Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 13

Forslag om nyt logo
Bestyrelsen foreslår at ændre klubbens logo. Målet er at synliggøre, at klubben både har baglænsroning og kajakroning. Endvidere er det ønsket, at det fulde klubnavn skal trykkes på klubbens beklædning.

Bestyrelsen arbejder med forskellige forslag, men inddrager også meget gerne forslag fra klubbens medlemmer. Eventuelle forslag bedes sendt til kommunikation@birkeroed-roklub.dk senest d. 3. december. Efterfølgende arrangeres en afstemning blandt klubbens medlemmer med henblik på at vælge hvilket forslag til nyt logo, der skal fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen i februar 2022. Ved afstemningen er det også muligt at stemme for at beholde det nuværende logo. I tilfælde af nyt logo vil dette successivt blive indført på klubtøj, standere, bådmærker, brevpapir, etc.

Skift på kajakchef posten
Joachim Harteg Jacobsen, har, som følge af travlhed på arbejdet, ønsket at blive erstattet på posten som kajakchef. Dette er nu faldet på plads, da Kell Vedsted har indvilget i at efterfølge Joachim. Skiftet sker allerede nu, således at Kell kan stå i spidsen for det igangsatte arbejde med at arrangere næste års kajakskole og øvrige kajakaktiviteter. Kell overtager samtidig Joachims plads i bestyrelsen. Kells medlemskab af bestyrelsen skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.

Joachim skal have en kæmpestor tak for indsatsen som kajakchef gennem årene og kan med sindsro give stafetten videre. Kajakroningen i BRK er nu et langt bedre sted, end da Joachim overtog posten. Joachim vil fortsat bidrage til den videre udvikling af kajakroningen i klubben gennem instruktion og turledelse.

Corona situationen
I klubben følger vi myndighedernes retningslinjer, men indtil videre er det intet meldt ud omkring mulige restriktioner i idrætsklubber og foreninger. Men når det er sagt, pas god på jer selv og hinanden, ved at følge de generelle anbefalinger omkring adfærd og hygiejne.

Arbejdsdagen og standerstrygningen
Både arbejdsdagen og standerstrygningen gik fint. Tak til de fremmødte. Tak til fest-komiteen for et flot middagsarrangement og til Jane og Jan for de festlige bidrag til underholdningen.

Klubbens vedtægt
Et lille udvalg, bestående af Ervin Birk og Carsten Nilaus Pedersen, har haft til opgave at komme med et forslag til revision af klubbens vedtægter. Dette foranlediget af, at muligheden for at afholde generalforsamlingen digitalt skal fremgå af vedtægten. Samtidig benyttes lejligheden til at foretage andre mindre ændringer. Bestyrelsen ser nu på forslaget og udkastet udsendes senere til høring blandt medlemmerne inden endelig fremlæggelse på generalforsamlingen i februar måned.

Tilbagemelding på medlemsundersøgelse og -møde
1000 tak for jeres engagerede deltagelse i medlemsundersøgelse og -møde!

Vi håber at I, i den kommende tid, vil mærke at der er kommet ting frem, som vi alle kan have gavn af, men for nu vil vi nævne at:

– Vi arbejder videre med at se på nye bådtyper. Til foråret vil vi konkret bede nogle medlemmer om at afprøve mulige nye bådtyper, mens vi afventer resultatet af forsøgene på at få gang i scullerroningen. Når vi har et samlet overblik, vil vi slå til! Forventningen er pt at det sker i næste vintersæson.

– Der arbejdes i gruppen af kajakinstruktører intenst på at gøre ting som dels gør klubben interessant for medlemmerne (specielt nye medlemmer for hvem roning endnu ikke er blevet en fast del af hverdagen) dels fastholder entusiasmen for instruktørgruppen, som vi ser som central for afdelingen

– Vi kigger på rammerne for reservation af både, fællesroninger, mere sporty roninger, fleksibilitet (i både antal og tider) for baglænsroningen, etc.

