Corona Nyhedsbrev

De nye bestemmelser

10. jan. 2021: Vi kan fortsat ro efter de tidligere udmeldte retningslinjer, nu suppleret med et afstandskrav på 2 meter og et forsamlingsloft på 5 personer. Det maksimale antal personer i bådhallen er 3. Brug af mundbind i bådhallen og ud- og hjemskrivning af turen på mobil eller hjemmecomputer anbefales. Husk at respektere bådreservationerne, og husk at låse portene til bådhallen med palen.

Der har været lidt uklarhed omkring retningslinjernes definition på et roteam.  Et roteam defineres som en boble på op til 5 roere. Indenfor boblen kan man kombinere frit og f.eks ro 2+ med forskelligt sammensat besætning.

23. dec. Vi genoptager roning

Vi har været i kontakt med Holte Roklub og Furesø Roklub, og Rudersdals Kommune er nu indforstået med, at vi genoptager roningen. Smittetrykket er jo fortsat højt, så det er selvsagt afgørende at følge retningslinjerne for adfærd og behandling af materiellet.  Klik her for at læse de opdaterede retningslinjer for kajak og inrigger.  Omklædning og bad må ikke benyttes, der skal roes i faste rohold med op til 5 personer,  der må maksimalt være 3 personer til stede samtidig i bådhallen, og brug af mundbind eller visir i bådhallen anbefales.

Pas godt på Jer selv og hinanden. Og en glædelig jul og et godt nytår.Rengøring af romateriellet: Åreholderne i inriggerne skal benyttes, men ikke rengøres. Alle afspritter hænderne ved ankomst, og der stilles ikke mere krav om brug af engangshandsker. Det er blevet præciseret at det er årehåndtagene, essingen (rælingen), spændholter, sidelangrem, bundbrædder samt ror og rorline, der skal vaskes af. Brugt sæbevand skal hældes ud i kloakken på herretoilettet. Alle andre procedurer forbliver uændrede.
Roning: Skift i inriggerne på vandet er nu tilladt. Kravet om at afspritte håndtagene efter hvert skift ændres til en anbefaling. Kravet om en rogruppestørrelse på max 10 medlemmer gælder ikke mere, men det fornuftige i at begrænse antallet af romakkere fastholdes.
Indendørs motion: Motionsrummet og motionsmåtter må ikke anvendes, men der åbnes for brugen af robassin, romaskiner og motionscyklerne. Håndtag og kontaktflader skal afsprittes efter hver bruger. Opstillingen af romaskiner og motionscyckler ændres, således at afstandskravene kan overholdes. Tre af ergometrene vil blive taget ud af brug.
Brug af bade- og omklædningsfaciliteter: Disse må bruges med begrænsning i antal samtidige brugere. Skilte er opsat.
Toiletter og køkken: Må anvendes med efterfølgende afspritning af alle kontaktflader. Brug af klublokale og balkon: Klublokale og balkon må anvendes, når krav til afstand og gulvareal per deltager overholdes. Der er plads til 39 personer i klublokalet, når der er tale om mødevirksomhed og tilsvarende. Krav til rengøring (afspritning, afsæbning) af kontaktflader fastholdes. Sang er ikke tilladt. Grillaftenerne kan genoptages.

sidst opdateret: jan 17, 2021 @ 19:54