Nyhedsbrev nr. 2-2016

Generalforsamlingen
Omkring 40 klubmedlemmer mødte frem til årets vigtigste begivenhed, nemlig generalforsamlingen i Birkerød Ro- og Kajakklub. Generalforsamlingen blev afviklet i nogenlunde fordragelighed under kyndig ledelse af Ole Steen Andersen.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning, regnskabet for 2015 og budgettet for 2016. De nye vedtægter gik videre til anden runde (se senere), bestyrelsen fik det ønskede mandat til at gå videre med tagprojektet, og den siddende bestyrelse blev genvalgt for endnu et år (se senere).
Beretningen samt referatet ligger nu på klubbens hjemmeside.

Ekstraordinær generalforsamling
Udkastet til nye vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen med enkelte mindre rettelser. Den endelige godkendelse kan ske på den kommende ekstraordinære generalforsamling, hvortil indkaldelse allerede er udsendt. Den vil finde sted lørdag den 19. marts kl 14.30 i klubhuset. Altså umiddelbart før standerhejsningen.

Det nye bestyrelse
Den siddende bestyrelse blev genvalgt for en periode på 1 år. En væsentlig årsag til den fortsatte støtte til den gamle bestyrelse formodes at være en klar forventning til, at reformiveren normalt aftager stærkt i år 2 efter første valg….
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med følgende uændrede ansvarsfordeling:
Formand : Carsten Nilaus Pedersen; Rochef : Poul Bach; Sikkerhed : Kim Frøkjær; Soc. Arrangementer: Niels Høyer; Husforvalter : Jørgens Kleisdorff; Kasserer : Torben Gunge; Kommunikation : Niels Ørnbjerg .

Standerhejsning
Standerhejsningen finder i år sted allerede den 19. marts kl 15.00. Efterfølgende er der chance for sæsonens første rotur eller et veldækket kagebord. Kl 19.00 starter standerhejsningsmiddagen. Mere om denne på hjemmesiden, hvor også tilmelding skal ske (se under Nyheder). Her kan man også melde sig til at deltage i forskellige opgaver på dagen som f.eks kagebagning, borddækning, etc.

Ikke kun nyde, også yde
Der afholdes arbejdsdag søndag den 20. marts kl 10.00-15.00. Mød bare op. Tilmelding er ikke mulig, da vores computersystem ikke har stor nok kapacitet til at håndtere det forventeligt store antal tilmeldte. Kom og giv en hånd med løsningen af forskellige opgaver, dog ikke tagrenderensning, som er Jørgens speciale.

Bekræftelse på svømmefærdigheden
Inden sæsonen starter, vil der blive lagt en liste frem i klubhuset, hvor der skal skrives under. Svømmekravet er 300 meter for inrigger og 600 meter for kajakkerne.

Det koster at nyde
Kassereren har udsendt en separat mail omkring indbetaling af kontingentet. Det må siges at være et fund for de penge. Man sparer jo kontingentet til fitness, kurser i mindfullness, selskabelige foreninger og finere tyrkisk madlavning.

Det nye roreglement
Det nye roreglement træder i kraft når standeren er hejst. Husk standeren på inriggerne, og læs iøvrigt reglementet godt igennem.

Alle ønskes en fortrinlig rosæson.