Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 3, 2018

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag fandt sted lørdag den 24. marts. Dette fulgtes op af en arbejdsdag søndagen efter. Til arbejdsdagen mødte der 17 medlemmer op. Klubhuset er nu klar til den nye sæson.

Skulle vi ikke gøre livet lidt lettere for kassereren?
Der er desværre for mange medlemmer, der ikke får overholdt fristen for betaling af kontingentet. Det betyder en masse ekstraarbejde for den i forvejen hårdt ophængte kasserer. Kunne vi ikke godt love hinanden at gøre det lidt bedre til næste år? Hvis der er forbigående lavvande på kontoen er kassereren til at tale med.

Medlemstallet
Vi holder medlemstallet. Der er 149 medlemmer. De fordeler sig med 23 seniorer, 3 passive, 70 inriggerroere, 37 kajakroere og 16 der både ror inrigger og kajak. Flere har udvist interesse i at starte, så klubben er medlemsmæssigt i en stabil udvikling.

Svømmeerklæringen
Den gældende underskrift på svømmeerklæringen (300 meter for inrigger, 600 meter for kajak og outrigger) udløber med udgangen af april måned. Blanketten til fornyet erklæring ligger meget snart ved rocomputeren. INGEN RONING UDEN UNDERSKRIFT. Det kan stadigvæk nås at få efterprøvet færdighederne i svømmehallen.

Kajakskolen
Kajakkaninerne har overstået øvelserne i svømmehallen, og første aften på vandet er 1. maj. Der er 11 nye deltagere med forskellig erfaring samt 3 fra sidste år, der endnu ikke er frigivet.  Der vil være få, om nogen, klubkajakker til rådighed for allerede frigivne roere tirsdag og torsdag aften i maj og juni måned. Men kom og kik alligevel, om ikke for andet så for at få hilst på de nye kajakroere. 

Inrigger-roskolen
Der er 7 tilmeldte med weekendkursus lørdag 5. maj fra 10-16 og søndag 6. maj  12-16. Nogle af inriggerne er på disse tidspunkter reserveret til inrigger-roskolen. Det vil være fint med et stort fremmøde af erfarne roere på de efterfølgende åbne roninger.

Seniorroningen
Husk at der er solnedgangs tur for seniorroerne tirsdag den 1. maj kl 19.00. Kajakkurset har første dag på vandet samme aften med start kl 18.15, så lidt kaotiske forhold må forventes. Men ved at tage hensyn til hverandre skal det nok gå alt sammen.

Pas på hinanden
Vi har haft et ret alvorligt fald-uheld i forbindelse med klargøring af bådene på forpladsen. Så pas venligst på hinanden.

Besøg af kajakroere fra andre klubber i Nordsjælland
Tirsdag den 17. april   var klubben vært for et DGI arrangement benævnt ”Prøv nyt rovand”.  En armada på 35 kajakker stævnende ud. Vi var 4 fra BRK, og resten fra andre klubber i Nordsjælland. Et flot syn og en god promovering af BRK.

Kajakker på Farum Sø
De varslede restriktioner på kajakroning på Farum Sø er endnu ikke nået os. Men det er et krav, at vi kan dokumentere vores medlemsskab af BRK. Til det brug ligger der i hver kajak en liste over klubbens kajakroere, der så skal kombineres med medbragt personlig identifikation.

Laminerede rokort
De laminerede rokort er ved at blive gennemgået, og der produceres kort til de nye medlemmer. I må meget gerne checke, om de tildelte rettigheder på det eksisterende kort stemmer med virkeligheden. Kontakt venligst undertegnede på kommunikation@birkeroed-roklub.dk , dersom der er behov for rettelser.

Grill
Der er som sædvanligt grillaftener hver onsdag med start 9. maj.  Vi starter når aftenroningen slutter. Mød bare frem. Der er ingen tilmelding. Egen forplejning medbringes. Drikkevarer kan købes i klubben eller medbringes.

