Ronny styrer ikke mere, Ronny vil ikke være boss

Sådan lød omkvædet i den sang Vagn Rydahl havde skrevet i anledning af afskeden med Ronny Christensen som leder af onsdags ABS-/seniorholdet. Sangen blev afsunget ved en “forstærket kaffe” onsdag d. 8. juli med deltagelse af 30 mennesker, som på forskellig måde udtrykte deres påskønnelse af alt det Ronny har gjort for klubben i almindelighed og ABS-roningen i særdeleshed.

Dagen begyndte med, at fem både trodsede det dårlige vejr og gik til Holte Havn og tilbage igen. Til det sidste var Ronny ude på broen for at ret- og vejlede, iklædt sin karakteristiske hat og det lilla pædagogtørklæde, som senere blev givet videre til Ronnys afløser som holdleder – Vagn. Selv efter bådene havde forladt broen – med en del besvær som følge af den stærke vind – gav Ronny med armbevægelser og stemmekraft gode råd og vejledning.

Under det forstærkede kaffebord var der taler og gave overrækkelse ved roklubbens formand, ABS-formanden, grundlæggeren af ABS Jørgen Jensen og en repræsentant for onsdagsholdet, foruden gode ord fra flere af seniorerne, som mindedes dejlige oplevelser og kammeratlig samvær i de 12 år Ronny har stået i spidsen for ABS-roningen. Ronny selv takkede for hyldesten og gav også en baggrundsorientering om sin kendte hoved- og halsbeklædning.

De gennemgående temaer i takken til Ronny var hans stærke engagement, påpåmod, hjælpsomhed og evne til at motivere andre, gode humør og klare kommandoføring. Ingen kunne være i tvivl om, at Ronny er en populær og værdsat skikkelse i klubben.

Fra alle sider blev Ronny opfordret til at blive ved med at vise sig i klubben. Det lovede han at gøre – og spredte på den måde atter glæde i det gamle klubhus på Plantagevej.

Carsten Nillaus
8. juli 2015