Nyhedsbrev nr. 5

Nok har vi alle været unge engang, men alligevel……..
Det går godt nok hårdt for sig, når unge mennesker samles på arealet foran klubhuset på milde forårs/sommeraftener. Druk, høj musik, destruktiv adfærd og verbale overfald er på dagsordenen. Og arealet flyder efterfølgende med papiraffald, tomme dåser, andet affald og knuste flasker.
Et opslag på Facebookgruppen ”Os i Bistrup” har givet god respons, vi vil gøre kommunen opmærksom på situationen, og hvis problemet gentager sig vil vi forsøge med indlæg i lokalavisen. Men reelt er der næppe meget, vi kan gøre andet end at rydde op efter dem. Vi har øget antallet af affaldsbeholdere til to, og placeret en af disse på græsarealet. Det vi selv SKAL gøre på den korte bane er altid at have såvel hoveddør, døren til bådhallen samt portene til bådehallen låst, når vi ikke er i bådehallen. Også selv om vi sidder på balkonen. Det samme gælder balkondøren mod brandtrappen. Anmodning om brug af toilettet bør kun imødekommes, om overhovedet, for enkeltpersoner og ikke grupper. Og så må vi finde os i at rydde op. Området er kommunalt, og med vores brugsret følger også pligten til at vedligeholde arealet. (selv om det kunne være fristende at fjerne bænkene, lade græsset gro og plante havtorn).

Fremmede folk i bådhallen?
Prøv at se om de reagerer positivt på løseordet ”Det er fedt at ro kajak”. Så er det en af de mange nye kajakmedlemmer, der er ved at finde sig til rette i klubben. Der er mange på kajakskolen, men der kommer også løbende en del nye, erfarne medlemmer, der kan springe kajakskolen over.
Der er knap så mange på inriggerroskolen, men også på inriggersiden ser vi en flot tilgang af nye, meget erfarne roere. Så medlemstallet er inde i en god udvikling.
Så velkommen til de nye roere. Tag godt imod dem.

Udviklingen omkring Eta
De afholdte prøveture har fået en del medlemmer til at forsøge sig i Eta. Og Niels Stubbe kan allerede kalde sig Eta styrmand. Den båd skal vi nok få glæde af.
Roning i Eta har hidtil været forbeholdt inriggerroere. En del kajakroere har udtrykt ønske om muligheden for en prøvetur. Det ønske vil vi gerne imødekomme. Skriv til kommunikation@birkeroed-roklub.dk. Så vil vi få et overblik over, hvor stort behovet er, og planlægge herefter.

Vandskibanen
Der ER taget kontakt til Vandskiklubben, med kopi til Lars Stubkjær, med henblik på at få flyttet afmærkningen af vandskibanen de lovpligtige 25-30 meter udenfor sivkanten.

Persondataforordningen
Bestyrelsen arbejder hårdt på sagen. Mere følger i kommende Nyhedsbrev.

I det daglige skal vi skal huske, at
1) Skyde palerne for, så portene til bådhallen låses, når vi går på vandet. Det er altså ikke nok bare at rulle portene ned. Klubbens forsikringer gælder kun, hvis der er synlige tegn på indbrud. Så vi kommer altså ikke uden om at tage en omvej via hoveddøren på vej ned til båden. (Men i vores alder er der jo nok alligevel et par stykker der skal forbi toilettet…)
2) Checke en ekstra gang, at bådene er sat ordentligt på plads efter brug. Svirvlerne skal lukkes og drejes indad i båden .
3) Checke spanden med glemte sager, der står under styrmandsjakkerne. Røde Kors beriges en gang om måneden.
4) Lukke vinduerne, når de har været åbnede. Dette gælder i alle rum, herunder toiletterne (Torben Gunge er træt af at blive tilkaldt fordi et vindue står piv åbent på toilettet)
5) Få underskrevet den svømmeerklæring. Den ligger ved rocomputeren. Og det er altså ikke kun medlemmer, der endnu ikke har været på vandet, der mangler.
6) Alle inriggerne skal være til rådighed kl 18.30 mandag og onsdag mens der er roskole.
7) medlemmernes fremmøde er en forudsætning for gennemførelsen af et givent arrangement. Fremmødet ved onsdagsgrillen er meget begrænset, og det samme er tilfældet ved f.eks weekendens fællesroninger.

