Inrigger roskolen 2019

Billeder fra inrigger roskolen 2019 (foto: Carsten Nilaus Pedersen):

Nyhedsbrev Nr. 7

Medlemstallet og økonomien
Vi er nu 186 medlemmer. Aldrig har vi været så mange. Antallet af inriggerroere overgår stadigvæk antallet af kajakroere, men forskellen bliver mindre og mindre. Som følge af det øgede antal medlemmer, bakket op af kassererens rettidige omhu, har klubben en sund økonomi. Så vi er ikke lige ved at blive sat på (båd)porten….

Portene til bådhallen og døren til brandtrappen
Husk nu, at portene til bådhallen ALTID skal låses (med palen) når bådhallen forlades. Det sker for ofte, at dette ikke er tilfældet. Det samme er tilfældet med døren til brandtrappen fra balkonen.

Vandskibanen
Reglen er den, at vi ikke må ro ind på vandskibanen, når der er vandskiaktiviteter på den. Vi har bedt vandskiklubben om at flytte de to røde bøjer, der markerer banens afslutning mod vest, således at de kommer til at ligge som de skal ifølge reglerne. De to bøjer skal ligge på linien mellem næssepynten og sejlklubbens bro. Det gør de ikke nu. Vi forventer at de følger anmodningen. Til gengæld har det lange udsigter med at få den nødvendige bredde på korridoren indenfor banen på dennes sydside. Der er en lang dialog med vandskiklubben og diverse myndigheder om beskæring af rørbevoksningen. Roklubberne er i sagen repræsenteret ved formanden for Holte Roklub. Vi skal frem til efter 15. august, inden der vil blive foretaget en beskæring. En beskæring vil også blive foretaget til næste forår. Vi kan ikke gøre yderligere, og vi må fortsat udvise den nødvendige øgede opmærksomhed.

Svømmeerklæringen
Den nye liste, hvorpå man underskriver, ligger nu ved ro-computeren. Husk lige hinanden på, at der SKAL skrives under.

Det laminerede rokort
Der laves ikke rokort til kajakroerne. Alle frigivne inriggerroere har et kort, og der er lavet kort til brug når de nuværende kaniner frigives.

Materiel og udstyr
De to nye kajakker er nu til rådighed. Der er tale om en Play HW og en Play MW, altså kajakker til lidt større roere. Listen over kajakkernes placering, der hænger ved rocomputeren, er opdateret. Tjek lige, at den kajak du tager nu også ligger på sin rette plads, og husk at lægge den tilbage samme sted. Konstruktionen af hejseværket skrider frem. Bare rolig, behørig instruktion i dets brug vil blive givet før ibrugtagning. Denne vil primært været rettet mod styrmændene, der jo er ansvarlige for håndteringen af bådene i bådhallen.

Prisen på øl og vand
Prisen på øl/vand og vin sættes op til henholdsvis 12 kr og 75 kr. Til gengæld loves, at den på det sidste indtrufne højere kvalitet på vinen vil blive fastholdt.

Låsesystemet
Dette fungerer efter hensigten. Seks medlemmer med nøgle fra det gamle system mangler at afhente deres nøglebrik. Systemet er nu blevet programmeret, så døren nu af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan stå ulåst i tidsrummet 20.00 til 07.00.

Ro- og kajakskolerne
Disse starter op i den kommende uge. Der er rigtigt mange deltagere. Tag godt imod dem.

Nyhedsbrev nr. 6

Foredragsaften
Vi er af Sejlklubben blevet inviteret til et foredrag onsdag d. 24. april kl. 19:00 om en transoceanisk rejse foretaget i sejlbåd. Se yderligere i invitationen. Sidste frist for tilmelding er den 21. april. Vores klublokale er booket til lejligheden.