– Vi ser ikke en ny bådvogn som relevant nu, da der foregår så mange ting som har indflydelse på pladsen i bådhallen (som er væsentlig for vores klub). Da der kan arbejdes uden om problemstillingen, afvises det at gøre noget nu

– Hvis der er ting fra forløbet som I står med energi til at gøre noget ved, og som I ikke ser som dækket af de ting vi har sat i gang, så tag fat i nogen fra bestyrelsen for en snak om hvad der kan gøres. Nogle af de på medlemsmødet fremsatte forslag er følgende:

 • Alternativer til Facebook grupperne til turplanlægning;
 • ”Kom i gang” events først på sæsonen;
 • Lancier dans;
 • Vandreture i vintersæsonen;
 • Udendørs fitness;
 • Fællesspisninger;
 • Ro spinning og gymnastik;
 • Førstehjælpskurser.

Nyhedsbrev nr. 12

Klik her for at læse Nyhedsbrev nr. 12 med information om de skærpede sikkerhedsforhold omkring roning i vintersæsonen.


Jeg skulle endvidere hilse fra husforvalter Jørgen Kleisdorff og sige, at der fint kan være plads til flere deltagere på arbejdsdagen på søndag den 31. oktober. Der er faktisk for få tilmeldte i forhold til de planlagte arbejdsopgaver. Der er start kl 10.00 med kaffe og rundstykker.
Tilmelding til Jørgen på husforvalter@birkeroed-roklub.dk eller tlf. 40 53 52 09.

Standerstrygning, lørdag d. 30. oktober

Standerstrygningen finder sted lørdag de 30. oktober.
Sommersæsonens sidste fællesroning starter kl. 14.30.
I tilfælde af dårligt vejr eller bare manglende lyst til at gå på vandet er der kaffe og kage i klublokalet fra kl. 16.00.
Standeren stryges kl 16.30.

Middagen starter kl. 18.30. Ægtefæller/partnere er velkomne til middagen.
Prisen: 230 kr per person for velkomstdrink med hjemmelavede snacks og en 3 retters menu.

Drikkevarer kan enten medtages eller købes i klubben.
Tilmelding sidste frist var torsdag den 21. oktober.
Beløbet indbetales på Nordea Reg nr.: 2253, Konto nr.: 0170 102 745. Mærk indbetalingen med navn, antal deltagere og ”Standerstrygning”.

Formanden for festudvalget, Jette Vestergård kan kontaktes på tlf. 2982 7551 for yderligere information.


Tilmelding til Arbejdsdag, Søndag d. 31.okt. Sidste frist lørdag d. 30 oktober:

Ole Steen Andersen stopper som formand

Vores formand Ole Steen Andersen, har på et bestyrelsesmøde, lørdag den 25. september meddelt bestyrelsen, at han ønsker at trække sig som formand grundet et stort arbejdspres.

Bestyrelsen har derefter valgt at konstituere bestyrelsesmedlem Jon Kjeldsen som formand frem til næste generalforsamling. Der indledes nu en proces for at finde frem til en ny blivende formand.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sende en stor tak til Ole for hans indsats som formand. 

Ikke mindst for at iværksætte medlemsundersøgelsen og medlemsmødet og starte processen om en fornyelse af klubben. Et arbejde bestyrelsen vil følge op på i den kommende tid.

På vegne af bestyrelsen

Jens Galatius
Materiale forvalter

Nyhedsbrev nr. 10

Medlemsmøde
Det tidligere annoncerede medlemsmøde afholder onsdag den 8. september fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset. Invitationen er vedhæftet og ligger også på klubbens hjemmeside. Der er plads til 45 deltagere og ”først til mølle” princippet anvendes. Tilmelding sker på tilmeldingsblanketten på hjemmesiden. Sidste frist for tilmelding er 3. september.

Lyserød Lørdag-Støt brysterne
Klubben er blevet opfordret til at deltage i Lyserød Lørdag-Støt Brysterne kampagnen, der finder sted på hovedgaden i Birkerød den 9. oktober. Er der medlemmer, der kunne tænke sig at løfte denne opgave i en god sags tjeneste? Henvendelse til formanden snarest.

Brug af hejsesystemet
Når hejsesystemet anvendes er det meget vigtigt at placere sig således, at man ikke får båden ned over sig i det tilfælde, at båden skulle falde ned. Det er aldrig sket, men det kunne jo ske. Placer Jer ved stævn og agterende i god afstand fra båden.