20. maj 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

En prøvetur i Eta

Der gives endnu en mulighed for at få en prøvetur i Eta, klubbens nye coastalbåd.

Der er sat et opslag op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på. Arrangementet er for frigivne inriggerroere. Tidspunkterne og instruktørerne er følgende:

Lørdag 19. maj  kl. 10, 11 og 12.  Instruktør: Peder
Søndag 20. maj kl. 10, 11 og 12.  Instruktør: Gunnar
Mandag 21. maj kl. 9, 10 og 11.  Instruktør: Poul

Big Mama tur til Lyngby, søndag d. 3. juni

Søndag den 3. juni, afgang fra roklubben kl. 10

Sidste år nåede vi aldrig at komme på værtshus (som vi plejer). I år skal vi gerne afsted.
Vi ror ned til Lyngby Hovedgade, går i land og spiser frokost på Café Big Mama, der ligger nær ved landgangsstedet, og ror hjem igen.

Turen ned går gennem slusen ved Frederiksdal, Mølleåkanalen, Bagsværd Sø rundt (hvis ikke der er konkurrence), Lyngby Sø, Lyngby Hovedgade. Turen hjem er måske den lige vej, og så bliver hele turen på 22 km. Det er op til den enkelte båd, at beslutte en anden vej hjem, og dermed en anden længde på turen.

Tilmelding senest Onsdag den 30. maj kl. 20. Der er brug for tilmelding fordi vi skal have bådene til at ”gå op” under hensyn til den begrænsede brug af 4 inriggere, og så vi kan bestille bord og forhåbentlig sidde samlet. Tilmelding pr. mail til vagn.rydahl@birkeroed-roklub.dk . Hvad man vil have til frokost, såvel som regningen for det, er den enkeltes egen sag.

Vi bestiller bord til kl. 13, så roningen om ønsket kan foregå i et fredeligt tempo. Vi regner med, at de der tager ”normalturen” er hjemme senest kl. 16.

Nyhedsbrev nr. 4, 2018

ETA arrangement nu også lørdag den 5. maj:
Som tidligere meddelt arrangeres roning i den nye Coastal søndag  den 6. maj for alle frigivne, fuldgyldige inriggerroere.  Dette udvides til også at omfatte lørdag den 5. maj fra 12-15. Denne dag er instruktøren Gunnar Hallsson 

Svømmeerklæringen:
Husk at udfylde svømmeerklæringen. Enkelte navne er desværre faldet ud på den fremlagte liste. Tilføj Jer venligst i hånden.

Nyt om korttursstyrmandsretten i klubben:
 I lighed med de andre klubber i vores rofarvand har vi besluttet at korttursstyrmandsretten deles i to:

A-styrmandsret  giver ret til at have styrmandsansvar på den del af det daglige rofarvand, der ligger inden slusen ved Frederiksdal, dvs. Furesøen, Vejle Sø og Farum Sø.

B-styrmandsret giver ret til at have styrmandsansvar på hele klubbens daglige rofarvand, dvs. ovennævnte søer samt Lyngby Sø og Bagsværd Sø.

B-styrmandsret kan tildeles et medlem med A-styrmandsret, når rochefen skønner, at medlemmet har den fornødne rutine og erfaring til at være styrmand over hele klubbens daglige rofarvand.  Et afgørende punkt er erfaring med passagen af slusen ved Frederiksdal. Følgende krav skal være opfyldt:

  • Medlemmet skal have været aktiv som A-styrmand i mindst ét år,
  • Medlemmet skal have været på mindst tre ture nedenfor slusen ved Frederiksdal og skal hver gang have deltaget aktivt med at få båden sikkert gennem slusen,
  • Medlemmet skal have indgående kendskab til reglerne for færdsel på Bagsværd Sø,
  • Medlemmet skal have demonstreret at kunne have ansvaret for at få en båd sikkert gennem slusen.

