Indkaldelse Generalforsamling – Nyhedsbrev nr. 1-2015

For at undgå at klubbens Nyhedsbreve betragtes som Spam, er det vigtigt at du definerer roklubbens mailadresse (webmaster@birkeroed-roklub.dk) som ”sikker”

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling finder sted onsdag d. 4. februar kl 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen til og dagsordenen for generalforsamlingen er vedhæftet.

Det revidere regnskab for 2014 vil blive lagt på klubbens hjemmeside i god til inden generalforsamlingen. Enkelte trykte eksemplarer vil blive uddelt på selve generalforsamlingen. Klik her for Regnskab 2014 og Budget 2015 og Balance 31 December 2014

Flere af de centrale medlemmer af klubbens bestyrelse ønsker ikke genvalgt. Bestyrelsen foreslår nyvalg af flere medlemmer. Men det ses gerne, at flere kandidater opstiller til valg til bestyrelsen.

Næste fællesspisning
Den næste fællesspisning flyttes fra 11.2, som oprindeligt annonceret, til onsdag d. 25. februar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Bådvedligeholdelse og system til opbevaring af flere kajakker.
Vinterens vedligeholdelse af bådene er startet op. Det samme er tilfældet med at bygge et system over robassinet til opbevaring af flere kajakker. Håbet er, at øge antallet af medlemmer i klubben gennem muligheden for opbevaring af private kajakker.

Sæsonstart
Standerhejsningen finder sted lørdag d. 28. marts. Meget mere herom senere.

14.1 2015

Niels Ørnbjerg

Generalforsamling 2015

PS. For at undgå at klubbens Nyhedsbreve betragtes som Spam, er det vigtigt at du definerer roklubbens mailadresse (webmaster@birkeroed-roklub.dk) som ”sikker”