Nyhedsbrev nr. 7

ABS roningen nedlægges og erstattes af seniorroning
Orientering herom er tidligere udsendt til nuværende ABS roere og til klubbens medlemmer. Ændringen træder endeligt i kraft 1. august 2015. ABS sikkerhedsinstruksen er ved at blive redaktionelt tilpasset til en sikkerhedsinstruks for seniorroningen. Denne vil der så blive set på igen, når der i løbet af vinteren vil blive udarbejdet en ny sikkerhedsinstruks for al roning i klubben. Velkommen til de 14 tidligere ABS roere, der allerede nu har meldt sig ind i klubben som seniorroere.

Kajakroning på Farum Sø
Som bekendt har klubben tilladelse til at ro på Farum Sø med to inriggere. Som det måske er færre bekendt, skal der også foreligge en formel tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen til sejlads i kajak på Farum Sø. Den tilladelse har vi nu fået. Der vil blive placeret en liste over klubbens kajakroere i hver kajak, og der skal medbringes personlig identifikation.  Det kan virke en smule bureaukratisk, men der er trods alt tale om et fuglebeskyttelsesområde.

Sct. Hans aften
Arrangementet gik aldeles udmærket. Niels Høyer, Kim Frøkjær og Vagn Rydahl trak det største læs, men opbakningen fra klubbens øvrige medlemmer var flot. Tak for den.

Låsesystemet
Vi har rigtigt mange nøgler ”ude at svømme”. Derfor udskifter vi låsene i løbet af sommeren. Der bliver tage om én nøgle, der vil give adgang til hoveddør, bådhal og køkken. Mere vil følge om planen for ombytning af nøglerne. Nuværende nøgleindehavere vil ikke blive opkrævet et nyt depositum. Nye nøgleindehavere vil blive opkrævet et depositum på 250 kr.

Bænke, borde og affaldsbeholdere
Vi er i kontakt med kommunen om opstilling af nye bænke/borde. Det er uvist, om kommunen vil betale, men vi vil ikke selv betale for nye sæt. Vi er også i dialog med kommunen om opsætning af ekstra affaldsbeholdere på arealet. Dette er foranlediget af den nylige episode, hvor en ulmende engangsgrill i sejlklubbens affaldsbeholder var meget tæt på at sætte ild på i sejlklubbens ende af huset. Det kunne have gået grueligt galt.

 Roningen

Sommeren er kommet. Tiden er kommet til at indhente de manglende kilometer. Status på roskolerne er, at der er frigivet 7 nye kajakroere. Det er meget glædeligt. På inrigger-fronten kniber det lidt med flere frafald. Tilgangen til seniorroningen gør dog, at vi øger antallet af inrigger medlemmer. Men der er god grund til at ”reklamere” for inrigger-roningens glæder, således at vi også fremover kan øge medlemstallet.

Vandskiklubben
Markeringerne af området med vandski er ved at blive fornyet. Reglen er stadigvæk den, at vi skal holde os udenfor området, når der en vandski-aktivitet. Det vil sige enten udenfor på ”vandsiden” eller inde mod søbredden, hvor der er en korridor. Vær her opmærksom, når området ud for klubhuset passeres. Når der ikke er aktivitet i området, må vi godt benytte dette.

 Grillaftenerne
Grillaftenerne om onsdagen kører fint med et godt fremmøde.  Der holdes ikke pause sommeren over. Vel mødt til nogle hyggelige timer.

Alle ønskes en fortsat god sommer.

 Niels Ørnbjerg