Birkerød Ro- og Kajakklub

Læs de sidste Nyheder, klik her

Corona Nyt:
10.jan: 
Vi kan fortsat ro efter de tidligere udmeldte retningslinjer, nu suppleret med et afstandskrav på 2 meter og et forsamlingsloft på 5 personer. Det maksimale antal personer i bådhallen er 3. Brug af mundbind i bådhallen og ud- og hjemskrivning af turen på mobil eller hjemmecomputer anbefales. Husk at respektere bådreservationerne, og husk at låse portene til bådhallen med palen.

Der har været lidt uklarhed omkring retningslinjernes definition på et roteam.  Et roteam defineres som en boble på op til 5 roere. Indenfor boblen kan man kombinere frit og f.eks ro 2+ med forskelligt sammensat besætning.

Alle henvendelser om muligheden for at starte næste år som inriggerroer bedes rettet til Niels Ørnbjerg på tlf 42443480.
Kajakskolen i 2021 er fuldt besat, men det er muligt at blive skrevet op på ventelisten. Alle henvendelser bedes rettet til Niels Ørnbjerg på tlf 42443480.

Birkerød Ro- og Kajakklub ligger meget smukt på Furesøens nordlige bred for enden af Plantagevej. I huset er der bådehal med robassin, baderum og klublokale med et lille køkken.
I det daglige ror vi i de smukke omgivelser på Furesøen og omliggende søer. Nogle gange om året tager vi på langtur på havet eller andre søområder. Det giver mange forskellige og spændende naturoplevelser.
Robåde Her råder vi både over de smalle, hurtige og lette outriggere: single scullere og double scullere, coastal m.fl, og de stabile og sødygtige inriggere, 2-er med styrmand og 4-er med styrmand. Særligt inriggerne er udtryk for et fornemt bådebygger-håndværksarbejde.
Havkajakker Klubben ejer 17 havkajakker. Vi koncentrerer os om en type havkajakker af glasfiber, som på en gang er forholdsvis let, men alligevel har stor stabilitet.
Kajakskolen i 2021 er fuldt besat, men det er muligt at blive skrevet op på ventelisten. Alle henvendelser bedes rettet til Niels Ørnbjerg på tlf 42443480. 

Er du en erfaren havkajakroer kan du muligvis springe kajakskolen over, men du skal kunne frigives af kajakchefen.

Medlemmerne Alle 200 medlemmer har, efter den nødvendige uddannelse, adgang til alle bådtyper – ved indførelsen af kajakkerne var det væsentligt, at de blot indgår i klubben som en ny bådtype, og ikke som en særlig afdeling.

Læs mere om vores inrigger roskole og kajakskole.
I Birkerød Ro- og Kajakklub lægger vi vægt på samværet, både når vi er på vandet, og når vi griller sammen på søbredden en sommeraften.

Luft- og Vandtemperatur fra Thermit Aps
Klik for at se Luft- og Vandtemperatur ved Furesøbad (fra Thermit Aps)