Kategoriarkiv: Nyhedsbreve

Nyhedsbrev nr. 10

Medlemsmøde
Det tidligere annoncerede medlemsmøde afholder onsdag den 8. september fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset. Invitationen er vedhæftet og ligger også på klubbens hjemmeside. Der er plads til 45 deltagere og ”først til mølle” princippet anvendes. Tilmelding sker på tilmeldingsblanketten på hjemmesiden. Sidste frist for tilmelding er 3. september.

Lyserød Lørdag-Støt brysterne
Klubben er blevet opfordret til at deltage i Lyserød Lørdag-Støt Brysterne kampagnen, der finder sted på hovedgaden i Birkerød den 9. oktober. Er der medlemmer, der kunne tænke sig at løfte denne opgave i en god sags tjeneste? Henvendelse til formanden snarest.

Brug af hejsesystemet
Når hejsesystemet anvendes er det meget vigtigt at placere sig således, at man ikke får båden ned over sig i det tilfælde, at båden skulle falde ned. Det er aldrig sket, men det kunne jo ske. Placer Jer ved stævn og agterende i god afstand fra båden.

Hvad sker der i klubben
Udover en stor ”almindelig” roaktivitet kan vi sige velkommen til 10 nye kajakmedlemmer, der er blevet friroet i løbet af august måned efter eksternt grundkursus. Der er afholdt kursus i kajakroning med grønlænder pagaj og afholdt en introduktion til roning i sculler og coastal, og både inriggerne og kajakkerne har været på langture på fremmed farvand.

Facebook grupperne for kajakroere og for inriggerroerne har vist sig aldeles udmærkede til at arrangere ture på det daglige rofarvand, og til kommunikation omkring andre aktiviteter. Så medmindre man af principielle grunde ikke ønsker at være på Facebook, vil det være en god ide at få meldt sig til klubbens Facebook grupper.

Beta skal på repareres
I forbindelse med den store reparation af Beta opstilles et stort telt på forpladsen. Reparationen er pladskrævende, og ved brug af teltet sikres, at den daglige roning ikke påvirkes.

Jens Galatius og Ole Jannerup, der står for reparationen under kyndig vejledning af en erfaren bådebygger, kunne sagtens bruge flere hænder til denne og andre opgaver med at vedligeholde materiellet.

Medlemsmøde onsdag d. 8. september

Det tidligere annoncerede medlemsmøde afholdes onsdag den 8. september fra kl. 19.00 til 21.30 i klubhuset.

Mødet indledes med en kort gennemgang af de væsentligste resultater af medlemsundersøgelsen. 

Baseret på undersøgelsen har bestyrelsen identificeret 6 områder/temaer, som vi på mødet vil adressere i gruppearbejde i 2 runder med 3 temaer i hver. Mellem runderne vil der være lidt at drikke og spise.

Runde 1

  1. Fastholdelse af medlemmer
  2. Vinteraktiviteter
  3. Takt og tone

Runde 2

  1. Bådstrategi
  2. Fælles aktiviteter 
  3. Indgåelse af ro aftaler 

For hvert tema vil et bestyrelsesmedlem præsentere et kort oplæg med emner til diskussion. Efterfølgende er ordet frit blandt de fremmødte. Et andet medlem fra bestyrelsen vil tage referat af de fremkomne synspunkter.

Mødet afsluttes med, at hver gruppe melder tilbage om de fremsatte synspunkter og evt. konklusioner inden for deres tema.

Der er plads til 45 deltagere, og ”først til mølle” praktiseres.

Tilmelding til Medlemsmøde onsdag d. 8. sep. kl. 19:00
* = obligatorisk felt

Alle tilmeldte får tilsendt et detaljeret program for aftenen, så man kan overveje hvilke temaer, man vi prioritere at deltage i.

Vi håber på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen
Ole Steen Andersen

Introduktion til outriggerroning og til kajakroning med grønlænderpagaj

Outrigger dagen i går måtte udskydes på grund af vejret. Vi prøver igen på søndag den 22. august kl 10.30-15.00. Tilmelding til rochefen på rochef@birkeroed-roklub.dk senest fredag den 20. august. Der er stadigvæk plads til flere deltagere.

Søndag den 22. august kl 11.00 og mandag  den 23.august kl. 18.15 giver Robert Doeleman en introduktion til roning i kajak med grønlænderåre. Tilmelding på Facebook gruppen eller til robert.doeleman@gmail.com senest fredag den 20. august.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg

Nyhedsbrev 10

Vedhæftet opslaget om den årlige inrigger tur til Frederiksværk.

Der er stadigvæk plads til flere deltagere på sculler/coastal introduktionsdagen på søndag. Vejret ser dog desværre lige nu ikke så indbydende ud. Alle pladser på kajakturen til Roskilde Fjord på søndag er besat.

BETA tages ud af drift i længere tid grundet en større rådskade. Der bliver god brug for de øvrige 2+ inriggere. Derfor indføres nu den regel at  2+ inriggerne om formiddagen kun kan reserveres i de to faste tidsintervaller 8-10 og 10-12.

En varm velkomst til de 9 nye kajak medlemmer, der netop er startet på et fast-track frigivelses forløb.

Husk medlemsmødet i opfølgning på medlemsundersøgelsen, der afholdes 8. september. Mere herom følger.