Send din tilmelding senest den 21. april, med oplysning om navn, antal personer og klub til: peter@birkerodsejlklub.dk

Standerhejsning og arbejdsdag
Begge aktiviteter blev vel gennemført med meget stor deltagelse. En god måde at markere sommersæsonens start. Formandens tale fra standerhejsningen ligger under Nyheder på hjemmesiden.

Svømmeerklæringen
Ingen roning uden underskrevet svømmeerklæring. Den nye liste, hvorpå man skriver under, vil ligge ved rocomputeren fra umiddelbart efter påske. Indtil da gælder den eksisterende erklæring, og nye medlemmer har underskrevet ved tilmeldelsen.

Det laminerede rokort
Samlingen vil blive revideret i løbet af påsken. Der bliver lavet kort til nye inriggerroere, der tages i brug efter frigivelse, og til de nye medlemmer fra sidste år, der kom ind i løbet af sæsonen. Der bliver IKKE lavet laminerede rokort til nye kajakroere og kortene for eksisterende ”rene” kajakroere vil blive fjernet. Det laminerede rokort har ingen funktion i forhold til kajakroningen.

Kajakroning på Farum Sø
Vi skal på anmodning fra medarbejdere i Skov- og Naturstyrelsen kunne dokumentere vores medlemsskab af BRK for lovligt at ro på Farum Sø. Tidligere har der i hver kajak ligget en lamineret liste over klubbens kajakmedlemmer. Det gør der IKKE mere. Proceduren er nu den at man, som det alligevel altid bør være tilfældet, medbringer ID og Smartphone. På mobilen går man ind på rokort.dk, hvor ens navn fremgår på medlemslisten. Det er aldrig sket, at vi er afkrævet dokumentation, men alligevel. Sidste år var der rygter om, at der ville blive indført restriktioner på kajakroning på Farum Sø, men vi har ikke hørt yderligere.

Materiel og udstyr
De to nye kajakker ankommer i løbet af maj måned. Trygfonden er ansøgt om nye rednings- og svømmeveste. Hejseværket er ved at blive installeret, indledningsvis i den vestlige del af bådhallen ved robassinet.

Ro- og kajakskolerne
Der er rigtig god tilgang af nye medlemmer, og afgangen har været ret beskeden. Så medlemstallet øges. Der er 18 kajakkaniner, hvoraf 3 er indmeldt sidste år, der er mindst 8 deltagere på inriggerroskolen, og der er også kommer flere nye seniorroere til. Tag godt imod de nye medlemmer.

For ”gamle” medlemmer er det en rigtig god ide at genlæse roreglementet (alle) og romappen (inriggerroere). De ligger under INFO på hjemmesiden.

Standerhejsning på 70-års fødselsdag

Balkontale

I går havde vi datoen d. 29. marts, en dag som så ud til at blive historisk. Storbritannien skulle udtræde af EU. Nå, det blev så ikke til noget i denne omgang. Men datoen d. 29. marts 2019 er alligevel historisk. Lige netop i går fyldte vores roklub nemlig 70 år.

Birkerød Roklub kom til verden på en kro – af alle steder. De fine gamle håndskrevne protokoller fra dengang findes stadig. På side 1 i den ældste protokol kan man læse følgende om den stiftende generalforsamling:

“Med depotejer Arne Holst som dirigent vedtog en kreds af borgere i Birkerød, på et indkaldt møde på Hotel Birkerød Kro tirsdag d. 29 marts 1949 at stifte en roklub i Birkerød. Mødet var berammet af isenkræmmer Aage Pabst, bestyrer Arne Jacobsen og redaktør Herluf Larsen ..” – og så følger en dagsorden med ni punkter og velkomst til en hel del særlige gæster, ikke mindst sognerådsformand Kaj Jensen.

Der var orden på sagerne og på titlerne, f.eks. depotejer. Det må være skønt at eje sit eget depot, for så mangler man vel aldrig noget.