  1. april 2018

På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Standerhejsning, lørdag d. 24. marts

Standerhejsningen finder i år sted lørdag den 24. marts. Standeren hejses kl.15.00, og efterfølgende er der mulighed for kaffe og kage i klubhuset eller for sæsonens første rotur.
Middagen starter kl. 18.00. Prisen er 160 kr per person. Heri er inkluderet velkomstdrink og kaffe. Øl, vand og vin kan købes i klubben.
I år prøver vi noget helt nyt, da vi skal have en lækker kinesisk buffet.

Søndag den 25. marts kl 10.00 til senest 15.00 er der forårsrengøring. Der serveres rundstykker m.m ved starten og der spises rester fra dagens før til en sen frokost. Her er ingen tilmelding nødvendig. Men mød endelig op og giv en hånd med for at få klubhuset og dets omgivelser i fin stand til sæsonen. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag.

Sidste frist for tilmelding til standerhejsningsmiddagen er onsdag den 21. marts.
Yderligere information om middagen kan fås hos Niels Steen Høyer (a.n.wihoyer@gmail.com).

Tilmelding til standerhejsningsmiddag, lørdag d. 24. marts kl. 18:00
* = obligatorisk felt


Indbetaling (kr. 160.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2464 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive middag, navn og antal personer i bemærkning til kasseren.

 

Kontingent 2018

Standerhejsningen og den ny ro-sæson står for døren, og det er tid til betaling af årskontingent for ro-sæsonen 2018, som starter ved standerhejsningen lørdag den 24. marts.

Kontingenterne er:
Fuldgyldige medlemmer                                                 kr.       1.650
Seniormedlemmer (onsdag/torsdag formiddag)        kr.          950
Støttemedlemmer / Passive medlemmer                    kr.          500
Plads i klubbens kajakstativ (hvis tildelt)                      kr.          750

Tilmeldingsgebyr
For nye medlemmer er der endvidere et tilmeldingsgebyr på kr. 500, dog kun kr. 200 for Seniormedlemmer. For medlemmer, der overgår fra status som Seniormedlem til Fuldgyldigt medlem, er der et tillægsgebyr på kr. 300.

Vi beder dig venligst overføre beløbet til klubben inden Standerhejsningen, og senest den 1.april, ved bankoverførsel til Nordea Bank, reg. nr. 2464 – konto 0170 102 745.

Oplys navn samt gerne medlemsnummer i feltet “besked til modtager”.
Husk dit medlemsnummer af hensyn til din adgang til klubbens registrerings- og tilmeldingssystem for ture på vandet, www.rokort.dk.

Henvendelse om mulig adgang til klubbens kajakstativ bedes rettet til kajakchefen, Vibeke Weigelt. Pladser i kajakstativet bedes indbetalt via separat bankoverførsel.

Skulle du ikke længere ønske at være medlem af klubben, bedes du udfylde udmeldelses formular her eller send venligst besked derom til kasserer senest den 31. dennes.

Nyhedsbrev nr. 2 – 2018

Sæsonstarten
Standerhejsningen med efterfølgende middag finder sted lørdag den 24. marts. Dette følges op af en arbejdsdag søndag den 25. marts. Invitationen er lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afholdt 27. februar med deltagelse af 41 af klubbens medlemmer.
Formandens beretning, det af generalforsamlingen godkendte regnskab for 2017, det foreløbige budget for 2018, referatet fra mødet samt brugsretsaftalen med kommunen er ved at blive lagt på klubbens hjemmeside.
Følgende afsnit er et sammendrag af formandens beretning: Vi har på rigtig mange måder haft en god sæson. Den største enkeltting må være, at tagprojektet – klubbens største investering i mange år – er vel gennemført, endda med en besparelse. Økonomien har i det hele taget igen udviklet sig positivt. Roreglement og romappe er færdigudarbejdet, og der blev fastsat regler for gæste- og prøveroning. Vi har haft et godt samarbejde med kommunen og med Sejlklubben, de selskabelige arrangementer har som sædvanlig været vellykkede, og vi har været forskånet for ulykker. Vejret har ikke været med os, og det har bevirket, at der er blevet tilbagelagt lidt færre kilometer end ellers.

