Ekstraordinær generalforsamling, 19. marts

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Ro- og Kajakklub. Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, lørdag den 19. marts kl 14.30. Den finder således sted umiddelbart inden standerhejsningen.

Det eneste punkt på dagsordenen er den endelige godkendelse af klubbens nye vedtægter. Den foreløbige godkendelse skete på den ordinære generalforsamling mandag den 29. februar.

Det efter den ordinære generalforsamling reviderede udkast til nye vedtægter er vedhæftet. De eneste rettelser, der er foretaget, er at der er skrevet klubben de steder, hvor der før stod foreningen.