Nyhedsbrev nr. 12, 2017

Reglement for gæste- og prøve-roning
Bestyrelsen har set på Søfartsstyrelsens regelsæt om erhvervsmæssig persontransport og på klubbens forsikringer i forhold til at medtage gæste- og prøveroere på vandet. Gæsteroning er KUN for medlemmer af andre roklubber under DGI, DFfR eller Danmarks Kano- og Kajakforbund. Prøveroning i form af 1 eller 2 ture kan tilbydes ikke-medlemmer som led i en afklaring af muligheden for medlemsskab. Men sigtet skal her være meget klart. Reglementet kan i sin helhed læses på hjemmesiden under INFO.

Ny kajakchef
Rob Doeleman har, med flot assistance fra Hanne Doeleman, gjort en meget stor indsats for kajakroningen i BRK. Rob og Hanne har nu valgt at træde et skridt tilbage, og posten som kajakchef er med virking fra 1. december 2017 overtaget af Vibeke Weigelt. En stor tak for indsatsen til Rob og Hanne og hjertelig velkommen Vibeke. Vibeke vil bliver bakket op af Niels Ørnbjerg vedrørende opgaver af administrativ karakter og af klubkajakinstruktørerne (Lise, Carole, Mikael) omkring det det i virkeligheden drejer sig om, nemlig selve kajakroningen. Rob og Hanne vil fortsat bidrage på ad hoc- basis.
Kajakskolen 2018 er fuldtegnet og programsat. Der henvises til klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Pas på materiellet
Roning i vintersæsonen er særlig hårdt ved materiellet. Så vær forsigtig og tag hensyn. Nok har en af 4´erne lige fået 3 nye lag lak, men mod nyis kæmper selv skibslakken forgæves…..

Vedligehold af bådene
Arbejdet skrider godt frem, men Jan Sørensen regner dog ikke med at stoppe før tiden. Den udsendte plan holder derfor fortsat.

Udvidelse af kajakstativet
Kapaciteten til opbevaring af kajakker, klubbens såvel som private, bliver snart en begrænsning for den fortsatte udvikling af klubben. Derfor udvides kapaciteten ved at forlænge det nuværende stativ ned gennem hele bådhallen. Klaus Kornerup og Rob Doeleman vil stå for arbejdet. Materialerne er indkøbt. Pladsen bliver lidt snæver, men klubben har brug for at tiltrække nye medlemmer.

Glædelig jul og et godt nytår
Alle klubbens medlemmer en god jul og et godt nytår.

14. december 2017
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev 11 – 2017

Nyt tag på klubhuset
Klubhuset har fået nyt tag; mødelokalet er ikke til at kende igen, og der er kommet dampspærrer, isolering og udsugningsanlæg, og den kære bov er også blevet sat i stand. Budgettet er tilmed blevet overholdt.

Arbejdet er udført af professionelle folk, og kvaliteten er i top. Men det kunne ikke have ladet sig gøre uden en stor frivillig indsat. Mange har givet en hånd med. Men der er især to personer, som fortjener ros og anerkendelse, nemlig Torben Gunge, der har været projektleder på både vores klubs og Sejlklubbens vegne, og Jørgen Kleisdorff, som har haft endnu mere at bestille end normalt. En stor tak til de to!

Standerstrygning
Standerstrygningen fandt sted lørdag den 28. oktober.  Vejret var bestemt ikke til sæsonens sidste rotur. Men det overdådige kageudbud til eftermiddagens kaffebord afbødede de værste abstinenser. Billeder fra standerstrygningen samt formandens tale findes under Nyheder på hjemmesiden.  Der var 44 deltagere ved middagen om aftenen. Et særdeles flot fremmøde. Tak til alle der bidrog til programmets gennemførelse.

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober var der oprydningsdag.  Også her var fremmødet overvældende med 24 deltagere. Tak for dens store indsats der har betydet, at huset går vinteren i møde i fin form.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene er udsendt, og arbejdet er sat igang.

Ergometerroning
Man kan godt registrere roede kilometer i romaskinerne i Rokort.dk. Så hvorfor ikke starte lidt konkurrence i denne disciplin? Et tiltalende træk ved en sådan konkurrence er, at der faktisk er en chance for a vinde. Jan Sørensen har aldrig, og vil aldrig komme til, efter eget udsagn, at sidde i en romaskine.

Årets julefrokost
Invitationen er udsendt som en separat mail. Jette og Merete ser frem til et stort fremmøde.

