Klubbens reglement

 1. “Kaniner”, der ikke er frigivet, må ikke ro uden instruktør/hjælpeinstruktør.
 2. Hjælpeinstruktører uddannes og udnævnes af rochefen.
 3. “Kaniner” kan kun frigives af rochefen eller en af denne bemyndiget instruktør.
 4. I inriggere skal styrmandspladsen altid være besat.
 5. Der må ikke medtages passagerer.
 6. Roere uden korttursstyrmandsret må kun styre på Furesøen, med mindre der er tale om instruktion.
 7. Medlemmer, der ønsker korttursstyrmandsret, kan få dette ved en særlig instruktion fra rochefen eller en af denne bemyndiget instruktør. Langtursstyrmandsret tildeles af bestyrelsen, når en roer har deltaget og bestået prøven i et af DFfR’s langtursstyrmandskurser og bestyrelsen iøvrigt skønner, at roeren er sit ansvar bevidst.
 8. Vore klubinstruktører kan medtage ikke frigivne roere, der er støttemedlemmer, som gæster ved særlige lejligheder.
 9. Skader på bådene eller tabt udstyr meldes i Rokort.dk.
 10. Alle under 15 år skal anvende rednings-/flydevest indtil de er frigivet.
 11. Styrmanden har ansvaret for mandskabet og båden, og hans ordrer skal nøje følges.
 12. Orden og god opførsel i klubben er en selvfølge, og klubbens materiel skal holdes i orden og må ikke mishandles på nogen måde.
 13. Tobaksrygning i bådene, bådehallen og klublokaler er forbudt.
 14. Outriggere må kun benyttes i henhold til outriggerreglementet.
 15. Skovstyrelsens regler af 22. marts 1978 om færdsel m.v. på Furesøen skal overholdes.
 16. Alvorlige brud på dette reglement vil blive straffet med karantæne, i værste fald med eksklusion af klubben samt anmeldelse til D.F.f.R, D.I.F. og B.I.U.

sidst ændret: mar 18, 2022 @ 00:44