Gæste-roning og prøve-roning i Birkerød Ro- og Kajakklub

Klubbens både kan i udgangspunktet kun benyttes af klubbens medlemmer. Enhver form for ”erhvervsmæssig passagertransport” og rederivirksomhed må undgås. Ikke-medlemmer kan dog komme på vandet enten som gæsteroere eller prøveroere, efter nedenstående retningslinjer.

Gæsteroning
Lige som klubben selv nyder godt af adgang til langture på fremmed farvand, hvor vi låner andre klubbers udstyr, kan grupper af roere fra andre klubber under DFfR, DGI og Dansk Kano- og Kajakforbund låne inriggere, coastalbåde, scullere og kajakker til roning på vores daglige rofarvand. Gæsterne må dog ikke tage hverken inriggerne, coastalbådene eller scullerne gennem slusen ved Frederiksdal. BRK har intet ansvar ved sådan roning, og et BRK medlem behøver ikke deltage. Et BRK medlem skal dog i nødvendigt omfang orientere gæsterne om forholdene på rofarvandet. Den gæstende klub skal stille med en langturstyrmand til hver lånt inrigger, coastalbåd eller sculler og med en kajakinstruktør i forbindelse med lån af kajakker. Turene skal skrives ud under BRK i Rokort.dk.
Individuelle gæsteroere er frigivne medlemmer af anden klub under DFfR, DGI eller Dansk Kano-og Kajakforbund. Individuelle gæsteroere må ro kajak og sculler sammen med en frigivet BRK roer og i inrigger eller i toer coastalbåden bemandet med en BRK styrmand. Individuelle gæsteroere må kun ro et begrænset antal gange. Turene skal skrives ud under BRK i Rokort.dk.
Hvis klubbens medlemmer udlåner deres private kajakker til ikke-medlemmer, falder det udenfor klubbens ansvar, og turene må ikke registreres under BRK i rokort.dk.

Prøveroning
Klubben kan tilbyde prøveroning til ikke-medlemmer. Prøveroning sker med henblik på afklaring af et muligt medlemsskab. Prøveroning må kun finde sted i sommersæsonen.
Der er to slags prøveroere. Den første er den erfarne tidligere frigivne roer (inrigger, sculler, kajak, coastal), der har et ønske om at blive medlem. Denne er enten klubløs eller medlem af anden klub, og kan få en til to prøveroninger sammen med kajakchef/rochef for at bestemme, hvilken videre instruktion, om nogen, der er nødvendig efter indmeldelse og før frigivelse som roer i BRK.
Den anden slags prøveroer er en i romæssig sammenhæng uerfaren person. Denne kan deltage i én til to roninger i kajak eller inrigger som en del af afklaringen af et muligt medlemskab. Her er det et krav, at det deltagende BRKmedlem skal være instruktør.
For så vidt angår inriggerne, anvendes som hovedregel kun toer med styrmand, og kun den ene af de tre roere må være prøveroer. Alt efter forholdene kan en instruktør dog fravige denne hovedregel.

14dec17 – Niels Ørnbjerg