Indkaldelse til generalforsamling 2018

Hermed indkaldes foreløbigt til ordinær generalforsamling 2018 i Birkerød Ro- og Kajakklub (BRK). Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 B, tirsdag den 27. februar kl.19.00.

Den foreløbige dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om den afsluttede sæson
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse
4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2018, herunder fastsættelse af
kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018
5. Aktivitetsplan for 2018
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Klubbens medlemmer kan per mail til kommunikation@birkeroed-roklub.dk stille forslag til
punkter på dagsordenen. For at sikre, at forslagene medtages på den endelige indkaldelse og
dagsorden, og for at give bestyrelsen mulighed for at se på forslagene forud for
generalforsamlingen, bedes forslag fremsendt snarest muligt og ikke senere end mandag d. 5.
februar 2018.

Kim Frøkjær har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt, som er klubbens nye kajakchef, opstiller.

Det reviderede regnskab for 2017 samt det foreløbige budget for 2018 vil være tilgængelig på
klubbens hjemmeside senest dagen før afholdelsen af generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Carsten Nilaus Pedersen, formand