Baggrunden er især et ønske om at skærpe sikkerheden for såvel både som mandskab i forbindelse med passagen af slusen.

Alle klubbens nuværende korttursstyrmænd tildeles automatisk A-styrmandsret.

Nuværende korttursstyrmænd, der ønsker at opnå status som B-styrmand, skal sende en mail herom til rochefen (rochef@birkeroed-roklub.dk) med kopi til formanden (formand@birkeroed-roklub.dk) . Hvis ovenstående krav anses som værende både opfyldt og vedligeholdt, tildeles medlemmet B-styrmandsret.

Vi vender senere tilbage med nyt om uddannelsen til korttursstyrmand i BRK. 

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Coastal arrangement søndag den 6. maj kl. 11-14

På søndag den 6. maj fra kl. 11-14 vil det for alle klubbens frigivne inriggerroere være muligt at få en tur i Eta, den nye coastalbåd. Poul Bach vil stå for instruktionen.

Man møder bare op. Ventetid kan måske nok forventes. Men så kan man benytte lejligheden til at hilse på deltagerne i inrigger roskolen.

Det er håbet, at mange vil vise interesse for roning i denne nye bådtype. Båden er stabil, hurtigt og sjov.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 3, 2018

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag fandt sted lørdag den 24. marts. Dette fulgtes op af en arbejdsdag søndagen efter. Til arbejdsdagen mødte der 17 medlemmer op. Klubhuset er nu klar til den nye sæson.

Skulle vi ikke gøre livet lidt lettere for kassereren?
Der er desværre for mange medlemmer, der ikke får overholdt fristen for betaling af kontingentet. Det betyder en masse ekstraarbejde for den i forvejen hårdt ophængte kasserer. Kunne vi ikke godt love hinanden at gøre det lidt bedre til næste år? Hvis der er forbigående lavvande på kontoen er kassereren til at tale med.

Medlemstallet
Vi holder medlemstallet. Der er 149 medlemmer. De fordeler sig med 23 seniorer, 3 passive, 70 inriggerroere, 37 kajakroere og 16 der både ror inrigger og kajak. Flere har udvist interesse i at starte, så klubben er medlemsmæssigt i en stabil udvikling.

Svømmeerklæringen
Den gældende underskrift på svømmeerklæringen (300 meter for inrigger, 600 meter for kajak og outrigger) udløber med udgangen af april måned. Blanketten til fornyet erklæring ligger meget snart ved rocomputeren. INGEN RONING UDEN UNDERSKRIFT. Det kan stadigvæk nås at få efterprøvet færdighederne i svømmehallen.

Kajakskolen
Kajakkaninerne har overstået øvelserne i svømmehallen, og første aften på vandet er 1. maj. Der er 11 nye deltagere med forskellig erfaring samt 3 fra sidste år, der endnu ikke er frigivet.  Der vil være få, om nogen, klubkajakker til rådighed for allerede frigivne roere tirsdag og torsdag aften i maj og juni måned. Men kom og kik alligevel, om ikke for andet så for at få hilst på de nye kajakroere. 

Inrigger-roskolen
Der er 7 tilmeldte med weekendkursus lørdag 5. maj fra 10-16 og søndag 6. maj  12-16. Nogle af inriggerne er på disse tidspunkter reserveret til inrigger-roskolen. Det vil være fint med et stort fremmøde af erfarne roere på de efterfølgende åbne roninger.

Seniorroningen
Husk at der er solnedgangs tur for seniorroerne tirsdag den 1. maj kl 19.00. Kajakkurset har første dag på vandet samme aften med start kl 18.15, så lidt kaotiske forhold må forventes. Men ved at tage hensyn til hverandre skal det nok gå alt sammen.

Pas på hinanden
Vi har haft et ret alvorligt fald-uheld i forbindelse med klargøring af bådene på forpladsen. Så pas venligst på hinanden.

