Standerstrygning d. 24 okt.

Årets sidste fællesroning, på dagen for standerstrygningen (lørdag 24.10), starter kl 15.00. Der vil være lidt forfriskninger på forpladsen fra kl 16.30 og standeren tages ned kl. 17.00.

Arbejdsdagen, søndag d. 25. Okt.
Der må meget gerne komme bare lidt flere tilmeldinger til arbejdsdagen (søndag 25.10 kl 9.00-12.00). Tilmelding til Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Nyhedsbrev nr. 13

Corona-situationen
Vi har haft tre smittede medlemmer, hvoraf kun to har haft relevans i forhold til måske at starte en smittekæde i klubben. De nære kontakter i klubben er blevet testet, og alle tests har vist sig negative.  Smittekæderne er således brudt. Det har været en stor hjælp i smitteopsporingen, at antallet af nære kontakter har været meget begrænset. Men smitten er altså derude, og overhold derfor, også fremover, Corona-regelsættet.

Sæsonafslutning og standerstrygning
Sæsonafslutning og standerstrygning vil blive afviklet så tæt på det normale, som corona-situationen nu engang tillader. Den traditionelle middag har vi selvsagt måttet aflyse. Om eftermiddagen lørdag d. 24. oktober kan man gennemføre sæsonens sidste roninger.  Fra kl 16.30 vil der være sandwich, øl og vand på forpladsen. Kl. 17.00 holder formanden en kort tale fra balkonen, og  Ole  Jul-Rasmussen tager standeren ned. Sæsonens  guld- og sølvnåle vil blive uddelt med behørig afstand.

Arbejdsdagen
Arbejdsdagen gennemføres søndag d. 25 oktober fra kl 9.00 til 12.00 i en slanket udgave. Forplejningen vil være begrænset til øl og vand.  Der er brug for 12 medlemmer, der opdeles i tre hold, der kan holde afstand (vinduespudsning, beskæring af træer og buske, samt tømning/fyldning af robassinet). Det kan blive aktuelt med både mundbind og handsker. Andre opgaver må så fordeles hen over vinteren. Tilmelding sker per mail til Jørgen Kleisdorff på husforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Vinterroning
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere.  Rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af redningsvest/svømmevest er obligatorisk. Afstanden til land

må aldrig overstige 100 meter. Dog er det tilladt for vinter-frigivne kajakroere at passere Store Kalv ud for roklubben. Endvidere skal der holdes forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Vinterroning i kajak kræver tørdragt, tilfredsstillende gennemførelse af et vinterfrigivelseskursus, samt minimum 150 km roning i forgangne sæson. For medlemmer på EPP3 eller lignende niveau (sidste fordrer kajakchefens godkendelse) er deltagelsen i vinterfrigivelseskurset ikke obligatorisk, men anbefales. Kurset er af et par timers varighed med fokus på redningsøvelserne. I år finder kurset sted lørdag d. 24 oktober. Yderligere information bliver lagt på Facebook. Tilmelding til kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk. Hvis dette tidspunkt er helt umuligt, kan andet tidspunkt aftales.

Bådvedligeholdelse og nyt i IOTA BigBlade sagen
Klubben er jo i den heldige situation, at vi har et dedikeret team, der hen over vinteren sørger for, at materiellet får en kærlig hånd. Jens Galatius tager initiativ til at komme igang.  Skulle der være  medlemmer, der gerne vil inddrages, kan henvendelse rettes til Jens på materialeforvalter@birkeroed-roklub.dk.

Som det vil være inkarnerede inriggerroere bekendt, skabte nedkortningen af IOTA’s BigBlade årer nogen opstandelse. Det er der nu rådet bod på, idet de har fået lagt 20 cm til i længden. Der er endvidere bestilt nye årer til Beta med forventet levering i november måned.

Lidt venlige anmodninger
Husk venligst at portene til bådhallen skal låses med palen indefra. Man lukker altså porten, skyder palen for, og går ud via hoveddøren. Både når man er på vej hjem, og når man lægger fra land. Portene skal med andre ord ALTID være låste, med mindre der er aktivitet i bådhallen. Husk også efter brug af spuleslangen at lukke hårdt på vandhanen på væggen og at tømme spulehovedet.

Kurser
Vil du gerne gøre mere ud af din roning? Det ser klubben gerne, og initiativet behøver ikke nødvendigvis udgå fra bestyrelsen. Dansk Forening for Rosport er  lige kommet med sit kursusprogram for 2021. Se DFfR’s hjemmeside. Måske er der noget for dig?

