Nyhedsbrev nr. 9

Utilsigtet hændelse med personskade
I forbindelse med en påsejling af en bøje ved indsejlingen til kanalen ved Frederiksdal, har et medlem pådraget sig en alvorlig rygskade. Der er konstateret et lille brud og 2 forskubbede hvirvler. Der forestår et længere sygeforløb og genoptræning, inden medlemmet er tilbage ved fuld styrke.

Tankerne går selvfølgelig først og fremmest til det ramte medlem. Men vi må så sandelig også tænke på, hvordan vi fremover minimerer antallet og alvorligheden af sådanne utilsigtede hændelser. Vi må som udgangspunkt, og  i  endnu højere grad end tilfældet er nu, tænke sikkerhed og uddannelse ind i den daglige roning.  Det er også tilladt at sige fra, hvis man ikke er helt tryg ved at besætte rorgængerpladsen. Og selv om korttursstyrmanden ikke sidder på rorgængerpladsen, har denne det endelige ansvar. Det ansvar skal både løftes og respekteres. Husk endvidere, at det er medlemmernes eget ansvar at tegne relevante ansvars- og ulykkes-forsikringer. Der er god hjælp at hente på Ældresagens hjemmeside omkring forsikringsforhold for pensionister.

Udskiftning af nøglerne
Den nye nøgle er nu taget i brug. Hvis der er flere medlemmer, der ønsker en nøgle, skal der rettes henvendelse til kassereren, Torben Gunge. Nøglen gælder både til hoveddøren, til køkkenet, og til døren til bådhallen. Husk at levere nøglen tilbage ved udmeldelse. Sådanne forventer vi bestemt ikke, men vi ønsker ikke at have alt for mange nøgler i omløb udenfor medlemskredsen. 

Revision af klubbens vedtægter og forskellige regelsæt
Der løbet meget vand gennem Mølleåen, og fra tid til anden er det nødvendigt at revidere det grundlag, hvorpå klubben fungerer. Bestyrelsen har netop sat den proces igang. Inden længe vil vi kontakte en kreds af klubbens medlemmer med henblik på assistance. Den er helt afgørende, ikke mindst set i lyset af, at en del af bestyrelsens medlemmer jo kun har begrænset erfaring udi roningens ædle kunst. Og sidenhen vil det hele blive lagt ud til en bred høring blandt alle klubbens medlemmer.

Klubhusets tilstand
Vi har med økonomisk støtte fra kommunen fået lavet en rapport over husets bygningsmæssige tilstand. En del af de påviste fejl og mangler kan vi faktisk selv klare at udbedre. Andre kræver hjælp fra rigtige håndværkere. Men den væsentligste udfordring ligger i nødvendigheden af at udskifte taget indenfor en tidshorizont på 2 til 5 år. Prisen ligger i størrelsesordenen 1 millioner kroner, så der er tale om en væsentlig økonomisk udfordring. Hvis nogen kunne finde på at komme forbi med en papkasse, ville det bestemt være velset….

Sæsonafslutning
Standerstrygningen finder sted lørdag den 24. oktober.  Der er kaffe og kage/sæsonens sidste rotur kl 14.30, standeren stryges kl 16.30, og middagen starter kl 18.30. Middagen er også for seniorroerne, og ledsagere er velkomne. Prisen for den udsøgte buffet er 180 kr. per person, eksklusive drikkevarer. Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” princippet vil være gældende. Der er brug for assistance til kagebagning, borddækning og oprydning. Tilmeldingsformularen bliver ganske snart lagt på klubbens hjemmeside.

Søndag den 25. oktober er der oprydnings- og reparations-dag. Vi starter kl 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Nogle af opgaverne udspringer af tilstandsrapporten. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis der er brug for en øl til at reparere på tømmermændene fra lørdagens fest ,kan det også klares. Vi spiser rester til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Vi håber på et stort fremmøde. Jørgen gør rigtigt meget for at holde huset i god stand, og han fortjener en hjælpende hånd på dagen.

Sager med kommunen
Klubben og sejlklubben har hidtil delt adressen Plantagevej 80. Dette er nu ændret, så vores adresse fremover er Plantagevej 80B, 3460 Birkerød.

Som tidligere nævnt opstiller kommunen nye borde/bænke sæt. Vi er stadigvæk i dialog med kommunen omkring opsætning af en affaldscontainer på området foran klubhuset. Den sag er ikke afsluttet. Men det haster jo heller ikke, da det er blevet for koldt til at afholde abegilder på plænen. Og hvorvidt affaldscontaineren vil blive brug er jo et åbent spørgsmål.

Advarsel om voldelig adfærd på Holte Havn
Og så til noget helt andet. Vores kære formand er under Ullas nænsomme pleje langsomt ved at finde sig selv efter en traumatisk oplevelse ved Holte Havn. Under fortæring af et velsmurt rundstykke med ost blev formanden groft forulempet af en desperat og handikappet gråand, der mente, at rundstykket måtte være dens. Formanden forsvarede heltemodigt både sig selv og rundstykket. Vel vidende, at formanden er ivrig ornitolog havde jeg nok forventet, at han i det mindste havde delt rundstykket med anden…….

For alle os, der efter alt for få roede kilometer i 2015 beklager rosæsonens afslutning, er det en trøst at vide, at standeren hejses igen lørdag den 19. marts 2016.

Niels Ørnbjerg