Introduktion til outriggerroning og til kajakroning med grønlænderpagaj

Outrigger dagen i går måtte udskydes på grund af vejret. Vi prøver igen på søndag den 22. august kl 10.30-15.00. Tilmelding til rochefen på rochef@birkeroed-roklub.dk senest fredag den 20. august. Der er stadigvæk plads til flere deltagere.

Søndag den 22. august kl 11.00 og mandag  den 23.august kl. 18.15 giver Robert Doeleman en introduktion til roning i kajak med grønlænderåre. Tilmelding på Facebook gruppen eller til robert.doeleman@gmail.com senest fredag den 20. august.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev 10

Vedhæftet opslaget om den årlige inrigger tur til Frederiksværk.

Der er stadigvæk plads til flere deltagere på sculler/coastal introduktionsdagen på søndag. Vejret ser dog desværre lige nu ikke så indbydende ud. Alle pladser på kajakturen til Roskilde Fjord på søndag er besat.

BETA tages ud af drift i længere tid grundet en større rådskade. Der bliver god brug for de øvrige 2+ inriggere. Derfor indføres nu den regel at  2+ inriggerne om formiddagen kun kan reserveres i de to faste tidsintervaller 8-10 og 10-12.

En varm velkomst til de 9 nye kajak medlemmer, der netop er startet på et fast-track frigivelses forløb.

Husk medlemsmødet i opfølgning på medlemsundersøgelsen, der afholdes 8. september. Mere herom følger.

Nyhedsbrev nr. 9

Vedhæftet findes resultaterne af medlemsundersøgelsen og nogle  foreløbige refleksioner over resultaterne. Resultaterne føder direkte ind til det medlemsmøde, der planlægges afholdt den 9. september kl 19.00. Invitationen til dette møde følger senere, men sæt venligst kryds i kalenderen.

Endvidere er der vedhæftet en invitation til en prøve dag i sculler og coastal den 15. august. Dette som svar på, at rigtigt mange i medlemsundersøgelsen har givet udtryk for et ønske om at prøve disse bådtyper.

Nyhedsbrev nr. 8

Spørgeskema og medlemsmøde efter sommerferien
Bestyrelsen ser gerne en lidt højere svarprocent på det udsendte spørgeskema, der findes på dette link: https://www.surveylegend.com/s/3df7

Mange har svaret, og tak for det, men vi vil gerne have lidt flere besvarelser. Sidste frist for indsendelsen forlænges til fredag den 9. juli.

Klubtøj
Vi er på vej med endnu en runde af produktion af klubtøj. Mere herom vil følge.

Afbrænding af bænkesæt på forpladsen
Det afbrændte bord er fjernet, og der er taget kontakt til kommunen om mulig erstatning med en ikke brændbar model. Men egentlig har vi vel i klubben nok i de to resterende.

Onsdags grill
Det er glædeligt, at der er kommet godt gang i onsdags grill aftenerne. Men der er stadigvæk plads til flere deltagere.

I ønskes alle en god sommer. Husk fællesroningerne, der selvfølgelig fortsætter hen over sommeren.

Nyhedsbrev nr. 7

Vedhæftet Nyhedsbrev nr. 7 i 2021 fra BRK. 
Vi går nu tilbage til de normale procedurer omkring rengøring af både og materiel. Endvidere er der nedenfor og i Nyhedsbrevet et link til et spørgeskema, som vi håber I vil bruger et par minutter på at udfylde. Baggrunden for spørgeskemaet er beskrevet i Nyhedsbrevet.
https://www.surveylegend.com/s/3df7

Nyhedsbrev nr. 6

Corona situationen
Med virkning fra 21. maj er en række restriktioner ophævet. Klubbens opdaterede Corona regler er vedhæftede. Den mest centrale ændring er at det nu, med gyldigt Corona pas, igen er muligt at udnytte klublokalet til sociale arrangementer, herunder kaffedrikning, grill spisning, etc. Klubben er lovmæssigt forpligtet til at fortage stikprøvekontrol af Corona passet. Vi har ikke ændret i reglerne omkring rengøring af både og materiel og afspritning af kontaktflader, og det anbefales at bruge mundbind indendørs. Vores regler følger anbefalingerne fra Dansk Forening for Rosport og Rudersdal Kommune.

Svømmeerklæringen
Svømmeerklæringen, der ligger ved rocomputeren, skal underskrives af alle ro-aktive medlemmer. Uden underskrift, INGEN roning.  Kravet er 300 meter for inrigger roning og 600 meter for kajak og sculler roning.

Onsdags grill
Grillen tænder efter fællesroningen onsdag aften. Medbring egen forplejning. Øl og drikke kan købes i klubben eller medbringes. Hvis maden indtages indendørs kræves gyldigt Coronapas.

Intet Skt. Hans bål i år
Selv om det nuværende forsamlingsloft på 100 mennesker udendørs muligvis hæves 11. juni, har bestyrelsen besluttet, at Skt. Hans arrangementet ikke gennemføres i år. Vi vil ikke løbe den teoretiske risiko, at et sådant arrangement med et normalt stort fremmøde, tæt sammenstimlen og sang kan bidrage til et øget smitteniveau.

Klubbens sociale arrangementer
Standerhejsningsmiddagen og standerstrygningsmiddagen plejer at være årets højdepunkter for så vidt angår sociale arrangementer i klubben. Niels Høyer er trådt tilbage som arrangement chef, efter flere års flot indsats, og vi søger derfor med lys og lygte efter hans afløser/afløsere. Det er normalt en ret overskuelig opgave, da klubbens medlemmer er meget hjælpsomme med såvel forberedelse som oprydning. Henvendelse rettes til niels@oernbjerg.dk.

