Nyhedsbrev 11 – 2017

Nyt tag på klubhuset
Klubhuset har fået nyt tag; mødelokalet er ikke til at kende igen, og der er kommet dampspærrer, isolering og udsugningsanlæg, og den kære bov er også blevet sat i stand. Budgettet er tilmed blevet overholdt.

Arbejdet er udført af professionelle folk, og kvaliteten er i top. Men det kunne ikke have ladet sig gøre uden en stor frivillig indsat. Mange har givet en hånd med. Men der er især to personer, som fortjener ros og anerkendelse, nemlig Torben Gunge, der har været projektleder på både vores klubs og Sejlklubbens vegne, og Jørgen Kleisdorff, som har haft endnu mere at bestille end normalt. En stor tak til de to!

Standerstrygning
Standerstrygningen fandt sted lørdag den 28. oktober.  Vejret var bestemt ikke til sæsonens sidste rotur. Men det overdådige kageudbud til eftermiddagens kaffebord afbødede de værste abstinenser. Billeder fra standerstrygningen samt formandens tale findes under Nyheder på hjemmesiden.  Der var 44 deltagere ved middagen om aftenen. Et særdeles flot fremmøde. Tak til alle der bidrog til programmets gennemførelse.

Oprydningsdag
Søndag den 29. oktober var der oprydningsdag.  Også her var fremmødet overvældende med 24 deltagere. Tak for dens store indsats der har betydet, at huset går vinteren i møde i fin form.

Vedligeholdelse af bådene
Planen for vinterens vedligeholdelse af bådene er udsendt, og arbejdet er sat igang.

Ergometerroning
Man kan godt registrere roede kilometer i romaskinerne i Rokort.dk. Så hvorfor ikke starte lidt konkurrence i denne disciplin? Et tiltalende træk ved en sådan konkurrence er, at der faktisk er en chance for a vinde. Jan Sørensen har aldrig, og vil aldrig komme til, efter eget udsagn, at sidde i en romaskine.

Årets julefrokost
Invitationen er udsendt som en separat mail. Jette og Merete ser frem til et stort fremmøde.

Vinterroning  (gentagelse fra sidste Nyhedsbrev)
Vejret er fint, og vandtemperaturen er stadigvæk over 10 grader. Så det er absolut stadigvæk muligt at tage en tur. Reglerne er som følger:

I vintersæsonen, der strækker sig fra standerstrygning til standerhejsning, er roning tilladt, dog med skærpede sikkerhedsbestemmelser. Vinterroning er ikke tilladt for ikke-frigivne roere eller for seniorroere. Klubben kan fastsætte skærpede kvalifikationskrav for udøvelse af vinterroning, og rochefen og kajakchefen kan forbyde individuelle fuldgyldige medlemmer at ro om vinteren.

Vinterroning er tilladt på klubbens normale rofarvand. Inriggerne, coastalbådene, og kajakkerne må anvendes. Roning om vinteren kræver særlig opmærksomhed omkring vejrforholdene og hensigtsmæssig påklædning. Brug af vest er obligatorisk. Kajakroning kræver, at man er iført tørdragt. Afstanden til land må aldrig overstige 100 meter, men man skal holde sig i forsvarlig afstand til broer, træer, etc. Roning er forbudt i områder med is. I videst muligt omfang bør flere både følges ad. Brug i det hele taget den sunde fornuft.

Opmåling af turene
Der har hersket lidt usikkerhed omkring længden af nogle af standardturene, ligesom enkelte medlemmer er begyndt at registrere længderne på baggrund af egne GPS målinger. Det sidste vil vi gerne bort fra, og vi foretager snarest en genopmåling af de ture, hvorom der har hersket usikkerhed om længden.

Om at svare på mails fra klubben
Nyhedsbrevet og andre meddelelser fra klubben udsendes via adressen birkerod.roklub@gmail.com. Den adresse bruges KUN til udsendelse og aflæses sjældent. Undgå derfor HELT at kontakte klubben ved at bruge ”retur til afsenderen”. Kontakt ALTID direkte den person der er angivet som kontakt i skrivelserne. Mailadresserne på medlemmerne af bestyrelsen kan iøvrigt findes på hjemmesiden under Kontakter.