Generalforsamling, tirsdag d. 27. februar kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 B, tirsdag den 27. februar kl. 19.00.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018.

5. Aktivitetsplan for 2018 6. Behandling af indkomne forslag.

6.1 Forslag modtaget fra Lise Madsen (se bilag 1) 6.2 Forslag modtaget fra Jane Åsell (se bilag 2).

7.1 Valg til bestyrelsen.

7.2 Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt Kim Frøkjær har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt, som er klubbens nye kajakchef, opstiller.

Det reviderede regnskab for 2017 samt det foreløbige budget for 2018 vil være tilgængelige på klubbens hjemmeside senest dagen før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

9. februar 2018