Nordea-fonden støtter kajakroningen

En donation på 20.000 kr fra Nordea-fonden har betydet, at Birkerød Ro- og Kajakklub har kunnet indkøbe en ny havkajak. Der er købt en Arrow Nuka glasfiber havkajak, specielt egnet til lettere roere. Hermed imødekommes behovet for flere lettere kajakker til at støtte udviklingen af kajakroningen på specielt kvindesiden.

Birkerød Ro- og Kajakklub ser en pæn stigning i antallet af havkajakroere. Roning i havkajak er blevet meget populært, men kravet til fysik og til fortrolighed med vand må bestemt ikke undervurderes. Kajakroningen tiltaler såvel yngre som ældre aldersgrupper med et stort behov for at ”individualisere” motionsudfoldelsen. Det kan være svært at forpligte sig til holdsport, og arbejds- og familiemæssigt ophængte medlemmer kan jo, lige når det kan passe ind, tage en tur i kajakken. Klubben har fået godt fat i den aldersgruppe, hvor børnene når en alder, hvor de er mere selvhjulpne eller nyligt fraflyttet hjemmet. Men havkajakroningen kan dyrkes op i en høj alder. Kombinationen af motion, naturoplevelser og muligheden for socialt samvær er helt enestående.

Til markering af donationen aflagde Jeanette Lolk Petersen fra Nordea Birkerød     Rådgivningsfilial et besøg i klubben.