Hvis klubben havde været et menneske, ville de 70 år jo være blevet behørigt fejret, men foreninger fejrer ikke 70 års jubilæum. Man venter til de 75 år. Vi kan således begynde at glæde os til, at den næste bestyrelse tager fat på planlægningen.

70 år – mon ikke vi allesammen tidligere i vores liv har betragtet 70 år som en høj alder; et punkt i livet, hvor gjaldt om at slappe af i gyngestolen med et par ternede sutsko på fødderne, og så bare vente på det uafvendelige.

Men vi er blevet klogere. Vi forkaster gyngestolen og sutskoene, Vi foretrækker roningen, vi holder os i live, i form og ved godt mod. Da klubben blev oprettet, var mange af os knap nok født, og andre lå i vuggen eller sad i kravlegården. Men ét af vores medlemmer var på det tidspunkt en voksen ung mand på 25 år – Ole Jul-Rasmussen, som står klar ved flagsnoren og snart skrider til handling.

Til dem der måske ikke ved det, vil jeg sige, at vi har Ole at takke for, at vores klub råder over den reneste og pæneste bådebro på søen. Hver onsdag morgen kommer Ole med kosten og fjerner, hvad ænder, svaner og skarver har efterladt på broen.

Vi har haft en usædvanlig aktiv vinterperiode. Der er blevet roet op mod 8.000 km., og lavet mange forskellige og nyttige ting inde i klubhuset. Og hvad der måske stadig mangler at blive ordnet, prydet og fejet – det klarer vi på arbejdsdagen i morgen.

Inden da åbner vi sommersæsonen med de første ture på vandet og med kaffe og kage. I aften er der middag, og der er fuldt hus.

Nu vil Ole vise, at det aldrig er for sent at prøve noget nyt. Ole, vil du være så venlig at hejse standeren og få sat sommersæsonen i gang?

Nyhedsbrev nr. 5, 2019 – Sidste frist for tilmelding til Standerhejsningsmiddagen.

Standerhejsning og arbejdsdag
Husk at standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 30. marts. Sidste frist for tilmelding til middagen er søndag 24. marts. Tilmelding sker her på hjemmesiden. Formanden holder sin tale kl 15.00.

Husk også arbejdsdagen søndag 31. marts med start kl 10.00. Her møder man bare op. Det er et rigtigt hyggeligt arrangement,  hvis udbytte vi så alle kan leve højt på hele sæsonen.

Klargøring af inriggere til en ny sæson
Klargøring af kajakkerne til en ny sæson

Fællesroningerne i april måned
Husk at fællesroningerne i april måned begynder allerede kl 17.30. Der skiftes til 18.30 når vi når til maj måned.

Kontingentopkrævning
Husk at sidste frist for kontingent indbetaling er 1.april. Alle satser og gebyrer er som i 2018.  Husk, at det gør kassererens arbejde  meget lettere, hvis betalingsfristen overholdes.

Uddannelsen til styrmand på ETA
Anette Reeh har venligst indvilget i at stå for uddannelsen af ETA styrmænd. En forudsætning for at begynde uddannelsen er erhvervet rettighed som kortttursstyrmand i inrigger. Kontakt Anette Reeh på regionsten@gmail.com og aftal yderligere.

Uddannelsen til korttursstyrmand
Beskrivelsen af uddannelsen til korttursstyrmand findes på klubbens hjemmeside under INFO.

Fleksibiliteten og mulighederne øges, jo flere der har erhvervet rettigheden som korttursstyrmand.

Roskolen
Det går fremad med tilmeldingerne til inriggerroskolen, men der er stadigvæk plads til flere deltagere. Husk, at mund-til-mund metoden i vennekreds og netværk er den bedste måde til at hverve nye medlemmer. Indlæggene i lokalaviserne resulterer i ingen, eller i bedste fald, meget få henvendelser.

