Regler for opbevaring af private kajakker

Klik her for pdf version til print: regler for opbevaring af private kajakker

Opbevaring af private kajakker i Birkerød Ro- og Kajakklub

 1. Klubben tilbyder kun opbevaring af kajakker til ro-aktive, frigivne kajak medlemmer.
 2. I tilfælde af, at der er flere ønsker om plads end der er ledige pladser, laves en venteliste.
 3. Dit nummer på ventelisten bestemmes af antal kilometer roet i kajak det foregående år.
 4. Hvis man har roet mindre end 75 kilometer i kajak det foregående år, mister man pladsen, dog kun hvis der er en venteliste.
 5. Prisen for opbevaring fastsættes af bestyrelsen.
 6. Kajakken skal være tydeligt mærket med navn og adresse.
 7. Pladsen anvises af kajakchefen.
 8. Klubben kan ikke drages til ansvar for skader på eller tyveri af kajakken – forsikring af kajakken er ejerens eget ansvar. Dog er kajakken dækket af klubbens brandforsikring for klubhuset.
 9. Aftalen om opbevaring kan fra klubbens side med minimum 1 måneds varsel opsiges med virkning fra starten af førstkommende rosæson.
 10. Ved salg/overdragelse af kajakken til et andet medlem, følger kajakpladsen ikke automatisk med.
 11. Hvis der er venteliste, kan der normalt kun tildeles en plads per medlem.
 12. Instruktører kan få stillet en plads til opbevaring af en privat kajak gratis til rådighed.

Overvejer du at købe din egen kajak, læs rapporten fra Rodskov kajakklub