Hvad sker der i klubben
Udover en stor ”almindelig” roaktivitet kan vi sige velkommen til 10 nye kajakmedlemmer, der er blevet friroet i løbet af august måned efter eksternt grundkursus. Der er afholdt kursus i kajakroning med grønlænder pagaj og afholdt en introduktion til roning i sculler og coastal, og både inriggerne og kajakkerne har været på langture på fremmed farvand.

Facebook grupperne for kajakroere og for inriggerroerne har vist sig aldeles udmærkede til at arrangere ture på det daglige rofarvand, og til kommunikation omkring andre aktiviteter. Så medmindre man af principielle grunde ikke ønsker at være på Facebook, vil det være en god ide at få meldt sig til klubbens Facebook grupper.

Beta skal på repareres
I forbindelse med den store reparation af Beta opstilles et stort telt på forpladsen. Reparationen er pladskrævende, og ved brug af teltet sikres, at den daglige roning ikke påvirkes.

Jens Galatius og Ole Jannerup, der står for reparationen under kyndig vejledning af en erfaren bådebygger, kunne sagtens bruge flere hænder til denne og andre opgaver med at vedligeholde materiellet.

Medlemsmøde onsdag d. 8. september

Det tidligere annoncerede medlemsmøde afholdes onsdag den 8. september fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset.

Mødet indledes med en kort gennemgang af de væsentligste resultater af medlemsundersøgelsen. 

Baseret på undersøgelsen har bestyrelsen identificeret 6 områder/temaer, som vi på mødet vil adressere i gruppearbejde i 2 runder med 3 temaer i hver. Mellem runderne vil der være lidt at drikke og spise.

Runde 1

 1. Fastholdelse af medlemmer
 2. Vinteraktiviteter
 3. Takt og tone

Runde 2

 1. Bådstrategi
 2. Fælles aktiviteter 
 3. Indgåelse af ro aftaler 

For hvert tema vil et bestyrelsesmedlem præsentere et kort oplæg med emner til diskussion. Efterfølgende er ordet frit blandt de fremmødte. Et andet medlem fra bestyrelsen vil tage referat af de fremkomne synspunkter.

Mødet afsluttes med, at hver gruppe melder tilbage om de fremsatte synspunkter og evt. konklusioner inden for deres tema.

Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” praktiseres.

Tilmelding til Medlemsmøde onsdag d. 8. sep. kl. 19:00
* = obligatorisk felt

Alle tilmeldte får tilsendt et detaljeret program for aftenen, så man kan overveje hvilke temaer, man vi prioritere at deltage i.

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Ole Steen Andersen

Introduktion til outriggerroning og til kajakroning med grønlænderpagaj

Outrigger dagen i går måtte udskydes på grund af vejret. Vi prøver igen på søndag den 22. august kl 10.30-15.00. Tilmelding til rochefen på rochef@birkeroed-roklub.dk senest fredag den 20. august. Der er stadigvæk plads til flere deltagere.

Søndag den 22. august kl 11.00 og mandag  den 23.august kl. 18.15 giver Robert Doeleman en introduktion til roning i kajak med grønlænderåre. Tilmelding på Facebook gruppen eller til robert.doeleman@gmail.com senest fredag den 20. august.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev 10

Vedhæftet opslaget om den årlige inrigger tur til Frederiksværk.

Der er stadigvæk plads til flere deltagere på sculler/coastal introduktionsdagen på søndag. Vejret ser dog desværre lige nu ikke så indbydende ud. Alle pladser på kajakturen til Roskilde Fjord på søndag er besat.

BETA tages ud af drift i længere tid grundet en større rådskade. Der bliver god brug for de øvrige 2+ inriggere. Derfor indføres nu den regel at  2+ inriggerne om formiddagen kun kan reserveres i de to faste tidsintervaller 8-10 og 10-12.

En varm velkomst til de 9 nye kajak medlemmer, der netop er startet på et fast-track frigivelses forløb.

Husk medlemsmødet i opfølgning på medlemsundersøgelsen, der afholdes 8. september. Mere herom følger.