De nuværende kontingentsatser og indmeldesesgebyrer fastholdes.

Kim Frøkjær udtrådte af bestyrelsen og Vibeke Weigelt, vores nye kajakchef, indtræder. Bestyrelsen har konstitueret sig som følger

Carsten Nilaus Pedersen: Formand
Torben Gunge : Kasserer
Peder Henriksen : Rochef
Vibeke Weigelt : Kajakchef
Jørgen Kleisdorff : Husforvalter
Niels Ørnbjerg : Sekretariats- og kommunikationschef
Birkerød Ro – og Kajakklub

Kontingentopkrævning
Kassereren udsender meget snart kontingentopkrævningen for 2018 til alle medlemmer med 1.april som sidste frist for betaling. Alle satser og gebyrer er som nævnt ovenfor de samme som i 2017.

Festudvalget
Susanne Fogh er indtrådt som medlem af festudvalget. De øvrige medlemmer er Niels Høyer (formand) og Kim Frøkjær.

Roskolen og kajakskolen
Datoerne for skolerne ligger nu på aktivitetskalenderen på klubbens hjemmeside. Kajakskolen er helt optaget med 11 deltagere, og der er på nuværende tidspunkt 3 deltagere på roskolen. Vær opmærksom på, at alle klubkajakker er reserveret til kajakskolen tirsdag og torsdag aften fra 1. maj. Indtil kaninerne bliver frigivet lidt efter lidt er der meget begrænset med kajakker for andre medlemmer på disse tidspunkter. For sidste års kajakkaniner vil der blive arrangeret en tur i svømmehallen, sandsynligvis 6. maj, med henblik på at øve selv- og makkerredninger. En invitation udsendes senere.

Prøv nyt rovand med DGI havkajakinstruktører
Tirsdag den 17. april fra kl 18.00 er klubben vært for et DGI arrangement benævnt ”Prøv nyt rovand”. Vi får besøg af et sted mellem 30 og 50 kajakroere fra andre klubber i Nordsjælland. Og klubbens egne frigivne kajakroere er meget velkomne. Tilmelding venligst til kajakchefen på kajakchef@birkeroed-roklub.dk . Efter roningen vil der være kaffe og kage, ledsaget af et foredrag af en af DGI’s repræsentanter. Deltagelse fra vores side vil åbne muligheden for at komme til at kende kajakroere fra andre klubber og dermed for ture på fremmed farvand. Iøvrigt opfordrer vi meget til at deltage på tilsvarende DGI arrangementer hos andre klubber. Yderligere information kommer snart op på opslagstavlen.

Hvilke muligheder har vi for fleksibel planlægning af inriggerture udenfor de faste fællesroninger?
Ikke mindst af hensyn til integreringen af nye roere skal vi holde fast i, og værne om, de faste fællesroninger. Men nogle medlemmer har efterlyst en mekanisme til mere fleksibel
Birkerød Ro – og Kajakklub turplanlægning udenfor de faste fællesroninger. Kajakroerne har oprettet en FaceBook gruppe til det formål. Den virker fint. Ville noget tilsvarende være relevant for inriggerroerne? Eller kan opslagstavlen bruges? Gode ideer og forslag kan stiles til rochefen på rochef@birkeroed-roklub.dk.

