Nyhedsbrev nr. 1 – 2018

Festudvalg
Som noget nyt vil ansvaret for afholdelse af standerhejsningen, standerstrygningen og Sankthans
arrangementet blive lagt i et udvalg udenfor bestyrelsen. Indtil videre har Niels Høyer og Kim
Frøkjær indvilget i at indtræde i udvalget. Men det vil være dejligt, dersom udvalget kunne udvides med et par yderligere medlemmer. Henvendelse kan rettes til kommunikation@birkeroed-roklub.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen tirsdag den 27. februar. Den foreløbige indkaldelse er udsendt. Husk at bestyrelsen gerne vil have forslag til yderligere punkter til dagsordenen tilsendt senest mandag den 5. februar. Herefter udsendes den endelige indkaldelse.

Roskolerne
Inriggerroskolen finder sted i weekenden 5. og 6. maj med en introduktionsaften torsdag den 3.
maj. Et instruktørmøde vil blive afholdt medio april. Spred venligst budskabet om roskolen, da
erfaringen viser, at de fleste nye medlemmer kommer via ”mund til mund” metoden. Gode ideer til at få sat skub i brugen af Eta, klubbens nye coastalbåd, modtages gerne.

Kajakskolen er fuldt optaget, og datoerne for de forskellige komponenter fremgår af
hjemmesiden. Alle kajakkerne vil blive taget i brug tirsdag og torsdag aften ved
instruktørroningerne. Vi har søgt om fondsstøtte til indkøb af nye kajakker, men om det lykkes
vides ikke på nuværende tidspunkt.

Klublokalet og bådhallen
Frekvensen af rengøring er nu øget, så at der gøres rent hver 14. dag hele året rundt. Men med al mudderet på parkeringspladsen er det en god ide at medbringe skiftesko. Der er ved at blive opsat termostater på radiatorerne på 1. sal, så temperaturen kan sænkes når rummene ikke bruges.
Udvidelsen af kajakstativet er nu tilendebragt. Det samme er tilfældet med vintervedligeholdelsen af bådene.

Test af redningsvestene
Onsdags/torsdags holdene vil i år stå for den årlige test af redningsvestene. Medlemmer med
private redningsveste skal også huske at gennemføre testen.

Standerhejsning
Standerhejsningen finde sted lørdag den 24. marts med efterfølgende arbejdsdag søndag den 25. marts.

Kontingentopkrævning
Denne udsendes efter generalforsamlingen.