Nyhedsbrev 1, 2016

Så finder vi cyklerne frem……
Arbejdet med renoveringen af fugletårnet starter medio marts og forventes afsluttet ultimo maj. I den periode vil den første 1/3 af parkeringsarealet, d.v.s. de første 2 ”båse”, op mod Plantagevej være inddraget. ”Båsene” på den ene side af det resterende parkeringsareal vil også lejlighedsvis kunne være inddraget i kortere perioder. Redningsvejen til klubhuset vil være åben i hele perioden. Arbejdet udføres af et jysk firma, og der vil være aktiviteter mandag til torsdag.

En tegning af fugletårnets bærende konstruktioner er hængt op på opslagstavlen. Den officielle indvielse vil efter planen ske den 11. juni. Formanden foreslår, at vi deltager med både på vandsiden. Så skal vi da nok få jaget fuglene væk……

Der er enkelte parkeringspladser på den offentlige parkeringsplads nederst på Plantagevej lige før indkørslen til parkeringspladsen. P- pladserne ved rideskolen kunne være et muligt alternativ. Men det er god ide at finde cyklen frem.

Det nye roreglement
Bestyrelsen har nu lagt sidste hånd på det nye roreglement. Det ligger nu på hjemmesiden, og vil blive slået op i klubhuset. Reglementet træder I kraft ved standerhejsningen. Tak til de mange medlemmer, der har bidraget i den afsluttende høringsfase. Rochefen vil på generalforsamlingen give en kort gennemgang af det nye reglement.

Som noget nyt skal alle medlemmer hvert år ved deres underskrift bevidne, at de kan svømme enten 300 meter (inrigger) eller 600 meter (sculler og kajak). Lister til brug hertil vil blive lagt frem i klubhuset inden rosæsonen starter.

Generalforsamlingen den 29. februar 2016
Som tidligere meddelt er sidste frist for at indsende forslag til dagsordenen fra medlemmerne den 19.februar. Den endelige dagsorden samt bilag vil efterfølgende blive udsendt. Kom og lyt til formandens beretning om sæsonen der er gået og om den kommende sæson. Carsten er allerede gået i skarp træning, og lur mig om ikke han kan stille op med megen god information af interesse for rofolket.

Trængselstiden er snart forbi
Inden vi får set os om er vores trængselstid forbi. Rosæsonen er over os. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 19. marts, hvor standerhejsningen finder sted. Som sædvanlig markeres sæsonens start med middag om aftenen og arbejdsdag om søndagen. Yderligere information om disse skelsættende begivenheder udsendes på et senere tidspunkt.

Vil du hjælpe rochefen til at få en bedre nattesøvn?
Vi har en tilfredsstillende tilgang af nye kajakroere. Men rochefen havde for nylig en mareridtsagtig drøm om at måtte aflyse roskolen for inrigger. Hjælp ham til at få en rolig nattesøvn. Prøv at hjælpe med at få nye medlemmer. Det hjælper ikke en dyt med vores artikler i lokalpressen og opslag. Det er de personlige kontakter, der gør en forskel. Der udloves en dusør på en god flaske vin for hvert nyt medlem du hverver. Vi håber meget på at få tømt vinkælderen……

Niels Ørnbjerg
10. februar 2016