1. marts 2018
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Generalforsamling, tirsdag d. 27. februar kl. 19:00

Generalforsamlingen finder sted i klubhuset, Plantagevej 80 B, tirsdag den 27. februar kl. 19.00.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning om den afsluttede sæson.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse

4. Forelæggelse af det foreløbige budget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for 2018.

5. Aktivitetsplan for 2018 6. Behandling af indkomne forslag.

6.1 Forslag modtaget fra Lise Madsen (se bilag 1) 6.2 Forslag modtaget fra Jane Åsell (se bilag 2).

7.1 Valg til bestyrelsen.

7.2 Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt Kim Frøkjær har valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vibeke Weigelt, som er klubbens nye kajakchef, opstiller.

Det reviderede regnskab for 2017 samt det foreløbige budget for 2018 vil være tilgængelige på klubbens hjemmeside senest dagen før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

9. februar 2018

Nyhedsbrev nr. 1 – 2018

Festudvalg
Som noget nyt vil ansvaret for afholdelse af standerhejsningen, standerstrygningen og Sankthans
arrangementet blive lagt i et udvalg udenfor bestyrelsen. Indtil videre har Niels Høyer og Kim
Frøkjær indvilget i at indtræde i udvalget. Men det vil være dejligt, dersom udvalget kunne udvides med et par yderligere medlemmer. Henvendelse kan rettes til kommunikation@birkeroed-roklub.dk

Generalforsamling
Husk generalforsamlingen tirsdag den 27. februar. Den foreløbige indkaldelse er udsendt. Husk at bestyrelsen gerne vil have forslag til yderligere punkter til dagsordenen tilsendt senest mandag den 5. februar. Herefter udsendes den endelige indkaldelse.

Roskolerne
Inriggerroskolen finder sted i weekenden 5. og 6. maj med en introduktionsaften torsdag den 3.
maj. Et instruktørmøde vil blive afholdt medio april. Spred venligst budskabet om roskolen, da
erfaringen viser, at de fleste nye medlemmer kommer via ”mund til mund” metoden. Gode ideer til at få sat skub i brugen af Eta, klubbens nye coastalbåd, modtages gerne.

Kajakskolen er fuldt optaget, og datoerne for de forskellige komponenter fremgår af
hjemmesiden. Alle kajakkerne vil blive taget i brug tirsdag og torsdag aften ved
instruktørroningerne. Vi har søgt om fondsstøtte til indkøb af nye kajakker, men om det lykkes
vides ikke på nuværende tidspunkt.

Klublokalet og bådhallen
Frekvensen af rengøring er nu øget, så at der gøres rent hver 14. dag hele året rundt. Men med al mudderet på parkeringspladsen er det en god ide at medbringe skiftesko. Der er ved at blive opsat termostater på radiatorerne på 1. sal, så temperaturen kan sænkes når rummene ikke bruges.
Udvidelsen af kajakstativet er nu tilendebragt. Det samme er tilfældet med vintervedligeholdelsen af bådene.

Test af redningsvestene
Onsdags/torsdags holdene vil i år stå for den årlige test af redningsvestene. Medlemmer med
private redningsveste skal også huske at gennemføre testen.

Standerhejsning
Standerhejsningen finde sted lørdag den 24. marts med efterfølgende arbejdsdag søndag den 25. marts.

Kontingentopkrævning
Denne udsendes efter generalforsamlingen.

Nyhedsbrev nr. 12, 2017

Reglement for gæste- og prøve-roning
Bestyrelsen har set på Søfartsstyrelsens regelsæt om erhvervsmæssig persontransport og på klubbens forsikringer i forhold til at medtage gæste- og prøveroere på vandet. Gæsteroning er KUN for medlemmer af andre roklubber under DGI, DFfR eller Danmarks Kano- og Kajakforbund. Prøveroning i form af 1 eller 2 ture kan tilbydes ikke-medlemmer som led i en afklaring af muligheden for medlemsskab. Men sigtet skal her være meget klart. Reglementet kan i sin helhed læses på hjemmesiden under INFO.