Nyhedsbrev nr. 11

Ændring af tidspunkterne for fællesroningerne og grillaftenerne
I september starter inriggerfællesroningerne kl 17.30 og onsdagsgrillen kl. 19.15.
I oktober måned starter inriggerfællesroningerne kl. 16.30. Onsdagsgrillen fortsætter indtil 15. oktober med start kl. 18.15.

Kajakfællesroningerne mandag og onsdag starter 17.15 fra onsdag 2. september og måneden ud. Følg iøvrigt med på klubbens side på Facebook.

Kajak- og roskolerne
Adskillige af roskolens deltagere er blevet frigivet, og flere følger. Vejret har drillet kajakskolen, med det går godt fremad. Vandet er stadigvæk til den uklare side, så der er bestilt tid i svømmehallen for at få redningerne endeligt på plads.

Nye korttursstyrmænd og kajakinstruktører
Stig Andersen, Jørgen Schiermacher, Helene Gustafsson og Marianne Vittrup er alle blevet tilkendt rettigheden Korttursstyrmand. Helene og Marianne har før været tildelt samme rettighed i anden klub, så derfor har det kunnet gå stærkt hos os.

Kell Vedsted og Allan Nygaard Pedersen er nu uddannet som Klubkajakinstruktører.

Corona situationen (lige en påmindelse)
Retningslinierne gælder fortsat. Sprit af og hold afstand og alt det andet, som kan bidrage til at holde smitten ude af klubben. Procedurerne er slået op i klubben og kan endvidere findes på hjemmesiden.

Inrigger langtur til Præstø, mandag d. 7. september

Vi låner både i Præstø Roklub.

Vi starter i Birkerød Roklub kl 0830 og regner med at være hjemme ca. kl. 19.00.

En god turmulighed er Præstø Fjord rundt med frokost i den lille havn på Feddet og en spids ud i Fakse Bugt, 20 km.

Der er gebyr til Præstø Roklub på 50,- kr pr. deltager. Det bedes betalt efter turen til Reg. 2464 Konto 0150 105 631 eller MobilePay 30 54 82 24.

Langtursstyrmændene skal nedbringe deres styrmandsbevis.

Det sædvanlige:
Deltagelse forudsætter fuldt medlemskab og frigivelse. Man skal være indstillet på at skifte i bådene undervej.
Vi kører sammen i egne biler, hvor ”chaufføren” indkasserer 2,- kr. pr. km.
Medbring madpakke og drikkevarer.

Hvis der er en, der har lyst til at bage en kage vil det være dejligt og velkomment. Det vil være godt, hvis der er en, der kommer lidt før og laver noget kaffe.

Tilmelding senest onsdag den 19, august kl 20 til rydahl@newmail.dk – tilmelding bekræftes dagen efter.

Antallet af bådpladser er begrænset, ”først til mølle”-princippet gælder.

Nyhedsbrev nr. 9, 2020

Corona retningslinjerne
Hverken DFfR eller DGI er kommet med nye udmeldinger. Derfor er klubbens nuværende Corona retningslinjer fortsat gældende.

Nyt om baglænsroningen
Eftermiddagsroningerne tirsdag og fredag er igen at finde på oversigten på hjemmesiden over faste, åbne roninger. Fredag eftermiddag er kagespisning et ikke uvæsentligt element. Roskolen med 5 deltagere har været uheldig med dårligt vejr. Men der fortsættes efter ferien. Bådreservationssystemet fortsætter, i det mindste indtil videre.

Nyt om kajakroningen
Årets kajakskole med indtil videre 8 tilmeldte starter i weekenden den 15/16 august. Efterfølgende ros der hver tirsdag og torsdag aften. På disse tidspunkter skal alle klubkajakkerne være til rådighed. I løbet af sæsonen har vi sagt velkommen til 9 nye kajakmedlemmer med tidligere kajakerfaring. Fællesroningerne onsdag aften genoptages fra starten af august måned med tilmelding via Facebook siden.

Søndagsroning med kaffe og rundstykker
Hvad med at starte deltagelsen i søndagsroningen kl 10 med kaffe og rundstykker fra  kl 9 – 10? Første gang søndag 2. august. Anden gang 13. september. Tilmelding til kaffen og rundstykkerne til Kirsten Høgh på  kirsten.hogh@gmail.com senest lørdagen før. Prisen er 20 kr. Eventuelt overskud går til klubkassen. Betales på MobilePay til 30832582.

Fejlmelding
Husk venligst at melde om skader og tabt materiel, f.eks luger på kajakkerne, under brug af funktionen hertil på rokort.dk.

