Nyhedsbrev nr. 8

Adskillelse af trafikken mellem Fandens Hage og Kollekolle
Farum Roklub har udlagt 3 store orange bøjer mellem Fandens Hage og Kollekolle. Farum Roklub beder om, at man har disse bøjer på bagbord side. Dette ønske om adskillelse af trafikken skyldes den ofte meget tætte trafik i området.

Coastalbåden er i hus
Båden bærer navnet Eta. En coastalbåd er en outrigger ligesom en sculler, men er bredere. Skønt oprindeligt udviklet til roning i hårdt vejr er den blevet ret populær til ’almindelig’ roning. Bådtypen har stabiliteten som en inrigger og fart som en outrigger. Bådtypen kan roes af både unge og ældre – med eller uden stor roerfaring eller erfaring med roning med 2 årer. Vores nuværende My defineres nu som en 1ér coastalbåd, idet den har samme egenskaber. I rokort.dk står My som coastal og Eta som dobbelt-coastal.

Foto: Jette Vestergaard

I både coastal og dobbelt-coastal skal der altid være en coastalstyrmand. I dobbelt-coastal sidder styrmanden på 1’er pladsen og styrer båden og kursen med årer og kommandoer. Roere med outriggerret, som har roet outrigger de seneste år, har automatisk status som coastalstyrmand. Status som styrmand på coastalbådene kan derudover erhverves af nuværende inriggerstyrmænd efter aflæggelse af en mindre prøve.  2’er pladsen i dobbelt-coastalbåden kan besættes af alle frigivne inriggerroere. Det er en forudsætning for opnåelse af styrmandsret til coastal, at man kan dreje sig tilstrækkeligt bagud til at orientere sig fremad i sejlretningen. (så måske er det en god ting at trafikken adskilles mellem Fandens Hage og Kollekolle……..)

Gunnar Hallsson,  Jan Sørensen, Vagn Rydahl og Peder Henriksen er bemyndiget til at tildele styrmandsret til coastalbådene. Kontakt en af disse hvis der er et ønske om at opnå status som coastalstyrmand.

Tagprojektet
Man kan nu ved selvsyn konstatere, at arbejdet så småt er ved at gå igang. Stilladset er ved at blive sat op.   

Om afgrænsningen af vandskiklubbens område
 Bøjerne, der markerer vandskibanens afslutning ud mod selve Furesøen, ligger stadigvæk ikke helt rigtigt. I princippet burde de ligge i en lige linie fra klubhuset til spidsen af Næsset. Det er dog sjældent, at vandskiløberne, incl. båd, kommer helt hen i banens ende ud mod selve Furesøen, så problemet er nok til at overse.