Nyhedsbrev nr. 4, 2019

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 30. marts. Formanden holder sin tale kl 15.00, hvorefter der enten er tid til sæsonens første rotur eller til kage/kaffebord. Alt efter vejr og temperament. Invitationen/tilmeldingen til standerhejsningsmiddagen er lagt på hjemmesiden. Her efterlyses også bidrag til kagebagning og kaffebrygning til om eftermiddagen og til borddækning og oprydning om aftenen. Bemærk, at der er tid til at tage hjem og iføre sig stadstøjet inden middagen starter kl 19.00.  Dette følges op af en arbejdsdag søndag den 31. marts.  Arbejdsdagen starter kl.  10.00. Her møder man bare op og giver en hånd med. Der startes med et gedigent morgenbord, og der serveres frokost i form af resterne fra middagen om lørdagen.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt den 26. februar med deltagelse af 52 af klubbens medlemmer. Et endog meget flot fremmøde. Formandens beretning  samt referatet fra mødet er lagt på klubbens hjemmeside.

Formanden indledte beretningen med følgende sammendrag:  Klubben har haft  et ganske udmærket år. Der er kommet flere medlemmer til; økonomien hænger godt  sammen; der er blevet roet mange kilometer, både forlæns og baglæns; der er blevet passet godt på klubhuset, udearealerne og materiellet; de selskabelige arrangementer har  været festlige og informationsvirksomheden oplysende og underholdende. Der har  selvfølgelig også været lidt at ærgre sig over – men det kommer jeg tilbage til senere.

De nuværende kontingentsatser og indmeldesesgebyrer fastholdes.

Peder Henriksen udtrådte af bestyrelsen, Vibeke Weigelt var ikke på valg,  mens de øvrige medlemmer af den siddende bestyrelse blev genvalgt. Ydermere blev Pernille Vedsted, Claus Munk Mikkelsen og Jens Galatius valgt ind. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

Carsten Nilaus Pedersen :  Formand
Torben Gunge                   :  Kasserer
Claus Munk Mikkelsen    :  Rochef
Vibeke Weigelt                 :  Kajakchef
Jørgen Kleisdorff              :  Husforvalter
Jens Galatius                     :  Materielforvalter
Pernille Vedsted               :  IT- ansvarlig
Niels Ørnbjerg                  :   Sekretariats- og kommunikationschef

Kontingentopkrævning
Kassereren udsender meget snart kontingentopkrævningen for 2019 til alle medlemmer med 1.april som sidste frist for betaling. Alle satser og gebyrer er som nævnt ovenfor de samme som i 2018.  Husk, at det gør kassererens arbejde (og liv) meget lettere, hvis betalingsfristen overholdes.

Nyt nøglesystem
Det nye elektroniske låsesystem bliver installeret den 18. marts. Langt de fleste har allerede fået deres nøglebrik. For en brugsanvisning, klik her på nye nøglesystem. Dette dokument findes også under menupunkt Info/Husorden.

Roskolen og kajakskolen
Datoerne for skolerne ligger nu på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. Kajakskolen er helt optaget med 12 deltagere og en venteliste, og der er på nuværende tidspunkt 3 bekræftede deltagere på roskolen.  Mund-til-mund metoden i vennekreds og netværk er den bedste måde til at hverve nye medlemmer. Vi vil så gerne have flere inriggerroere. Så kom bare igang……..

Rapportering af skader på bådene
Vedligeholdelse af inriggerne er sat i system med Jens Galatius som materialforvalter, og noget tilsvarende vil blive tilfældet med kajakkerne med Pernille Vedsted som drivkraft. Den første forudsætning for at bådene repareres er, at fejl bliver meldt. Chancen for at der sker noget er ret begrænset, hvis de ansvarlige holdes hen i uvidenhed……

Til brug for rapporteringen er der sat en rød mappe (brevordner) ind i reolen under computeren:”Skadesrapport”.