Vinterroning  (gentagelse fra sidste Nyhedsbrev)
Vejret er fint, og vandtemperaturen er stadigvæk over 10 grader. Så det er absolut stadigvæk muligt at tage en tur. Reglerne er som følger:

I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Opmåling af turene
Der har hersket lidt usikkerhed omkring længden af nogle af standardturene, ligesom enkelte medlemmer er begyndt at registrere længderne på baggrund af egne GPS målinger. Det sidste vil vi gerne bort fra, og vi foretager snarest en genopmåling af de ture, hvorom der har hersket usikkerhed om længden.

Om at svare på mails fra klubben
Nyhedsbrevet og andre meddelelser fra klubben udsendes via adressen birkerod.roklub@gmail.com. Den adresse bruges KUN til udsendelse og aflæses sjældent. Undgå derfor HELT at kontakte klubben ved at bruge ”retur til afsenderen”. Kontakt ALTID direkte den person der er angivet som kontakt i skrivelserne. Mailadresserne på medlemmerne af bestyrelsen kan iøvrigt findes på hjemmesiden under Kontakter.

Standerstrygning 2017. Balkontale

Kære allesammen,

Sæsonen er slut.  Sæsonen er slut – det er jo en kendsgerning, men det er også titlen på en sang, som de fleste af os nok husker fra vores ungdom. Den er skrevet og sunget – meget smukt – af C.V. Jørgensen. To af linjerne lyder således:

“Sommeren er forbi nu,
og den nærmest fløj afsted”.

Resten af sangen er ret deprimerende, og det gider vi ikke rigtig høre på lige nu.

Men man kan jo fundere over, at de syv måneder i sommersæsonen synes at gå hurtigere end de fem måneders vintersæson. Tid er noget mærkeligt noget.

Man kan vel sige, at denne rosæson nok så meget blæste og regnede væk. I hvert fald er der blevet roet mindre end ellers.

Men hvis der har været mindre aktivitet ude på vandet, så har der til gengæld var helt usædvanlig megen aktivitet inde på land.  Klubhuset har fået nyt tag; mødelokalet er ikke til at kende igen, og der er kommet dampspærrer, isolering, udsugningsanlæg – og den kære bov foran jer er blevet repareret.

Arbejdet er udført af professionelle folk, og kvaliteten er i top. Men det kunne ikke have ladet sig gøre uden en stor frivillig indsat. Mange har givet en hånd med. Men der er især to personer, som fortjener ros og anerkendelse, nemlig Torben Gunge, der har været projektleder på både vores klubs og Sejlklubbens vegne, og Jørgen Kleisdorff, som har haft endnu mere at bestille end normalt. En stor tak til de to!

Også en tak til alle, som har bidraget til, at vi trods regn, blæst og sommerkulde alligevel tilsammen har tilbagelagt 34.000 kilometer – instruktører, holdledere og alle andre ledere, og ikke at forglemme dem som har padlet og roet. Der er jo ikke så meget ved at være styrmand uden roere. Tak til alle som yder en indsats. Ingen nævnt, ingen glemt. I er uundværlige.

Nu står vintersæsonen så for døren, med alle de glæder som også den sæson byder på. Det starter jo allerede i aften, hvor der er standerstrygningsmiddag og fortsætter i morgen, hvor der er arbejdsdag.

Derefter er der så adgang til romaskiner, kondicykler og andet udstyr, så formen kan holdes i orden. Vi kan jo også håbe, at vejret arter sig bare lidt, så de mest friske kan komme på vandet også i vintersæsonen. Man kan jo håbe.

Vi som har roet mest, får den ekstra glæde at være med til at vedligeholde materiellet hen over vinteren.

Mariann er på sin trofaste måde tilbage som standerstryger. Mariann, vil du udføre den højtidelige handling.

Hurra for klubben og dens medlemmer!