Nyhedsbrev nr. 9

Vedhæftet findes resultaterne af medlemsundersøgelsen og nogle  foreløbige refleksioner over resultaterne. Resultaterne føder direkte ind til det medlemsmøde, der planlægges afholdt den 9. september kl 19.00. Invitationen til dette møde følger senere, men sæt venligst kryds i kalenderen.

Endvidere er der vedhæftet en invitation til en prøve dag i sculler og coastal den 15. august. Dette som svar på, at rigtigt mange i medlemsundersøgelsen har givet udtryk for et ønske om at prøve disse bådtyper.

Nyhedsbrev nr. 8

Spørgeskema og medlemsmøde efter sommerferien
Bestyrelsen ser gerne en lidt højere svarprocent på det udsendte spørgeskema, der findes på dette link: https://www.surveylegend.com/s/3df7

Mange har svaret, og tak for det, men vi vil gerne have lidt flere besvarelser. Sidste frist for indsendelsen forlænges til fredag den 9. juli.

Klubtøj
Vi er på vej med endnu en runde af produktion af klubtøj. Mere herom vil følge.

Afbrænding af bænkesæt på forpladsen
Det afbrændte bord er fjernet, og der er taget kontakt til kommunen om mulig erstatning med en ikke brændbar model. Men egentlig har vi vel i klubben nok i de to resterende.

Onsdags grill
Det er glædeligt, at der er kommet godt gang i onsdags grill aftenerne. Men der er stadigvæk plads til flere deltagere.

I ønskes alle en god sommer. Husk fællesroningerne, der selvfølgelig fortsætter hen over sommeren.

Nyhedsbrev nr. 7

Vedhæftet Nyhedsbrev nr. 7 i 2021 fra BRK. 
Vi går nu tilbage til de normale procedurer omkring rengøring af både og materiel. Endvidere er der nedenfor og i Nyhedsbrevet et link til et spørgeskema, som vi håber I vil bruger et par minutter på at udfylde. Baggrunden for spørgeskemaet er beskrevet i Nyhedsbrevet.
https://www.surveylegend.com/s/3df7

Nyhedsbrev nr. 6

Corona situationen
Med virkning fra 21. maj er en række restriktioner ophævet. Klubbens opdaterede Corona regler er vedhæftede. Den mest centrale ændring er at det nu, med gyldigt Corona pas, igen er muligt at udnytte klublokalet til sociale arrangementer, herunder kaffedrikning, grill spisning, etc. Klubben er lovmæssigt forpligtet til at fortage stikprøvekontrol af Corona passet. Vi har ikke ændret i reglerne omkring rengøring af både og materiel og afspritning af kontaktflader, og det anbefales at bruge mundbind indendørs. Vores regler følger anbefalingerne fra Dansk Forening for Rosport og Rudersdal Kommune.

Svømmeerklæringen
Svømmeerklæringen, der ligger ved rocomputeren, skal underskrives af alle ro-aktive medlemmer. Uden underskrift, INGEN roning.  Kravet er 300 meter for inrigger roning og 600 meter for kajak og sculler roning.

Onsdags grill
Grillen tænder efter fællesroningen onsdag aften. Medbring egen forplejning. Øl og drikke kan købes i klubben eller medbringes. Hvis maden indtages indendørs kræves gyldigt Coronapas.

Intet Skt. Hans bål i år
Selv om det nuværende forsamlingsloft på 100 mennesker udendørs muligvis hæves 11. juni, har bestyrelsen besluttet, at Skt. Hans arrangementet ikke gennemføres i år. Vi vil ikke løbe den teoretiske risiko, at et sådant arrangement med et normalt stort fremmøde, tæt sammenstimlen og sang kan bidrage til et øget smitteniveau.

Klubbens sociale arrangementer
Standerhejsningsmiddagen og standerstrygningsmiddagen plejer at være årets højdepunkter for så vidt angår sociale arrangementer i klubben. Niels Høyer er trådt tilbage som arrangement chef, efter flere års flot indsats, og vi søger derfor med lys og lygte efter hans afløser/afløsere. Det er normalt en ret overskuelig opgave, da klubbens medlemmer er meget hjælpsomme med såvel forberedelse som oprydning. Henvendelse rettes til niels@oernbjerg.dk.

Facebook gruppe for inrigger roning
Nu har vi som lovet på generalforsamlingen etableret en facebookgruppe til at indgå aftaler om inrigger roture. Facebook-siden er tænkt som et supplement til anden aftalt roning og til fælles- roningerne, som fortsætter som sædvanligt mandage og onsdage kl. 18.30 og søndage kl. 10 – hvor alle kan møde op. Det kan være sværere at finde nogen at ro med på andre tidspunkter – især hvis man ikke har været medlem meget længe. Så hvis du tænker, du kan have brug for at finde andre at ro med uden for de faste tidspunkter, så er facebookgruppen en god mulighed. Du finder den på facebook som  “Birkerød Ro- og Kajakklub – Inrigger Gruppen“. Det er en lukket gruppe, så du skal anmode om medlemskab. Lige så snart du er medlem, kan du frit skrive forslag til tidspunkter, hvor du gerne vil ud og ro – og melde dig på andres forslag. Vi håber, det giver flere gode ture på vandet – og flere gode bekendtskaber på kryds og tværs i klubben.

Birkerød Ro- og Kajakklub/Niels Ørnbjerg