Besøg af kajakroere fra andre klubber i Nordsjælland
Tirsdag den 17. april   var klubben vært for et DGI arrangement benævnt ”Prøv nyt rovand”.  En armada på 35 kajakker stævnende ud. Vi var 4 fra BRK, og resten fra andre klubber i Nordsjælland. Et flot syn og en god promovering af BRK.

Kajakker på Farum Sø
De varslede restriktioner på kajakroning på Farum Sø er endnu ikke nået os. Men det er et krav, at vi kan dokumentere vores medlemsskab af BRK. Til det brug ligger der i hver kajak en liste over klubbens kajakroere, der så skal kombineres med medbragt personlig identifikation.

Laminerede rokort
De laminerede rokort er ved at blive gennemgået, og der produceres kort til de nye medlemmer. I må meget gerne checke, om de tildelte rettigheder på det eksisterende kort stemmer med virkeligheden. Kontakt venligst undertegnede på kommunikation@birkeroed-roklub.dk , dersom der er behov for rettelser.

Grill
Der er som sædvanligt grillaftener hver onsdag med start 9. maj.  Vi starter når aftenroningen slutter. Mød bare frem. Der er ingen tilmelding. Egen forplejning medbringes. Drikkevarer kan købes i klubben eller medbringes.

  1. april 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerhejsning, lørdag d. 24. marts

Standerhejsningen finder i år sted lørdag den 24. marts. Standeren hejses kl.15.00, og efterfølgende er der mulighed for kaffe og kage i klubhuset eller for sæsonens første rotur.
Middagen starter kl. 18.00. Prisen er 160 kr per person. Heri er inkluderet velkomstdrink og kaffe. Øl, vand og vin kan købes i klubben.
I år prøver vi noget helt nyt, da vi skal have en lækker kinesisk buffet.

Søndag den 25. marts kl 10.00 til senest 15.00 er der forårsrengøring. Der serveres rundstykker m.m ved starten og der spises rester fra dagens før til en sen frokost. Her er ingen tilmelding nødvendig. Men mød endelig op og giv en hånd med for at få klubhuset og dets omgivelser i fin stand til sæsonen. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag.

Sidste frist for tilmelding til standerhejsningsmiddagen er onsdag den 21. marts.
Yderligere information om middagen kan fås hos Niels Steen Høyer (a.n.wihoyer@gmail.com).

Tilmelding til standerhejsningsmiddag, lørdag d. 24. marts kl. 18:00
* = obligatorisk felt


Indbetaling (kr. 160.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2464 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive middag, navn og antal personer i bemærkning til kasseren.

 

Kontingent 2018

Standerhejsningen og den ny ro-sæson står for døren, og det er tid til betaling af årskontingent for ro-sæsonen 2018, som starter ved standerhejsningen lørdag den 24. marts.

Kontingenterne er:
Fuldgyldige medlemmer                                                 kr.       1.650
Seniormedlemmer (onsdag/torsdag formiddag)        kr.          950
Støttemedlemmer / Passive medlemmer                    kr.          500
Plads i klubbens kajakstativ (hvis tildelt)                      kr.          750

Tilmeldingsgebyr
For nye medlemmer er der endvidere et tilmeldingsgebyr på kr. 500, dog kun kr. 200 for Seniormedlemmer. For medlemmer, der overgår fra status som Seniormedlem til Fuldgyldigt medlem, er der et tillægsgebyr på kr. 300.

Vi beder dig venligst overføre beløbet til klubben inden Standerhejsningen, og senest den 1.april, ved bankoverførsel til Nordea Bank, reg. nr. 2464 – konto 0170 102 745.

Oplys navn samt gerne medlemsnummer i feltet “besked til modtager”.
Husk dit medlemsnummer af hensyn til din adgang til klubbens registrerings- og tilmeldingssystem for ture på vandet, www.rokort.dk.

Henvendelse om mulig adgang til klubbens kajakstativ bedes rettet til kajakchefen, Vibeke Weigelt. Pladser i kajakstativet bedes indbetalt via separat bankoverførsel.

Skulle du ikke længere ønske at være medlem af klubben, bedes du udfylde udmeldelses formular her eller send venligst besked derom til kasserer senest den 31. dennes.