Nyhedsbrev nr. 3, 2018

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag fandt sted lørdag den 24. marts. Dette fulgtes op af en arbejdsdag søndagen efter. Til arbejdsdagen mødte der 17 medlemmer op. Klubhuset er nu klar til den nye sæson.

Skulle vi ikke gøre livet lidt lettere for kassereren?
Der er desværre for mange medlemmer, der ikke får overholdt fristen for betaling af kontingentet. Det betyder en masse ekstraarbejde for den i forvejen hårdt ophængte kasserer. Kunne vi ikke godt love hinanden at gøre det lidt bedre til næste år? Hvis der er forbigående lavvande på kontoen er kassereren til at tale med.

Medlemstallet
Vi holder medlemstallet. Der er 149 medlemmer. De fordeler sig med 23 seniorer, 3 passive, 70 inriggerroere, 37 kajakroere og 16 der både ror inrigger og kajak. Flere har udvist interesse i at starte, så klubben er medlemsmæssigt i en stabil udvikling.

Svømmeerklæringen
Den gældende underskrift på svømmeerklæringen (300 meter for inrigger, 600 meter for kajak og outrigger) udløber med udgangen af april måned. Blanketten til fornyet erklæring ligger meget snart ved rocomputeren. INGEN RONING UDEN UNDERSKRIFT. Det kan stadigvæk nås at få efterprøvet færdighederne i svømmehallen.

Kajakskolen
Kajakkaninerne har overstået øvelserne i svømmehallen, og første aften på vandet er 1. maj. Der er 11 nye deltagere med forskellig erfaring samt 3 fra sidste år, der endnu ikke er frigivet.  Der vil være få, om nogen, klubkajakker til rådighed for allerede frigivne roere tirsdag og torsdag aften i maj og juni måned. Men kom og kik alligevel, om ikke for andet så for at få hilst på de nye kajakroere. 

Inrigger-roskolen
Der er 7 tilmeldte med weekendkursus lørdag 5. maj fra 10-16 og søndag 6. maj  12-16. Nogle af inriggerne er på disse tidspunkter reserveret til inrigger-roskolen. Det vil være fint med et stort fremmøde af erfarne roere på de efterfølgende åbne roninger.

Seniorroningen
Husk at der er solnedgangs tur for seniorroerne tirsdag den 1. maj kl 19.00. Kajakkurset har første dag på vandet samme aften med start kl 18.15, så lidt kaotiske forhold må forventes. Men ved at tage hensyn til hverandre skal det nok gå alt sammen.

Pas på hinanden
Vi har haft et ret alvorligt fald-uheld i forbindelse med klargøring af bådene på forpladsen. Så pas venligst på hinanden.

Besøg af kajakroere fra andre klubber i Nordsjælland
Tirsdag den 17. april   var klubben vært for et DGI arrangement benævnt ”Prøv nyt rovand”.  En armada på 35 kajakker stævnende ud. Vi var 4 fra BRK, og resten fra andre klubber i Nordsjælland. Et flot syn og en god promovering af BRK.

Kajakker på Farum Sø
De varslede restriktioner på kajakroning på Farum Sø er endnu ikke nået os. Men det er et krav, at vi kan dokumentere vores medlemsskab af BRK. Til det brug ligger der i hver kajak en liste over klubbens kajakroere, der så skal kombineres med medbragt personlig identifikation.

Laminerede rokort
De laminerede rokort er ved at blive gennemgået, og der produceres kort til de nye medlemmer. I må meget gerne checke, om de tildelte rettigheder på det eksisterende kort stemmer med virkeligheden. Kontakt venligst undertegnede på kommunikation@birkeroed-roklub.dk , dersom der er behov for rettelser.

Grill
Der er som sædvanligt grillaftener hver onsdag med start 9. maj.  Vi starter når aftenroningen slutter. Mød bare frem. Der er ingen tilmelding. Egen forplejning medbringes. Drikkevarer kan købes i klubben eller medbringes.

  1. april 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg