Inrigger, sculler og coastal

Retningslinjer og regler for ro-aktiviteter i inrigger, sculler og coastal

Gældende fra 18. maj kan der ros i alle bådtyper under iagttagelse af følgende
regler:
 Der kan ros i små, faste ro-hold på op til 10 personer, inden for hvilke man må ro i alle
kombinationer. Det er ikke tilladt at være medlem af flere ro-hold.
 Der må højest være 10 personer til stede på samme tid i bådhallen, 5 i hver side. Hold
fortsat en afstand på min. 1 meter. Begræns den tid hvor du opholder dig i bådhallen.
 På bådebroen skal iagttages de almindelige afstandsregler. Vent til det bliver din tur. Hold
afstand og begræns den tid du opholder dig på bådebroen.
 Følg de generelle retningslinjer for begrænset anvendelse af bådehuset og de ekstra
hygiejne-regler.
 Der skal anvendes forskudte ro-grupper. Planlæg med minimum 10. mellem hver inrigger
afgang/ankomst.
 Du skal møde op omklædt hjemmefra og bade hjemme. Klubbens badefaciliteter må ikke
anvendes.
 Benytter du klubbens PC, til at registrere ture i Rokort, så benyt engangshandsker, da
tastaturet kan være en effektiv smittespreder.
 Skift i båden på vandet er ikke tilladt. Skift ved bro – eller behold samme plads under hele
turen. Skiftes der plads skal der medbringes håndsprit på turen, så der kan ske afspritning
af den del af årerne, som man rører ved og rorlinen, inden der skiftes til en anden roer.
 Hele båden samt årerne – og håndtagene i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter
roturen, efter anvisningerne herfor. Det betyder, at båden skal tages op og rengøres, også
selv om der står et ro-team parat til at gå ud i båden.
 Klubredningsveste skal afvaskes/afsprittes efter brug.
 Fællesroninger og seniorroning gennemføres ikke.

sidst opdateret: maj 17, 2020 @ 15:02