Standerstrygning 2017. Balkontale

Kære allesammen,

Sæsonen er slut.  Sæsonen er slut – det er jo en kendsgerning, men det er også titlen på en sang, som de fleste af os nok husker fra vores ungdom. Den er skrevet og sunget – meget smukt – af C.V. Jørgensen. To af linjerne lyder således:

“Sommeren er forbi nu,
og den nærmest fløj afsted”.

Resten af sangen er ret deprimerende, og det gider vi ikke rigtig høre på lige nu.

Men man kan jo fundere over, at de syv måneder i sommersæsonen synes at gå hurtigere end de fem måneders vintersæson. Tid er noget mærkeligt noget.

Man kan vel sige, at denne rosæson nok så meget blæste og regnede væk. I hvert fald er der blevet roet mindre end ellers.

Men hvis der har været mindre aktivitet ude på vandet, så har der til gengæld var helt usædvanlig megen aktivitet inde på land.  Klubhuset har fået nyt tag; mødelokalet er ikke til at kende igen, og der er kommet dampspærrer, isolering, udsugningsanlæg – og den kære bov foran jer er blevet repareret.

Arbejdet er udført af professionelle folk, og kvaliteten er i top. Men det kunne ikke have ladet sig gøre uden en stor frivillig indsat. Mange har givet en hånd med. Men der er især to personer, som fortjener ros og anerkendelse, nemlig Torben Gunge, der har været projektleder på både vores klubs og Sejlklubbens vegne, og Jørgen Kleisdorff, som har haft endnu mere at bestille end normalt. En stor tak til de to!

Også en tak til alle, som har bidraget til, at vi trods regn, blæst og sommerkulde alligevel tilsammen har tilbagelagt 34.000 kilometer – instruktører, holdledere og alle andre ledere, og ikke at forglemme dem som har padlet og roet. Der er jo ikke så meget ved at være styrmand uden roere. Tak til alle som yder en indsats. Ingen nævnt, ingen glemt. I er uundværlige.

Nu står vintersæsonen så for døren, med alle de glæder som også den sæson byder på. Det starter jo allerede i aften, hvor der er standerstrygningsmiddag og fortsætter i morgen, hvor der er arbejdsdag.

Derefter er der så adgang til romaskiner, kondicykler og andet udstyr, så formen kan holdes i orden. Vi kan jo også håbe, at vejret arter sig bare lidt, så de mest friske kan komme på vandet også i vintersæsonen. Man kan jo håbe.

Vi som har roet mest, får den ekstra glæde at være med til at vedligeholde materiellet hen over vinteren.

Mariann er på sin trofaste måde tilbage som standerstryger. Mariann, vil du udføre den højtidelige handling.

Hurra for klubben og dens medlemmer!

Carsten Nilaus Pedersen
Formand