Husorden

Klik her for pdf version til print Husorden

Brugsanvisning til Nøglebrik system

Definitioner

Husforvalteren er den person, som har ansvaret for vedligehold af klubhuset og tilhørende areal.

Materielforvalteren er den person, som har ansvar for vedligehold af klubbens materiel, især klubbens både. Hvis materielforvalteren ikke kan lokaliseres, kontaktes rochefen, respektive kajakchefen afhængig af hvilket materiel, kontakten vedrører.

Klubben generelt

 1. Klubbens medlemmer skal udvise ansvarlighed og understøtte en god klubånd.
 2. Anvisninger og henstillinger fra bestyrelse, materielforvalter, husforvalter, rochef og kajakchef skal efterkommes.
 3. Klubbens indretning og installationer må kun ændres med tilladelse fra bestyrelsen.
 4. Fejl og mangler ved huset skal meldes til husforvalteren.
 5. Fejl, skader og mangler på klubbens romateriel skal meldes til materielforvalteren.
 6. Rygning må ikke finde sted indendørs heller ikke på tagterrassen. Hensynsfuld rygning udendørs er tilladt
 7. Klubbens udendørs affaldsbeholder må ikke overfyldes, og låget skal kunne lukkes. I de tilfælde, hvor affaldsbeholderen er fuld, skal affaldet bortskaffes på anden forsvarlig vis.
 8. Ryd op på græsarealet, når der er behov herfor (øldåser, flasker, glas, papir, pizzabakker, etc.).

Opholdsstuen

 1. Ryd op efter dig og erindre andre om det samme.
 2. Bordene skal efter brug placeres i ”udgangspositionen”.

Køkkenet

 1. Hvis opvaskemaskinen er fyldt med rent service, så tøm den; hvis den er fyldt med snavset service, så start den; hvis den kører, og der stadigvæk er snavset service, så vask det op i hånden.
 2. Bær fyldte affaldsposer ned i den udendørs affaldsbeholder.  I de tilfælde, hvor denne er fuld, skal affaldet bortskaffes på anden forsvarlig vis.
 3. Sluk kaffemaskinen efter brug.
 4. Fyld køkkenrulleholderen op, når den er tom. Nye køkkenruller findes i skabet i herrens omklædningsrum.
 5. Når det sidste maskinopvaskepulver, afspændingsmiddel eller salt samt håndopvaskemiddel er brugt hentes nyt fra lageret i skabet på herrems omklædningsrum.
 6. Efterlad køkkenet som du selv ønsker at modtage det.

Døre og adgangsforhold

 1. Nøglebrikken, der passer til hoveddøren og bådhallen, udleveres af materialeforvalter mod depositum (kr. 250.-), der tilbagebetales når nøglebrikken returneres.
 2. Den der forlader klubben sidst skal sikre, at den indvendige dør til bådehallen og hoveddøren er låst.
 3. Porten til bådhallen skal være låst, når klubhuset forlades.

Omklædningsrum, bad og toiletter

 1. Undgå at slæbe jord og snavs ind i rummene.
 2. Personlige toiletartikler må ikke efterlades.
 3. Spar på vandet.
 4. Svab gulvet, hvis det er blevet vådt.
 5. Hold toiletkummer rene- brug toiletbørsten.
 6. Fyld toiletpapirholderen, når den er tom. Nye toiletruller oplagres i skabet i herrens omklædningsrum.
 7. Glemte sager lægges i ”glemmekassen”, der står i bådhallen. Med passende interval doneres indholdet til Røde Kors.
 8. Efterlad rummene som du selv ønsker at modtage dem.

Bådhallen

 1. Både, romateriel, redningsveste og styrmandsjakker placeres på deres faste pladser efter brug.
 2. Tømning af både for vand er ikke tilladt i bådhallen.
 3. Klubbens gasgrill må kun anvendes udenfor, og skal efter brug, og når den er afkølet, placeres i bådhallen.
 4. Bidrag til at holde orden i bådhallen, herunder omkring ro-computeren.

Motionsrummet

 1. Motionsmaskinerne står dels i motionsrummet, dels i opholdsstuen.
 2. Romaskiner og motionscykler skal stå på deres faste pladser. Hvis de flyttes, skal de straks efter brug sættes tilbage på deres faste plads.

Bådebroen

 1. Al bevægelse sker i rolig gang.
 2. Vis hensyn til andre og udvis stor forsigtighed med årerne.
 3. Følg korttursstyrmandens instrukser således at ombord- og iland-stigning forløber sikkert og roligt.