BRK/Niels Ørnbjerg 25. juli 2020

Nyhedsbrev nr. 8, 2020

Nu åbnes der endnu mere op
Nu åbnes der endnu mere op for roningen i BRK. Men fortsat efterleven af myndighedernes og idrætsorgansationernes anbefalinger omkring afstand, håndhygiejne og adfærd iøvrigt er af stor betydning. Og husk, det er op til hvert enkelt medlem at beslutte, om man ønsker at tage imod tilbuddet.
Med udgangspunkt i nye anbefalinger fra DFfR og DGI har bestyrelsen udarbejdet ændrede BRK specifikke retningslinjer. På nogle punkter er meget lidt ændret, på andre punkter er meget ændret. De ændrede generelle retningslinjer og de ændrede retningslinjer for inriggerroning, kajakroning, reservation af både og rengøring af inriggerne er vedhæftet. Endvidere er reglerne for lån/leje af lokalerne også blevet opdaterede. Disse findes på hjemmesiden. De helt væsentlige ændringer er som følger:

Rengøring af romateriellet: Åreholderne i inriggerne skal benyttes, men ikke rengøres. Alle afspritter hænderne ved ankomst, og der stilles ikke mere krav om brug af engangshandsker. Det er blevet præciseret at det er årehåndtagene, essingen (rælingen), spændholter, sidelangrem, bundbrædder samt ror og rorline, der skal vaskes af. Brugt sæbevand skal hældes ud i kloakken på herretoilettet. Alle andre procedurer forbliver uændrede.

Roning: Skift i inriggerne på vandet er nu tilladt. Kravet om at afspritte håndtagene efter hvert skift ændres til en anbefaling. Kravet om en rogruppestørrelse på max 10 medlemmer gælder ikke mere, men det fornuftige i at begrænse antallet af romakkere fastholdes.

Indendørs motion: Motionsrummet og motionsmåtter må ikke anvendes, men der åbnes for brugen af robassin, romaskiner og motionscyklerne. Håndtag og kontaktflader skal afsprittes efter hver bruger. Opstillingen af romaskiner og motionscyckler ændres, således at afstandskravene kan overholdes. Tre af ergometrene vil blive taget ud af brug.

Brug af bade- og omklædningsfaciliteter: Disse må bruges med begrænsning i antal samtidige brugere. Skilte er opsat.

Toiletter og køkken: Må anvendes med efterfølgende afspritning af alle kontaktflader.

Brug af klublokale og balkon: Klublokale og balkon må anvendes, når krav til afstand og gulvareal per deltager overholdes. Der er plads til 39 personer i klublokalet, når der er tale om mødevirksomhed og tilsvarende. Krav til rengøring (afspritning, afsæbning) af kontaktflader fastholdes. Sang er ikke tilladt. Grillaftenerne kan genoptages.

Nyt om baglænsroningen for fuldgyldige medlemmer
Fællesroningerne genoptages, indtil videre uden brovagter og finder sted som aftenroninger kl. 18.30 mandag og onsdag og som søndagsroning kl. 10.00. Både styrmænd og ikke så aktive medlemmer opfordres til at deltage.
Systemet med at kunne reservere inriggerne og coastalbådene fastholdes med mindre justeringer. Roskolen vil blive gennemført, men tidspunktet og formen er ikke endeligt fastlagt. Der er på nuværende tidspunkt 5 tilmeldte samt 2 seniorroere, der ønsker at overgå som fuldgyldige medlemmer. Mere herom vil følge.

Nyt om seniorroningen
Seniorroningen forventes genoptaget inden så længe, og deltagerne på de to hold vil høre nærmere fra deres respektive holdledere.

Nyt om outriggerroning
Der er klargjort 3 singlescullere og en dobbeltsculler. Et nyt medlem er kommet igang, og flere af klubbens eksisterende medlemmer har udvist interesse. Instruktionskapaciteten er for tiden begrænset, men kontakt rochefen hvis interresseret.

Nyt om kajakroning
Der er kommet godt gang i både fællesroning (onsdage) og teknikroning (tirsdage). Tilmelding sker via Facebook siden. Begrænsningen på antallet af deltagere på fællesroningerne er ophævet, men meld alligevel til. Kajakskolen er udskudt til august/september med start i weekenden 15/16 august. Fem nye medlemmer er på et ”fast-track” forløb frem mod frigivelse på baggrund af deltagelse i eksternt EPP2 kursus.

Nyt om bådebroen
Gummilisten på den ydere del af broen er nu lavet. Der er imidlertid konstateret råd under gummilisten flere steder. Der følges op herpå.

Sankthansarrangement
Dette arrangement gennemføres ikke i år. Antallet af forventede deltagere ville langt overstige hvad der er lovligt.