Carsten Nilaus Pedersen
Formand

Kilometer statistik sommer 2017

Navn antal ture km
1 Jan Sørensen 228 2.403
2 Jette Vestergaard 215 2.034
3 Hanne Doeleman 114 1.556
4 Robert Doeleman 110 1.483
5 Niels Ørnbjerg 97 914
6 Klaus Kornerup 82 910
7 Kirsten Flod 92 884
8 Anni Hansen 82 865
9 Ludvig Krog 82 848
10 Jan Hansen 79 846
11 Birgit Arildskov 83 789
12 Jens Erik Lund 73 645
13 Steen Nørner 54 568
14 Jørgen Kleisdorff 48 513
15 Inge-Lise Gaarn 49 464
16 Torben Gunge 47 463
17 Niels Stubbe 47 455
18 Niels Steen Høyer 54 449
19 Carsten Nilaus Pedersen 49 403
20 Susanne Fogh 53 402
21 Gugge Tanggaard 43 393
22 Vagn Rydahl 39 384
23 Margrete Ostenfeld Riemann 37 375
24 Olav Hansen 32 327
25 Lise Madsen 35 326
26 Peder Henriksen 26 312
27 Ole Jul-Rasmussen 40 301
28 Ole Steen Andersen 30 294
29 Poul Bach 28 292
30 Gunnar Hallsson 22 291
31 Niels Christian Pedersen 41 288
32 Tove Christensen 28 285
33 Peter Larsen 30 283
34 Birgitte Unmack 29 282
35 Bodil Christiansen 27 268
36 Lone Møller 28 267
37 Elisabeth Lund Rasmussen 25 263
38 Bo Kjems 30 257
39 Helle Sørensen 30 251
39 Tove Olga Fliedner 23 251
41 Eva Lundberg 26 241
42 Ervin Birk 26 227
43 Lilian Kornerup 32 223
44 Helena van Duijn 25 220
45 Carole Welton Kaagaard 25 218
46 Erik Vogler 31 217
47 Jane Åsell 22 216
48 Anne Marie Kastrup 20 211
49 Mariann Thyman Schoop 25 210
50 Marianne Henriksen 18 201
51 Annette Kagel 24 198
52 Vibeke Weigelt 24 191
53 Joe Brok 22 187
54 Kim Frøkjær 17 182
55 Pia Hallsson 17 181
56 Ole Jannerup 21 177
57 Per Hauerslev 25 175
58 Susanne Svarre 22 171
59 Gunnar Ohlsen 19 165
60 Kaj Gadsbøl 19 162
61 Tina Sørensen 21 158
62 Inge Fossum 19 153
62 Mark Tørner 18 153
64 Ulrich Ellegaard Andersen 18 148
65 Kell Vedsted 14 141
65 Pia Lind 17 141
65 Ulf Frausing 17 141
68 Jonna Jespersen 14 137
69 Marianne Rasmussen 17 136
70 Anne Søager 15 128
71 Erik Hassing Poulsen 15 125
72 Erik Arvin 11 123
73 Gunnar Bech 14 122
74 Bent Nørskov Jensen 19 118
74 Villy Toft 13 118
76 Kristian Svinding 13 112
77 Svend-Ove Larsen 13 111
78 Annette Palm Pedersen 14 109
79 Anette Brandal 12 108
80 Jesper Møgelvang 12 106
81 Finn Mikkelsen 11 100
81 Pernille Millandt 9 100
83 Anne Marie Lindahl 11 97
83 Doris Lund 12 97
85 Elisabeth le Fèvre Honoré 16 95
86 Lone Liebe 8 93
86 Toke Allentoft 8 93
86 Torben Lapp 12 93
89 Helle Cox 11 87
90 Dorrit Osterhammel 11 83
90 Louise Rovsing 11 83
92 Lona Rasmussen 10 82
93 Berit Kirkeby 9 80
93 Ulrike Møgelvang 11 80
95 Anne-Sofie Find Storvad 10 77
95 Mikael Dalsgaard Jensen 11 77
97 Niels Kampler 10 76
98 Grethe Pilgård 9 74
98 Kurt Teddy Melin 9 74
100 Kurt Fonnesbæk Rasmussen 8 71
101 Connie Bloch 7 69
102 Ole Hjortdal 10 66
103 Lone Christensen 8 63
104 Inger Marie Leth 7 62
105 John Leth 7 60
106 Joachim Harteg Jacobsen 9 59
106 Niels Bogh 6 59
108 Eva Friis Møller 6 57
108 Jens Greibe 6 57
108 Mette Misciattelli 7 57
111 Bente Kristensen 5 54
112 Mogens Kirkeby 6 53
113 Jan Dahlmann 6 49
114 Jan Boye Knudsen 5 46
114 Kirsten Bruun 5 46
114 Ulla Steenstrup 5 46
117 Karen Birgitte Mikkelsen 6 44
118 Merete Karlsborg 6 41
119 Jan Thomsen 6 40
119 Ulrikke Lynge Jensen 6 40
121 Maja Elsøe 4 39
122 Lise Lekdorf 4 32
122 Morten Jensen 4 32
124 Jimmy Vestergaard 4 31
125 Peter Viskum Jørgensen 3 29
126 Charlotte Hindsberger 3 23
127 Mette Tange Vestergård 3 21
128 Anders Borgwardt 2 19
129 Grethe Lindhardt Konradsen 2 11
130 Carsten Raft 2 10
130 Charlotte Tolsgaard Jensen 1 10
132 Lulu Harteg Jacobsen 2 9
133 Henrik Skovgård 1 8
134 Karsten Hjelt 1 7
134 Thomas Djernes 1 7
33.513

Julefrokost, lørdag d. 16. december

Kære Ro-venner,

Roklubbens Julefrokost afholdes i år lørdag,  den 16. december kl. 18.30 i klubben.
Traditionen tro medbringer du noget til fællesbordet.

