Kategoriarkiv: Arkiv

Sammendrag

Sammendrag

 1. Klubben har tre typer af medlemskaber, nemlig et fuldgyldigt medlemskab, et seniormedlemskab og et støttemedlemskab.  Alle roere skal overfor klubben meddele, hvis der er sygdom eller andre forhold som kan være af sikkerhedsmæssig betydning for roningen.
 2. Klubben har ingen forsikringer, der dækker menige medlemmers ansvar, personskade eller tab af personlige ejendele. Det anbefales derfor at tegne egne forsikringer. Klubben har en forsikring for ansvar, som uddannede klubtrænere kan pådrage sig i forbindelse med oplæring af nye medlemmer.
 3. Svømmekravet er 300 meter for roning i inrigger og i gig og 600 meter for roning i sculler, i to-årers outriggeren og i kajak. Klubben kan kræve, at der aflægges svømmeprøve, eller at der anvendes redningsvest eller svømmevest.
 4. Det daglige rofarvand omfatter Furesøen og tilstødende søer. Der arrangeres endvidere ture på fremmed farvand.
 5. Seniormedlemmer har begrænsninger hvad angår både rofarvandet og rotider. Seniormedlemmer ror kun inrigger, skifter ikke i bådene, og deltager ikke i vinterroning eller i roning på fremmed farvand.
 6. Klubben har inriggere, single-scullere, en double-sculler, en to-årers outrigger , en gig , samt havkajakker. Nogle medlemmer har private kajakker.
 7. Uddannelsen til kortturstyrmand sker i klubbens eget regi. Uddannelse til instruktør og til langturstyrmand sker i regi af DFfR og DGI.  Medlemmer, der har fået uddannelse betalt af klubben, forventes at medvirke som brovagter, på ture på fremmed farvand, og på roskolerne.
 8. Kajakroere skal altid bære svømmeveste. Ved roning i inrigger, to-årers outrigger og gig skal der bæres oppustelige/faste redningsveste fra standerstrygning til udgangen af april måned. Ikke frigivne roere skal altid bære vest. Iøvrigt anbefales det, at der ved roning i inrigger,sculler, gig og to-årers outrigger altid bruges redningsvest.
 9. Som kajakroer starter man ved at deltage i klubbens roskole for kajak. Denne afholdes om foråret. Som fuldgyldig inriggerroer kan man starte enten ved at deltage i den almindelige roskole om foråret (senere start kan dog aftales med rochefen) eller ved deltagelse på onsdags- eller torsdagsholdet. På sidstnævnte kan rochefen overdrage ansvaret for oplæring og frigivelse til holdlederne. Målgruppen her er primært tidligere seniorroere, der overgår til fuldgyldigt medlemsskab med status som kanin.  Der afholdes ikke roskole i sculler, men erfarne scullerroere er velkomne. Seniorroere får deres oplæring som en integreret del af den normale seniorroning.
 10. Som roer frigives man efter en systematisk opbygning af nødvendige færdigheder (roteknik, sikkerhed). Ikke frigivne roere må kun ro med instruktør, må ikke ro i vintersæsonen, skal altid bære vest, og må ikke deltage i roning på fremmed farvand.
 11. Holdledere, brovagter og styrmanden på den enkelte båd er ansvarlige for roningens forsvarlige gennemførelse. Kortturstyrmanden har beslutningsmyndigheden i båden.
 12. Roningen gennemføres under hensynstagen til mandskabets sammensætning, vandtemperatur, lufttemperatur, risiko for tordenvejr, bølgehøjde, vindstyrke og vindretning samt sigtbarhed.
 13. Afstanden til land må aldrig overstige 300 meter (sommer) eller 100 meter (vinter). Dog er det i sommersæsonen tilladt at ro på tværs af Store Kalv.
 14. Der er åbne fællesroninger flere gange om ugen. Derudover kan alle fuldgyldige frigivne medlemmer arrangere egne ture, forudsat at en kortturstyrmand deltager.
 15. Seniorroningen finder sted onsdag og torsdag formiddag samt enkelte aftener i sommersæsonen. Fuldgyldige medlemmer kan også deltage.
 16. Roning i sculler må kun finde sted fra 1. maj til standerstrygning og når der ikke er skumtoppe på vandet.
 17. På dele af det daglige rofarvand skal der udvises særlig opmærksomhed. Det gælder f.eks området med vandskiløb i Store Kalv og badeområderne ved Frederiksdal og Farum. Andre steder er der store sten.
 18. Inden afgang udfyldes en roprotokol (rokort.dk) med relevant information. Efter hjemkomst skrives båden hjem. Ændring af turen undervejs skal gøres med omtanke, så det ikke vækker unødig bekymring.
 19. Besætningerne skal efter afsluttet roning sørge for at rengøre bådene og sætte dem på plads i bådehuset. Bådene og anden materiel skal behandles med omtanke for at undgå skader.  Skader skal meldes til materielforvalteren.
 20. Roning i vintersæsonen kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforhold og påklædning, og er kun tilladt for fuldgyldige, frigivne medlemmer. Bestyrelsen kan nedlægge forbud mod vinterroning. Inriggere, kajakker, giggen og to-årers ourriggeren må anvendes. Brug af rednings-/svømmevest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter. Roning er forbudt i områder med is.
 21. I tilfælde af kæntring eller overbordfald fra inrigger skal alle roere følge kortturstyrmandens instrukser. Der medbringes altid mobiltelefon, og dersom situationen kræver det, ringes der 112.
 22. Roreglementet udgør også BRKs sikkerhedsreglement. Overtrædelser vil kunne medføre påtaler og roforbud. Særligt grove eller gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion.
 23. Roreglementet kan ikke tage højde for alle tænkelige situationer. Så hovedbudskabet er ”Ro efter evne og brug din sunde fornuft”

Kilometerstatistik – April 2014

Årets første sommerstatistik per 30 April 2014:

Km  – Navn
406 – Jan Sørensen
316 – Hanne Doeleman
226 – Robert “Rob” Doeleman
160 – Gunnar Hallsson
132 – Peder Henriksen
130 – Jørgen Kleisdorff
102 – Birgit Arildskov
100 – Inge-Lise Gaarn  Læs resten

Nyhedsbrev 1 – 27 Marts 2014

Ny bestyrelse:

Den nye bestyrelse har konstitueret sig sådan her:

 • Toke Allentoft, formand
 • Poul Bach, rochef
 • Gunnar Hallsson, kasserer
 • Jørgen Kleisdorff, husforvalter
 • Robert Doeleman, webmaster
 • Jette Vestergård, arrangementer og rekruttering
 • Niels Ørnbjerg, sekretariat og kommunikation

Læs resten

Nye kajakker

Klubben har i 2011 indkøbt 8 nye kajakker hos Kano & Kajak Butikken

Peter Lillelund fra Kano & Kajak butikken leverer 8 nye kajaker.

Peter Lillelund fra Kano & Kajak butikken leverer 8 nye kajakker.Husk at du som medlem af Birkerød Ro og Kajakklub kan få 10% klubrabat, både i Herlev og Skovshoved butikken.