Vinterroning reglement

De efterfølgende paragraffer indeholder de regler, som udover de almindelige regler indeholdt i: “REGLEMENT FOR BIRKERØD RO- og KAJAKKLUB”, er gældende for roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning.

  1. Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand hvilket vil sige Furesø, Vejlesø, Farum sø, Lyngby sø, Bagsværd sø samt tilhørende kanaler.
  2. Vinterroning må kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.
  3. Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v., således at der kun ros, når vejrforholdene gør dette forsvarligt.
  4. Afstanden til land under roning må under ingen omstændigheder overstige 50 m. Dette medfører bl.a. at det ikke er tilladt at krydse mundingen af Store Kalv eller gå lige over Fiskebækbugten.
  5. Vinterroning kan kun udøves af Birkerød Roklubs frigivne roere.
  6. Hver båd skal bemandes med en erfaren og personlig myndig korttursstyrmand, som skal have virket som sådan i mindst 1 sæson. Denne skal yderligere før vinterroningen påbegyndes, sætte sig nøje ind i styrmandsmappens pkt. 7. omhandlende sikkerhed til søs.
  7. Vinterroning er kun tilladt i inriggermateriel, kajakker og MY.
  8. Man skal være iført flyde/redningsvest ved vinterroning. Til vinterroning med kajak, anbefales at bruge en tørdragt.
  9. Bestyrelsen kan når som helst forbyde vinterroning ved opslag i klubben. Dette kan gøres individuelt og generelt, både hvad angår farvand og personer.
  10. Overtrædelse af “REGLEMENT FOR VINTERRONING” kan medføre fratagelse af ret til fortsat vinterroning, karantæne eller bortvisning fra klubben.

Revideret 16. Marts 2014

Sæsonens første tur. Husk varm tøj og redningsveste.

Sæsonens første tur. Husk varm tøj og redningsveste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidst ændret: dec 11, 2017 @ 14:25