Facebook gruppe for inrigger roning
Nu har vi som lovet på generalforsamlingen etableret en facebookgruppe til at indgå aftaler om inrigger roture. Facebook-siden er tænkt som et supplement til anden aftalt roning og til fælles- roningerne, som fortsætter som sædvanligt mandage og onsdage kl. 18.30 og søndage kl. 10 – hvor alle kan møde op. Det kan være sværere at finde nogen at ro med på andre tidspunkter – især hvis man ikke har været medlem meget længe. Så hvis du tænker, du kan have brug for at finde andre at ro med uden for de faste tidspunkter, så er facebookgruppen en god mulighed. Du finder den på facebook som  “Birkerød Ro- og Kajakklub – Inrigger Gruppen“. Det er en lukket gruppe, så du skal anmode om medlemskab. Lige så snart du er medlem, kan du frit skrive forslag til tidspunkter, hvor du gerne vil ud og ro – og melde dig på andres forslag. Vi håber, det giver flere gode ture på vandet – og flere gode bekendtskaber på kryds og tværs i klubben.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Opdatering af Corona retningslinjer

Klubbens Corona retningslinjer er opdateret og der gælder indtil andet meldes ud. Næste lempelse  fra myndighedernes side forventes allerede 21. maj.

Læs og følg venligst retningslinjerne. Bistrup Sogn var tæt på nedlukning for nyligt, og situationen i Hørsholm taler for sig selv. Og hvad vigtigst er, retningslinjerne lægger ingen væsentlige begrænsninger på vores roning på vandet..

Vi har i bestyrelsen valgt at følge kommunens retningslinje for brugen af klublokaler, selv om den er mere restriktiv end det der kommer fra organisationerne, og selv om den ikke nødvendigvis er særlig logisk.

Klublokalet må IKKE bruges til sociale arrangementer som f,eks kaffedrikning, men gerne til motion (med Coronapas/negativ test , stikprøve kontrol og begrænset holdstørrelse).Kaffedrikning o.l. henvises til balkonen eller forpladsen.

Toilet og omklædning må igen anvendes med en begrænsning i antallet af samtidige brugere.

Nyhedsbrev Nr. 5

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev gennemført på udmærket vis på Zoom med deltagelse af 36 af klubbens medlemmer. Referatet samt alle bilagene ligger nu på klubbens hjemmeside. Blandt nye initiativer bliver, at vi nu går i gang med at lave en Facebook gruppe til arrangering af inriggerture på eget farvand, og en ”bådstrategi” for klubben. Det sidste indebærer overvejelser omkring hvilke bådtyper vi skal satse på, og hvordan vi, i lyset af dette, udnytter den begrænsede plads i bådhallen bedst muligt.

Corona situationen
Vi ser frem til gradvist at kunne lempe restriktionerne fra og med 6. maj, men endnu ved vi ikke, hvad de kommer til at omfatte. Ikke kun de overordnede retningslinjer bliver vigtige. Det lokale smittetryk kommer også til at få indflydelse på, hvilke lempelser, som kan tillades. Det er nu tilladt, med Coronapas, at bruge klublokalet til motion for op til 10 personer ad gangen for 70 + medlemmer. Sociale aktiviteter i klublokalet er som udgangspunkt ikke tilladt. Kaffen må dog gerne brygges i køkkenet, hvor der må opholde sig maksimalt 2 personer.  Indtagelse af kaffen, kan foregå på balkonen for grupper på op til 10 personer. Der må således maksimalt være 10 personer på 1. salen – balkon og lokale til sammen. Reglerne om afstand, afvaskning af kontaktflader og ”afspritning” er fortsat gældende.

Svømmeerklæringen
Svømmeerklæringen ligger nu klar ved ro-computeren til alle medlemmers underskrift. Husk at medbringe egen kuglepen og husk efterfølgende ”afspritning” af hænderne. Uden underskrift, INGEN roning. Kravet er 300 meter for inrigger roning og 600 meter for kajak og sculler roning.

Roskolerne
Fast-track forløbet for 6 nye kajakroere med eksternt EPPP 2 kurset er kommet godt igang, men vil strække sig ind i maj måned. Kajakskolen er startet 29. april med 10 deltagere, og roskolen er på vandet første gang 8-9. Maj.  Der er 10 deltagere på roskolen, det højeste i mange år, og med aldre i den yngre del i forhold til klubbens nuværende aldersfordeling. Der vil være ”run” på kajakkerne tirsdag og torsdag aften, og på inriggerne mandag og onsdag aften. Tag godt imod de nye medlemmer. Vi ved hvor svært det kan være at finde ”fodfæste” i klubben som nyt medlem.

Det laminerede rokort
De laminerede rokort, der kun laves for inrigger roerne er nu gennemgået, og der er lavet kort til de nye inrigger roere til brug efter frigivelse. Kontakt kommunikation@birkerod-roklub.dk hvis der er behov for ændringer.

Kajakroning
Fællesroningerne mandag og onsdag aften med start fra maj måned er slået op på Facebook gruppen. Husk tilmelding,

Inriggerroning
Fællesroningerne for inriggerne starter kl. 18.30 her i maj måned. Mandag og onsdag aften vil der være brovagter til stede.

Arbejder på Furesøen
Iltslangerne på bunden af Furesøen skal repareres i perioden 4-14. maj. I den periode vil der være aktivitet på vandet af større fartøjer. Hold god afstand til disse.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

1. maj 2021