Nyhedsbrev nr. 12, 2017

Reglement for gæste- og prøve-roning
Bestyrelsen har set på Søfartsstyrelsens regelsæt om erhvervsmæssig persontransport og på klubbens forsikringer i forhold til at medtage gæste- og prøveroere på vandet. Gæsteroning er KUN for medlemmer af andre roklubber under DGI, DFfR eller Danmarks Kano- og Kajakforbund. Prøveroning i form af 1 eller 2 ture kan tilbydes ikke-medlemmer som led i en afklaring af muligheden for medlemsskab. Men sigtet skal her være meget klart. Reglementet kan i sin helhed læses på hjemmesiden under INFO.

Ny kajakchef
Rob Doeleman har, med flot assistance fra Hanne Doeleman, gjort en meget stor indsats for kajakroningen i BRK. Rob og Hanne har nu valgt at træde et skridt tilbage, og posten som kajakchef er med virking fra 1. december 2017 overtaget af Vibeke Weigelt. En stor tak for indsatsen til Rob og Hanne og hjertelig velkommen Vibeke. Vibeke vil bliver bakket op af Niels Ørnbjerg vedrørende opgaver af administrativ karakter og af klubkajakinstruktørerne (Lise, Carole, Mikael) omkring det det i virkeligheden drejer sig om, nemlig selve kajakroningen. Rob og Hanne vil fortsat bidrage på ad hoc- basis.
Kajakskolen 2018 er fuldtegnet og programsat. Der henvises til klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Pas på materiellet
Roning i vintersæsonen er særlig hårdt ved materiellet. Så vær forsigtig og tag hensyn. Nok har en af 4´erne lige fået 3 nye lag lak, men mod nyis kæmper selv skibslakken forgæves…..

Vedligehold af bådene
Arbejdet skrider godt frem, men Jan Sørensen regner dog ikke med at stoppe før tiden. Den udsendte plan holder derfor fortsat.

Udvidelse af kajakstativet
Kapaciteten til opbevaring af kajakker, klubbens såvel som private, bliver snart en begrænsning for den fortsatte udvikling af klubben. Derfor udvides kapaciteten ved at forlænge det nuværende stativ ned gennem hele bådhallen. Klaus Kornerup og Rob Doeleman vil stå for arbejdet. Materialerne er indkøbt. Pladsen bliver lidt snæver, men klubben har brug for at tiltrække nye medlemmer.

Glædelig jul og et godt nytår
Alle klubbens medlemmer en god jul og et godt nytår.

14. december 2017
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg