Nyhedsbrev nr. 8

Spørgeskema og medlemsmøde efter sommerferien
Bestyrelsen ser gerne en lidt højere svarprocent på det udsendte spørgeskema, der findes på dette link: https://www.surveylegend.com/s/3df7

Mange har svaret, og tak for det, men vi vil gerne have lidt flere besvarelser. Sidste frist for indsendelsen forlænges til fredag den 9. juli.

Klubtøj
Vi er på vej med endnu en runde af produktion af klubtøj. Mere herom vil følge.

Afbrænding af bænkesæt på forpladsen
Det afbrændte bord er fjernet, og der er taget kontakt til kommunen om mulig erstatning med en ikke brændbar model. Men egentlig har vi vel i klubben nok i de to resterende.

Onsdags grill
Det er glædeligt, at der er kommet godt gang i onsdags grill aftenerne. Men der er stadigvæk plads til flere deltagere.

I ønskes alle en god sommer. Husk fællesroningerne, der selvfølgelig fortsætter hen over sommeren.