Tilmelding til Merete Karlsborg/Jette Vestergaard:
Skriv antal personer og hvad du har lyst til at medbringe senest onsdag den 6. december. Så koordinerer vi menuen efterfølgende.

På gensyn

Merete og Jette.

Merete: merete.karlsborg@dadlnet.dk
Jette: jette@kurubacak.dk

Fællesroning

På grund af det tiltagende mørke flyttes fællesroningerne mandag-, onsdag- og torsdagaften i den resterende del af oktober måned til kl. 16.30.

Standerstrygning, lørdag d. 28. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 28. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Standeren stryges kl 17.00, og middagen starter kl. 19.00.

Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.  Sidste frist for tilmelding er søndag den 22. oktober. Prisen per person er 185 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen.  (lynstegt laks; kyllingebryster, kalvekød, oksefilet med diverse tilbehør; kraftig brownie). Drikkevarer kan købes i klubben. Tilmelding sker nedenstående.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

Tilmelding til standerstrygningsmiddag, lørdag d. 28. oktober kl. 19:00
* = obligatorisk felt

Indbetaling (kr. 185.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2464 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive standerstrygningsmiddag, navn og medlemsnummer på overførslen.

 

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene udsendes senere. Arbejdsopgaven er på et overkommeligt niveau. Medlemmerne inddrages på baggrund af antal roede kilometer i inrigger.

Ny kortturstyrmand
Tillykke til Anni Hansen med erhvervelse af rettigheden som kortturstyrmand.

Tagprojektet og renovering af lokalerne
Renoveringen af klublokalerne er nu afsluttet. Vi afventer lige at malingen tørrer helt inden tingene hænges op. Resultatet er flot. Det sidste tagpap vil , afhængig af vejret, blive lagt på i den nærmeste fremtid. Tak til de mange af klubbens medlemmer, der har bidraget. Det være sig fra overordnet projektstyring til afvaskning af porcelæn.

Vinterroning
Vi nærmer os hastigt starten på vintersæsonen. Reglerne herfor er følgende:
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Nyhedsbrev nr. 9

Tagprojektet
Som det vil være brugerne af klubhuset bekendt, skrider tag/klublokale projektet godt frem. Det er en klar forventning, at det indvendige arbejde i klublokalerne bliver færdigt med udgangen af uge 38, dvs senest 22. september.

Nye hjul på bådvognene
Bådvognene har fået nye hjul. Kør forsigtigt, og der er ingen grund til at køre ræs på forpladsen. Du er jo nok alligevel kun nummer 3 i køen.

Kajakskolen i foråret 2018
Indskrivningen til kajakskolen i foråret 2018 er startet. Så hvis der en inriggermedlemmer, der også ønsker at ro kajak, er det NU der skal reageres. Kontakt Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk .

Om forsigtighed ved ombord- og ilandstigning
Theta må nu igen bruges, men kun med forsigtighed. Skaderne opstår ved ombord- og ilandstigning. Bundbrædderne er til for at blive brugt. Undgå berøring udenfor bundbrædderne. Og vær forsigtig og få støtte ved ombordstigning, så foden ikke lander på bundbræddet med alt for stor kraft.

Om roning på vandskiklubbens område
For at få noget konkret at tage udgangspunkt i ved fremtidig dialog med vandskiklubben, vil vi meget gerne på kommunikation@birkeroed-roklub.dk have ganske korte indberetninger om eventuelle dårlige oplevelser.

Uddannelsen til kortturstyrmand
Med rochefen ved bordenden arbejder bestyrelsen med retningslinier for uddannelse og tildeling af rettigheden som kortturstyrmand. Her har der manglet nogen klarhed ”i mælet”.

Årets sidste ”langtur”
Denne finder sted 1. oktober og er årets Kul- og Sildetur. Målet er Sophienholm. Se iøvrigt den tidligere udsendte invitation til turen. Tilmelding sker på opslagstavlen i klubhuset.