenfor sivkanten.

Persondataforordningen
Bestyrelsen arbejder hårdt på sagen. Mere følger i kommende Nyhedsbrev.

I det daglige skal vi skal huske, at
1) Skyde palerne for, så portene til bådhallen låses, når vi går på vandet. Det er altså ikke nok bare at rulle portene ned. Klubbens forsikringer gælder kun, hvis der er synlige tegn på indbrud. Så vi kommer altså ikke uden om at tage en omvej via hoveddøren på vej ned til båden. (Men i vores alder er der jo nok alligevel et par stykker der skal forbi toilettet…)
2) Checke en ekstra gang, at bådene er sat ordentligt på plads efter brug. Svirvlerne skal lukkes og drejes indad i båden .
3) Checke spanden med glemte sager, der står under styrmandsjakkerne. Røde Kors beriges en gang om måneden.
4) Lukke vinduerne, når de har været åbnede. Dette gælder i alle rum, herunder toiletterne (Torben Gunge er træt af at blive tilkaldt fordi et vindue står piv åbent på toilettet)
5) Få underskrevet den svømmeerklæring. Den ligger ved rocomputeren. Og det er altså ikke kun medlemmer, der endnu ikke har været på vandet, der mangler.
6) Alle inriggerne skal være til rådighed kl 18.30 mandag og onsdag mens der er roskole.
7) medlemmernes fremmøde er en forudsætning for gennemførelsen af et givent arrangement. Fremmødet ved onsdagsgrillen er meget begrænset, og det samme er tilfældet ved f.eks weekendens fællesroninger.

20. maj 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg