Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 12, 2017

Reglement for gæste- og prøve-roning
Bestyrelsen har set på Søfartsstyrelsens regelsæt om erhvervsmæssig persontransport og på klubbens forsikringer i forhold til at medtage gæste- og prøveroere på vandet. Gæsteroning er KUN for medlemmer af andre roklubber under DGI, DFfR eller Danmarks Kano- og Kajakforbund. Prøveroning i form af 1 eller 2 ture kan tilbydes ikke-medlemmer som led i en afklaring af muligheden for medlemsskab. Men sigtet skal her være meget klart. Reglementet kan i sin helhed læses på hjemmesiden under INFO.

Ny kajakchef
Rob Doeleman har, med flot assistance fra Hanne Doeleman, gjort en meget stor indsats for kajakroningen i BRK. Rob og Hanne har nu valgt at træde et skridt tilbage, og posten som kajakchef er med virking fra 1. december 2017 overtaget af Vibeke Weigelt. En stor tak for indsatsen til Rob og Hanne og hjertelig velkommen Vibeke. Vibeke vil bliver bakket op af Niels Ørnbjerg vedrørende opgaver af administrativ karakter og af klubkajakinstruktørerne (Lise, Carole, Mikael) omkring det det i virkeligheden drejer sig om, nemlig selve kajakroningen. Rob og Hanne vil fortsat bidrage på ad hoc- basis.
Kajakskolen 2018 er fuldtegnet og programsat. Der henvises til klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Pas på materiellet
Roning i vintersæsonen er særlig hårdt ved materiellet. Så vær forsigtig og tag hensyn. Nok har en af 4´erne lige fået 3 nye lag lak, men mod nyis kæmper selv skibslakken forgæves…..

Vedligehold af bådene
Arbejdet skrider godt frem, men Jan Sørensen regner dog ikke med at stoppe før tiden. Den udsendte plan holder derfor fortsat.

Udvidelse af kajakstativet
Kapaciteten til opbevaring af kajakker, klubbens såvel som private, bliver snart en begrænsning for den fortsatte udvikling af klubben. Derfor udvides kapaciteten ved at forlænge det nuværende stativ ned gennem hele bådhallen. Klaus Kornerup og Rob Doeleman vil stå for arbejdet. Materialerne er indkøbt. Pladsen bliver lidt snæver, men klubben har brug for at tiltrække nye medlemmer.

Glædelig jul og et godt nytår
Alle klubbens medlemmer en god jul og et godt nytår.

14. december 2017
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev 11 – 2017

Nyt tag på klubhuset
Klubhuset har fået nyt tag; mødelokalet er ikke til at kende igen, og der er kommet dampspærrer, isolering og udsugningsanlæg, og den kære bov er også blevet sat i stand. Budgettet er tilmed blevet overholdt.

Arbejdet er udført af professionelle folk, og kvaliteten er i top. Men det kunne ikke have ladet sig gøre uden en stor frivillig indsat. Mange har givet en hånd med. Men der er især to personer, som fortjener ros og anerkendelse, nemlig Torben Gunge, der har været projektleder på både vores klubs og Sejlklubbens vegne, og Jørgen Kleisdorff, som har haft endnu mere at bestille end normalt. En stor tak til de to!

Standerstrygning
Standerstrygningen fandt sted lørdag den 28. oktober.  Vejret var bestemt ikke til sæsonens sidste rotur. Men det overdådige kageudbud til eftermiddagens kaffebord afbødede de værste abstinenser. Billeder fra standerstrygningen samt formandens tale findes under Nyheder på hjemmesiden.  Der var 44 deltagere ved middagen om aftenen. Et særdeles flot fremmøde. Tak til alle der bidrog til programmets gennemførelse.

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober var der oprydningsdag.  Også her var fremmødet overvældende med 24 deltagere. Tak for dens store indsats der har betydet, at huset går vinteren i møde i fin form.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene er udsendt, og arbejdet er sat igang.

Ergometerroning
Man kan godt registrere roede kilometer i romaskinerne i Rokort.dk. Så hvorfor ikke starte lidt konkurrence i denne disciplin? Et tiltalende træk ved en sådan konkurrence er, at der faktisk er en chance for a vinde. Jan Sørensen har aldrig, og vil aldrig komme til, efter eget udsagn, at sidde i en romaskine.

Årets julefrokost
Invitationen er udsendt som en separat mail. Jette og Merete ser frem til et stort fremmøde.

Vinterroning  (gentagelse fra sidste Nyhedsbrev)
Vejret er fint, og vandtemperaturen er stadigvæk over 10 grader. Så det er absolut stadigvæk muligt at tage en tur. Reglerne er som følger:

I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Opmåling af turene
Der har hersket lidt usikkerhed omkring længden af nogle af standardturene, ligesom enkelte medlemmer er begyndt at registrere længderne på baggrund af egne GPS målinger. Det sidste vil vi gerne bort fra, og vi foretager snarest en genopmåling af de ture, hvorom der har hersket usikkerhed om længden.

Om at svare på mails fra klubben
Nyhedsbrevet og andre meddelelser fra klubben udsendes via adressen birkerod.roklub@gmail.com. Den adresse bruges KUN til udsendelse og aflæses sjældent. Undgå derfor HELT at kontakte klubben ved at bruge ”retur til afsenderen”. Kontakt ALTID direkte den person der er angivet som kontakt i skrivelserne. Mailadresserne på medlemmerne af bestyrelsen kan iøvrigt findes på hjemmesiden under Kontakter.

Julefrokost, lørdag d. 16. december

Kære Ro-venner,

Roklubbens Julefrokost afholdes i år lørdag,  den 16. december kl. 18.30 i klubben.
Traditionen tro medbringer du noget til fællesbordet.

Tilmelding til Merete Karlsborg/Jette Vestergaard:
Skriv antal personer og hvad du har lyst til at medbringe senest onsdag den 6. december. Så koordinerer vi menuen efterfølgende.

På gensyn

Merete og Jette.

Merete: merete.karlsborg@dadlnet.dk
Jette: jette@kurubacak.dk

Standerstrygning, lørdag d. 28. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 28. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Standeren stryges kl 17.00, og middagen starter kl. 19.00.

Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.  Sidste frist for tilmelding er søndag den 22. oktober. Prisen per person er 185 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen.  (lynstegt laks; kyllingebryster, kalvekød, oksefilet med diverse tilbehør; kraftig brownie). Drikkevarer kan købes i klubben. Tilmelding sker nedenstående.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

Tilmelding til standerstrygningsmiddag, lørdag d. 28. oktober kl. 19:00
* = obligatorisk felt

Indbetaling (kr. 185.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2464 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive standerstrygningsmiddag, navn og medlemsnummer på overførslen.

 

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene udsendes senere. Arbejdsopgaven er på et overkommeligt niveau. Medlemmerne inddrages på baggrund af antal roede kilometer i inrigger.

Ny kortturstyrmand
Tillykke til Anni Hansen med erhvervelse af rettigheden som kortturstyrmand.

Tagprojektet og renovering af lokalerne
Renoveringen af klublokalerne er nu afsluttet. Vi afventer lige at malingen tørrer helt inden tingene hænges op. Resultatet er flot. Det sidste tagpap vil , afhængig af vejret, blive lagt på i den nærmeste fremtid. Tak til de mange af klubbens medlemmer, der har bidraget. Det være sig fra overordnet projektstyring til afvaskning af porcelæn.

Vinterroning
Vi nærmer os hastigt starten på vintersæsonen. Reglerne herfor er følgende:
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Nyhedsbrev nr. 9

Tagprojektet
Som det vil være brugerne af klubhuset bekendt, skrider tag/klublokale projektet godt frem. Det er en klar forventning, at det indvendige arbejde i klublokalerne bliver færdigt med udgangen af uge 38, dvs senest 22. september.

Nye hjul på bådvognene
Bådvognene har fået nye hjul. Kør forsigtigt, og der er ingen grund til at køre ræs på forpladsen. Du er jo nok alligevel kun nummer 3 i køen.

