Nyhedsbrev Nr. 13

Sæsonafslutningen
Formandens tale ved standerstrygningen kan læses under Nyheder på hjemmesiden. I middagen deltog 24 personer, og på arbejdsdagen deltog 17 medlemmer. Tak for det flotte fremmøde på arbejdsdagen.
Julefrokosten afholdes som tidligere meddelt lørdag den 3. december. Tilmelding kan stadigvæk nås via klubbens hjemmeside.

Vedligeholdelse af inriggerne
De af klubbens medlemmer, der er blevet bedt om at deltage, er blevet kontaktet. Deltagerne er de medlemmer, der har roet flest kilometer i inrigger. Bådene er velholdte og vedligeholdelsen vil være afsluttet inden jul.

Vask af duge og viskestykker
Det ville være rigtigt dejligt med hjælp til at få vasket klubbens duge og viskestykker. Er der mon en venlig sjæl blandt medlemmerne, der kunne tænke sig at påtage sig denne opgave? Henvendelse til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk.

Er der interesse for rospinning?
Repræsentanter fra DFfR kommer og giver os en introduktion til rospinning. Sandsynligvis den 16. januar. Er der mon interesse herfor i klubben? Som med alle andre aktiviteter er der brug for en ildsjæl og en uddannet instruktør. Kontakt venligt Kim Frøkjær på kimf52@live.com

Vigtige datoer i 2017
Generalforsamlingen afholdes mandag den 27. februar. Standerhejsningen finder sted den 25. marts og standerstrygningen den 28. cktober.
Endvidere vil der hen over vinteren blive afholdt nogle arrangementer. Et spændende foredrag er således allerede fastlagt til torsdag den 2. februar. Invitationen følger, når tidspunktet nærmer sig.

Vinterroningen er kommet godt igang
Der er allerede i skrivende stund tilbagelagt 1088 km af 28 roere.

Fiskeri fra klubbens både er forbudt, men…….
Birkerød Sejlklub arrangerer den 2. april 2017 fra kl 14:00 til kl 19:00 en fisketur på Øresund. Medlemmer af BRK er også velkomne. Invitationen har følgende ordlyd:
Det siges at vi skal spise mere fisk – nu får vi mulighed for også at fange den selv! Vi mødes på Rungsted Havn hvor vi har lejet skibet Store Teisten, der ligger klar til en dejlig fisketur med afgang kl. 14:00. Skipper finder de helt rigtige steder ude på Sundet, hvor torsk og måske også fladfisk står og venter på os. Vi er hjemme i havn igen senest kl. 19:00. Mødetid senest kl. 13:45, og husk påklædning efter vind og vejr, samt evt. en madpakke.

Pris for deltagelse, ved i alt 23 personer ombord, er ca. kr. 180. Hvis man er 18 år, men endnu ikke pensionist, tilkommer et Lystfisketegn til kr. 40. Har man ikke fiskegrej kan dette lejes ombord for kr. 75. Til gengæld er al den fisk man fanger gratis!

Opgørelse over antal deltagere, samt endelig pris for deltagelse, fremsendes til de tilmeldte den 27. februar, hvorefter der tages stilling til, og gives besked om, hvorvidt arrangementet skal gennemføres eller ej. Også medlemmerne i Birkerød Ro- og Kajakklub er inviteret til at deltage i dette arrangement. Se – www.teisten.dk – for nærmere information og praktiske oplysninger. Din tilmelding med oplysning om navn og klub sendes senest den 26. februar til: mail@peterperson.dk