Nyhedsbrev 8. September

Tur til Københavns Havn
Søndag d. 14. September er der arrangeret en tur i Københavns Havn. Turen plejer at være en meget stor oplevelse. Der er yderligere information på hjemmesiden, hvor også tilmelding skal ske. Deltagelse i turen forudsætter at man er frigivet, og at man kan skifte på vandet.

Kul og sild
Søndag den 5. Oktober har vi den traditionelle ”Kul og Sild” tur. Vi ror til Kollekolle, hvor vi møder Stephan Springborg fra Østsjællands Skovdistrikt. Han vil tage os med på en gåtur i området, og vise os ”det skjulte i skoven” og spor efter spændende fænomener i nutid og fortid. Efterfølgende arrangerers fælles frokost i klubhuset, baseret på et ”sammenskuds-princip”. Der er tilmelding på opslagstavlen i klubhuset. En nærmere beskrivelse af arrangementet findes på hjemmesiden. Vagn Rydahl er kontaktperson. Sidste tilmeldingsfrist er søndag d. 28. September kl. 19:00 og turen kræves minimum 10 deltagere.

Fællesroning
Husk at fællesroningen i resten af sæsonen starter allerede 17.30. Dagen bliver kortere, men der er fortsat mulighed for gode oplevelser. Brovagterne vil være til stede i hele september måned.