Mappen indeholder:

  • Vejledning til hvordan rapporteringen skal ske på rokort.dk og på papir.
  • Skillerum til udfyldte papir-rapporter.
  • Skillerum med tomme rapport-formularer.

I hovedsagen fungerer systemet ved, at den korte rapport i rokort.dk med det samme går videre til rette vedkommende, som derefter ser på papirrapporten i mappen og på båden og finder ud af, hvad der skal gøres.

Det er en god idé at kaste et blik på vejledningen – den er også sat op på opslagstavlen.

7.  marts 2019

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Tilmelding til standerhejsningsmiddag 2019

Standerhejsningen finder sted lørdag den 30. marts. Formanden taler kl. 15.00, og standeren
hejses umiddelbart derefter. Herefter er det tid til sæsonens første rotur. I tilfælde af dårligt
vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 15.15.

Middagen starter kl. 19.00. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen. Sidste frist for
tilmelding er søndag den 24. marts.
Prisen per person er 190 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen.
Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Tilmelding sker nedenstående. ”Først til mølle” princippet er gældende.
Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med
navn, antal deltagere og ”Standerhejsning”.

Tilmelding til Standerhejsningsmiddag, lørdag d. 30. marts kl. 19:00
* = obligatorisk felt


Indbetaling (kr. 190.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2253 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive "middag", navn og antal personer i bemærkning til kasseren.


Formanden for festudvalget, Niels Høyer, kan kontaktes på tlf. 60850540 for yderligere
information.

Referat Generalforsamling 2019

  1. Valg af dirigent

Carsten Nilaus Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Ole Steen Andersen som dirigent. Det forslag blev imødekommet. Ole Steen Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (16.1 2019) med en fyldestgørende dagsorden i henhold til vedtægterne og med udsendelse forud for mødet (6.2 2019) af revideret regnskab for 2018 ,budgetforslag for 2019 og indkomne forslag.

  • Formandens beretning om den afsluttede sæson (bilag 1)

Carsten Nilaus Pedersen indledte beretningen med dette sammendrag: Klubben har haft 
et ganske udmærket år. Der er kommet flere medlemmer til; økonomien hænger godt
sammen; der er blevet roet mange kilometer, både forlæns og baglæns; der er blevet
passet godt på klubhuset, udearealerne og materiellet; de selskabelige arrangementer har
været festlige og informationsvirksomheden oplysende og underholdende. Der har
selvfølgelig også været lidt at ærgre sig over – men det kommer jeg tilbage til senere.
Hele beretningen ligger nu lagt ud på klubbens hjemmeside sammen med referatet.                 

På baggrund af spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne blev det fastslået, at  1) det nye låsesystem registrerer, hvem der går ind; at prisen er yderst rimelig; at det er nødvendigt med et nyt system, fordi nøgler tabes og/eller ikke bliver leveret tilbage ved udmeldelse, og fordi den eksisterende nøgle let kan kopieres; at systemet forventes installeret den 18. marts; at der inden da udsendes en instruktion om brugen, og 2) at overvejelserne omkring den mulige etablering af et hejsesystem i bådhallen forventes afsluttet indenfor et par måneder.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

  • Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse (bilag 2)

Med udgangen af 2018 havde klubben 162 medlemmer fordelt som 133 fuldgyldige medlemmer, 25 seniorer og 4 passive. Der har været en afgang på 26 medlemmer og en tilgang på 33, dvs. en nettotilgang på 7 medlemmer.  Antallet af kajakroere er steget til 62, mens antallet af fuldgyldige baglænsroere har holdt sig konstant på 89. Endelig er antallet af seniorroere faldet til 25, idet dog 4 seniorroere er overgået til status som passive medlemmer.

Torben Gunge præsenterede det reviderede regnskab for 2018 med udgangspunkt i det udsendte materiale. Gennemgangen omfattede resultatopgørelsen (indtægter, udgifter), investeringer, afskrivninger samt hensættelser, og balancen.

Læs resten