Nyhedsbrev nr. 4 – 2014

Standerhejsningen gik fint
Rosæsonen blev skudt godt igang med standerhejsning og middag lørdag den 28. marts. Formanden viste både sin humoriske og poetiske side i sine velvalgte ord. Formandens tidligere virke som Danmarks ambassadør i Ghana og Tanzania fornægter sig ikke. I middagen deltog 36 personer. Alt gik fint, og Niels Høyer bestod bestemt svendeprøven som arrangement-chef. Også tak til de mange hjælpere. Søndagens oprydningsdag gik stille og roligt. Hverken antallet af deltagere eller antallet af arbejdsopgaver var overvældende.

Roskolerne
Roskolerne for såvel kajak som inrigger finder sted i weekenden den 2. og 3. maj. Kajak-roskolen er allerede overtegnet, men ikke overraskende er der god plads på inrigger-roskolen. Der må meget gerne høstes deltagere. Så spred gerne det glade budskab om, hvor godt det er at være medlem. Der ligger en stak plakater i klubhuset, som alle meget gerne må hjælpe med at få sat op rundt omkring i kommunen.

Roningen
Brovagt-planen for inrigger-roningen er udarbejdet til de fælles roninger mandag og onsdag aften. Tidspunkterne for fællesroningerne fremgår endvidere af klubbens hjemmeside.

ABS roningen onsdag og torsdag formiddag defineres juridisk som erhvervsmæssig passagertransport. Nogle deltagere er fuldgyldige medlemmer, mens andre er ABS klippekort-holdere. På grund af klippekort-holdernes deltagelse (og de er meget velkomne) skal der af forsikringsmæssige hensyn foreligge en sikkerhedsinstruks.  En sådan er nu udarbejdet i en tæt dialog mellem bestyrelsen, holdlederne og Jan Hansen fra ABS. Instruksen vil blive uddelt til alle  deltagere, og indholdet vil også blive formidlet af holdlederne.

Fire tirsdage henover sæsonen har roerne på ABS formiddags-holdene mulighed for en aftenroning. Dette rigtigt gode tiltag ledes af Birgit Arildskov.

Pas godt på vort dyrebare materiel. Det gælder ikke mindst ved håndteringen af inriggerne på land og ved ombord/iland-stigning. Og kajakkerne skal altså bæres, og ikke slæbes, gennem slusen i Frederiksdal.

Arbejdsfordelingen i bestyrelsen
Der er udarbejdet en oversigt over arbejdsfordelingen i bestyrelsen. Denne er slået op på opslagstavlen i klubhuset, og ligger også på klubbens hjemmeside. Andre medlemmer af klubben kan skrive sig på oversigten, hvis der er specielle områder, hvor man gerne vil give en hjælpende hånd.

Ny politik for udlejning af klublokalet
Udlejning af klublokalet skal ses som en service overfor medlemmerne, og ikke som et indtjenings tiltag. Bestyrelsen har derfor besluttet, at klublokalet fremover kun udlejes til fuldgyldige medlemmer (pris 1500 kr.). Et passivt medlemsskab er ikke mere tilstrækkeligt. Allerede indgåede aftaler respekteres selvfølgelig. Det er endvidere blevet en fast regel, at det medlem, der lejer lokalet, skal være tilstede under hele arrangementet.

Uddannelsespolitik
Bestyrelsen er i færd med at udarbejde en uddannelsespolitik for klubben. Denne vil beskrive formål, samt ikke mindst procedurer, omkring tildeling af klub-betalt deltagelse i instruktørkurser og i langtursstyrmandskurset.  Klub-betalt uddannelse vil primært skulle dække et klubbehov, ligesom klubben vil forvente, at uddannede medlemmer videreformidler deres viden til klubbens øvrige medlemmer, f. eks. som brovagt eller på roskolerne. Klubben betaler såvel gebyr som på forhånd aftalte transportudgifter. Politikken vil snart være at finde på hjemmesiden.

Kontingentbetaling
Det er med garanti en simpel forglemmelse, at nogle medlemmer endnu ikke har betalt kontingent. Men det er bestemt ikke for sent at indhente det forsømte.

Niels Ørnbjerg
10 april 2015