Ny kajakchef
Rob Doeleman har, med flot assistance fra Hanne Doeleman, gjort en meget stor indsats for kajakroningen i BRK. Rob og Hanne har nu valgt at træde et skridt tilbage, og posten som kajakchef er med virking fra 1. december 2017 overtaget af Vibeke Weigelt. En stor tak for indsatsen til Rob og Hanne og hjertelig velkommen Vibeke. Vibeke vil bliver bakket op af Niels Ørnbjerg vedrørende opgaver af administrativ karakter og af klubkajakinstruktørerne (Lise, Carole, Mikael) omkring det det i virkeligheden drejer sig om, nemlig selve kajakroningen. Rob og Hanne vil fortsat bidrage på ad hoc- basis.
Kajakskolen 2018 er fuldtegnet og programsat. Der henvises til klubbens aktivitetskalender på hjemmesiden.

Pas på materiellet
Roning i vintersæsonen er særlig hårdt ved materiellet. Så vær forsigtig og tag hensyn. Nok har en af 4´erne lige fået 3 nye lag lak, men mod nyis kæmper selv skibslakken forgæves…..

Vedligehold af bådene
Arbejdet skrider godt frem, men Jan Sørensen regner dog ikke med at stoppe før tiden. Den udsendte plan holder derfor fortsat.

Udvidelse af kajakstativet
Kapaciteten til opbevaring af kajakker, klubbens såvel som private, bliver snart en begrænsning for den fortsatte udvikling af klubben. Derfor udvides kapaciteten ved at forlænge det nuværende stativ ned gennem hele bådhallen. Klaus Kornerup og Rob Doeleman vil stå for arbejdet. Materialerne er indkøbt. Pladsen bliver lidt snæver, men klubben har brug for at tiltrække nye medlemmer.

Glædelig jul og et godt nytår
Alle klubbens medlemmer en god jul og et godt nytår.

14. december 2017
På vegne af BRK/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev 11 – 2017

Nyt tag på klubhuset
Klubhuset har fået nyt tag; mødelokalet er ikke til at kende igen, og der er kommet dampspærrer, isolering og udsugningsanlæg, og den kære bov er også blevet sat i stand. Budgettet er tilmed blevet overholdt.

Arbejdet er udført af professionelle folk, og kvaliteten er i top. Men det kunne ikke have ladet sig gøre uden en stor frivillig indsat. Mange har givet en hånd med. Men der er især to personer, som fortjener ros og anerkendelse, nemlig Torben Gunge, der har været projektleder på både vores klubs og Sejlklubbens vegne, og Jørgen Kleisdorff, som har haft endnu mere at bestille end normalt. En stor tak til de to!

Standerstrygning
Standerstrygningen fandt sted lørdag den 28. oktober.  Vejret var bestemt ikke til sæsonens sidste rotur. Men det overdådige kageudbud til eftermiddagens kaffebord afbødede de værste abstinenser. Billeder fra standerstrygningen samt formandens tale findes under Nyheder på hjemmesiden.  Der var 44 deltagere ved middagen om aftenen. Et særdeles flot fremmøde. Tak til alle der bidrog til programmets gennemførelse.

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober var der oprydningsdag.  Også her var fremmødet overvældende med 24 deltagere. Tak for dens store indsats der har betydet, at huset går vinteren i møde i fin form.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene er udsendt, og arbejdet er sat igang.

Ergometerroning
Man kan godt registrere roede kilometer i romaskinerne i Rokort.dk. Så hvorfor ikke starte lidt konkurrence i denne disciplin? Et tiltalende træk ved en sådan konkurrence er, at der faktisk er en chance for a vinde. Jan Sørensen har aldrig, og vil aldrig komme til, efter eget udsagn, at sidde i en romaskine.

Årets julefrokost
Invitationen er udsendt som en separat mail. Jette og Merete ser frem til et stort fremmøde.