Kajakskolen i foråret 2018
Indskrivningen til kajakskolen i foråret 2018 er startet. Så hvis der en inriggermedlemmer, der også ønsker at ro kajak, er det NU der skal reageres. Kontakt Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk .

Om forsigtighed ved ombord- og ilandstigning
Theta må nu igen bruges, men kun med forsigtighed. Skaderne opstår ved ombord- og ilandstigning. Bundbrædderne er til for at blive brugt. Undgå berøring udenfor bundbrædderne. Og vær forsigtig og få støtte ved ombordstigning, så foden ikke lander på bundbræddet med alt for stor kraft.

Om roning på vandskiklubbens område
For at få noget konkret at tage udgangspunkt i ved fremtidig dialog med vandskiklubben, vil vi meget gerne på kommunikation@birkeroed-roklub.dk have ganske korte indberetninger om eventuelle dårlige oplevelser.

Uddannelsen til kortturstyrmand
Med rochefen ved bordenden arbejder bestyrelsen med retningslinier for uddannelse og tildeling af rettigheden som kortturstyrmand. Her har der manglet nogen klarhed ”i mælet”.

Årets sidste ”langtur”
Denne finder sted 1. oktober og er årets Kul- og Sildetur. Målet er Sophienholm. Se iøvrigt den tidligere udsendte invitation til turen. Tilmelding sker på opslagstavlen i klubhuset.

Kul & Sildetur, søndag d. 1. oktober

Foto: Rob Doeleman

Sidste år fik vi ikke gennemført den årlige kul- & sildetur. Siden har den manglende dannelse bredt sig mærkbart blandt roklubbens medlemmer. Det må der gøres noget ved.

Søndag den 1. oktober kl. 10 er der afgang til Frederiksdal. Vi lægger bådene ind og spadserer op til Sophienholm ved Bagsværd Sø. Her vil Henning Andersen (som vi har haft glæde af ved tidligere besøg) fortælle os om guldalder-landstedet Sophienholm og menneskerne omkring det. Det er jo historie, men vi skal også have lidt kunst i form af en introduktion til den aktuelle udstilling:

Jan Sivertsen: Farven først

Jan Sivertsen er en aktuel dansk billedkunstner og grafiker bosiddende i Paris, der, som titlen antyder, lægger vægt på at arbejde med farverne.

Så ror vi hjem igen til roklubben og spiser frokost. Frokosten kommer til veje ved, at hver deltager medbringer et bidrag til fælles glæde. Bidraget kan bestå en skål sild eller 2, eller en anden frokostret, det kan også være brød og smør eller endda en flaske brændevin. Vi lægger maden ind i klubben, inden vi ror til Frederiksdal.

Tilmelding sker ikke pr. mail eller net, med ved at skrive sit navn, og det man vil medbringe op på den liste, der er sat op på opslagstavlen i roklubben.
Dem der kommer først bestemmer selv helt, hvad de vil medbringe. Dem der kommer senere, skal gerne tage hensyn til det, der står i forvejen på listen sådan, at vi undgår for meget dobbeltdækning.

Hver deltager betaler selv sin entré på Sophienholm, 55,- kr (gruppepris). Klubben betaler omvisningen.

Ved denne lejlighed er der åbent for, at ikke-roende ægtefæller kan deltage på den måde, at de er selvtransporterende til og fra Sophienholm.

Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 28. september kl 14

Big Mama tur, søndag d. 20. august

COME AND SEE BIG MAMA

Afgang fra roklubben kl. 10:00

Vi ror ned til Lyngby Hovedgade, går i land og spiser frokost på Café Big Mama. Big Mama bor nær ved landgangsstedet.

Turen ned går gennem slusen ved Frederiksdal, Mølleåkanalen, Bagsværd Sø rundt (hvis ikke der er konkurrence), Lyngby Sø, Lyngby Hovedgade. Turen hjem er måske den lige vej, og så bliver hele turen på 22 km. Det er op til den enkelte båd, at beslutte en anden vej hjem, og dermed en anden længde på turen.

Turen forudsætter, at det er tørt vejr, så man kan stå fast på plankerne ved slusen.

Tilmelding senest  Fredag den 18. august kl. 12 pr. mail til vagn.rydahl@birkeroed-roklub.dkså vi kan bestille bord og forhåbentlig sidde samlet. Hvad man vil have til frokost, såvel som regningen for det, er den enkeltes egen sag.

Vi bestiller bord til kl. 13, så roningen kan foregå i et fredeligt tempo.  Vi regner med, at de der tager ”normalturen” er hjemme senest kl. 16.

Nyhedsbrev til kajakroere

Kære BRK kajakroer.
Flere af deltagerne på roskolen 2017 er nu blevet frigivet. For at sikre, at de nye, frigivne kajakroere har mere erfarne kajakroere at ro sammen med, vil vi stærkt opfordre til at alle bakker op omkring kajak fællesroningerne tirsdag og torsdag kl 18.30 i  august måned og kl 17.30 i september måned. Af erfaring ved vi, at en god overgang fra kanin til frigiven roer bedst sikres ved, at der er mulighed for at ro sammen med erfarne roere.
Andre deltagere på roskolen 2017 er endnu ikke blevet frigivet. Disse vil snarest blive kontaktet med henblik på at få udarbejdet en plan for det videre forløb frem mod frigivelse (hvis dette da stadigvæk er et ønske). Ansvaret herfor vil blive overdraget fra Hanne og Rob til klubbens nye klubkajakinstruktører (Michael, Carole, Lise og Vibeke).
Med venlig hilsen på vegne af
Birkerød Ro- og Kajakklub
Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev nr. 8

Adskillelse af trafikken mellem Fandens Hage og Kollekolle
Farum Roklub har udlagt 3 store orange bøjer mellem Fandens Hage og Kollekolle. Farum Roklub beder om, at man har disse bøjer på bagbord side. Dette ønske om adskillelse af trafikken skyldes den ofte meget tætte trafik i området.

Coastalbåden er i hus
Båden bærer navnet Eta. En coastalbåd er en outrigger ligesom en sculler, men er bredere. Skønt oprindeligt udviklet til roning i hårdt vejr er den blevet ret populær til ’almindelig’ roning. Bådtypen har stabiliteten som en inrigger og fart som en outrigger. Bådtypen kan roes af både unge og ældre – med eller uden stor roerfaring eller erfaring med roning med 2 årer. Vores nuværende My defineres nu som en 1ér coastalbåd, idet den har samme egenskaber. I rokort.dk står My som coastal og Eta som dobbelt-coastal.

Foto: Jette Vestergaard

I både coastal og dobbelt-coastal skal der altid være en coastalstyrmand. I dobbelt-coastal sidder styrmanden på 1’er pladsen og styrer båden og kursen med årer og kommandoer. Roere med outriggerret, som har roet outrigger de seneste år, har automatisk status som coastalstyrmand. Status som styrmand på coastalbådene kan derudover erhverves af nuværende inriggerstyrmænd efter aflæggelse af en mindre prøve.  2’er pladsen i dobbelt-coastalbåden kan besættes af alle frigivne inriggerroere. Det er en forudsætning for opnåelse af styrmandsret til coastal, at man kan dreje sig tilstrækkeligt bagud til at orientere sig fremad i sejlretningen. (så måske er det en god ting at trafikken adskilles mellem Fandens Hage og Kollekolle……..)

Gunnar Hallsson,  Jan Sørensen, Vagn Rydahl og Peder Henriksen er bemyndiget til at tildele styrmandsret til coastalbådene. Kontakt en af disse hvis der er et ønske om at opnå status som coastalstyrmand.

Tagprojektet
Man kan nu ved selvsyn konstatere, at arbejdet så småt er ved at gå igang. Stilladset er ved at blive sat op.   

Om afgrænsningen af vandskiklubbens område
 Bøjerne, der markerer vandskibanens afslutning ud mod selve Furesøen, ligger stadigvæk ikke helt rigtigt. I princippet burde de ligge i en lige linie fra klubhuset til spidsen af Næsset. Det er dog sjældent, at vandskiløberne, incl. båd, kommer helt hen i banens ende ud mod selve Furesøen, så problemet er nok til at overse.