Vinterroning  (gentagelse fra sidste Nyhedsbrev)
Vejret er fint, og vandtemperaturen er stadigvæk over 10 grader. Så det er absolut stadigvæk muligt at tage en tur. Reglerne er som følger:

I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Opmåling af turene
Der har hersket lidt usikkerhed omkring længden af nogle af standardturene, ligesom enkelte medlemmer er begyndt at registrere længderne på baggrund af egne GPS målinger. Det sidste vil vi gerne bort fra, og vi foretager snarest en genopmåling af de ture, hvorom der har hersket usikkerhed om længden.

Om at svare på mails fra klubben
Nyhedsbrevet og andre meddelelser fra klubben udsendes via adressen birkerod.roklub@gmail.com. Den adresse bruges KUN til udsendelse og aflæses sjældent. Undgå derfor HELT at kontakte klubben ved at bruge ”retur til afsenderen”. Kontakt ALTID direkte den person der er angivet som kontakt i skrivelserne. Mailadresserne på medlemmerne af bestyrelsen kan iøvrigt findes på hjemmesiden under Kontakter.

Julefrokost, lørdag d. 16. december

Kære Ro-venner,

Roklubbens Julefrokost afholdes i år lørdag,  den 16. december kl. 18.30 i klubben.
Traditionen tro medbringer du noget til fællesbordet.

Tilmelding til Merete Karlsborg/Jette Vestergaard:
Skriv antal personer og hvad du har lyst til at medbringe senest onsdag den 6. december. Så koordinerer vi menuen efterfølgende.

På gensyn

Merete og Jette.

Merete: merete.karlsborg@dadlnet.dk
Jette: jette@kurubacak.dk

Standerstrygning, lørdag d. 28. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag den 28. oktober. Sommersæsonens sidste fællestur starter kl 15.00. I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl 16.00. Standeren stryges kl 17.00, og middagen starter kl. 19.00.

Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.  Sidste frist for tilmelding er søndag den 22. oktober. Prisen per person er 185 kr. Dette inkluderer velkomstdrink samt middagen.  (lynstegt laks; kyllingebryster, kalvekød, oksefilet med diverse tilbehør; kraftig brownie). Drikkevarer kan købes i klubben. Tilmelding sker nedenstående.

Vi har brug for assistance vedrørende kagebagning, brygning af kaffe om eftermiddagen, borddækning og endelig oprydning.

Tilmelding til standerhejsningsmiddag, lørdag d. 24. marts kl. 18:00
* = obligatorisk felt


Indbetaling (kr. 160.- per pers.) sker på Nordea reg.nr 2464 og konto nr. 0170 102 745. Husk at skrive middag, navn og antal personer i bemærkning til kasseren.

 

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober er der oprydningsdag. Vi starter kl. 10.00 med morgenbord. Vores husforvalter, Jørgen Kleisdorff, koordinerer arbejdet. Vi spiser rester fra standerstrygningsmiddagen til frokost, og vi slutter senest kl. 15.00. Mød bare op. Vi håber på et stort fremmøde. Hvis det kniber med at deltage hele dagen kan mindre også gøre det.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene udsendes senere. Arbejdsopgaven er på et overkommeligt niveau. Medlemmerne inddrages på baggrund af antal roede kilometer i inrigger.

Ny kortturstyrmand
Tillykke til Anni Hansen med erhvervelse af rettigheden som kortturstyrmand.

Tagprojektet og renovering af lokalerne
Renoveringen af klublokalerne er nu afsluttet. Vi afventer lige at malingen tørrer helt inden tingene hænges op. Resultatet er flot. Det sidste tagpap vil , afhængig af vejret, blive lagt på i den nærmeste fremtid. Tak til de mange af klubbens medlemmer, der har bidraget. Det være sig fra overordnet projektstyring til afvaskning af porcelæn.

Vinterroning
Vi nærmer os hastigt starten på vintersæsonen. Reglerne herfor er følgende:
I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.