Nyhedsbrev nr. 1 – 2016

Dette er det første nyhedsbrev i 2016. Så bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Nyhedsbrevet indeholder en række meget vigtige informationer, så læs venligst videre……..

For en god ordens skyld
Bestyrelsen har opdateret reglerne for opbevaring af private kajakker og for udlejning af klublokalet. Endvidere har bestyrelsen formuleret en husorden for klubben. Dette er bestemt ikke sket som et resultat af at medlemmerne ikke passer godt på lokalerne, men bestyrelsen mener, at det alligevel er på sin plads, at have en nedskreven ramme for vore medlemmers brug af klubhuset. Husordenen og de 2 andre regler er lagt på hjemmesiden under INFO.

Kommunen lægger beslag på parkeringsarealet
I forbindelse med renoveringen af fugletårnet inddrager kommunen vores parkerings areal, helt eller delvis, til brug som oplagrings plads fra engang i januar måned og nogle måneder frem. Det er kommunens areal, så juridisk har de retten på deres side. Vi har tæt kontakt til Sejlklubben i denne sag og har bedt om en besigtigelse, når bygherren er udpeget i håb om at kunne bevare enkelte pladser. Men faktum er, at antallet af p-pladser vil blive meget begrænset. Ifølge den foreløbige plan burde arbejdet være færdig til standerhejsning. Kommunen henviser til de ret få offentlige p-pladser, der ligger til højre inden indkørslen. P pladserne ved rideskolen kunne være et muligt alternativ. Det skal ingen hemmelighed være at vores ornitologisk kompetente formand er ambivalent og har erklæret sig inhabil i sagen….

Generalforsamling 29. februar 2016
Generalforsamlingen finder næste år sted den 29. februar. Udover dagsordenens faste punkter (se klubbens vedtægter på hjemmesiden) kommer tagudskiftningen og de nye vedtægter til behandling.
Udkastet til nye vedtægter vil i god tid inden generalforsamlingen blive lagt ud på klubbens hjemmeside. Hvis de nye vedtægter godkendes på generalforsamlingen, finder endelig godkendelse sted på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

Som noget nyt vil det reviderede regnskab samt forslag til 2016 budget blive gjort tilgængeligt på hjemmesiden inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Hvis der blandt medlemmerne er et ønske om at få behandlet yderligere emner, modtager bestyrelsen gerne forslag hertil på kommunikation@birkeroed-roklub.dk med en tidsfrist den 24. januar. Disse forslag vil så blive optaget på dagsordenen.

Revision af roreglementet
Arbejdsgruppen (se sidste nyhedsbrev) har nu afsluttet sit arbejde med det nye roreglement. Det skal ingen hemmelighed være at roreglementet er klubbens hjerteblod og at der er kommet mange holdninger til udtryk og også divergerende meninger under gruppens arbejde. Men det er på langt de fleste områder lykkedes at slå bro mellem de forskellige holdninger og i det hele taget nå frem til et udkast til roreglement, som bør kunne udgøre en god ramme for fremtidige aktiviteter.

Det nye roreglement lægges nu ud i endelig høring blandt alle klubbens medlemmer. Adgangskoden er 2016. Sidste frist for at afgive høringssvar på kommunikation@birkeroed-roklub.dk er 15. januar. Bestyrelsen vil efterfølgende udarbejde det endelige roreglement. Det vil blive introduceret på klubbens generalforsamling.

Rokort.dk
Takket være en ihærdig indsats fra en række af klubbens IT-kyndige medlemmer har vi nu med virkning fa 1. januar søsat Rokort.dk som det nye turregistreringssystem.  Rokort.dk ligger på en ekstern server og derfor tilgængelig på en ny computer i bådhallen, men er også tilgængelig på din hjemme computeren, Smartphone og Tablet. En gratis App til Rokort.dk kan downloades.

Rokort.dk kan bruges til at registrere vore ture, til at føre den daglige statistik, og til at aftale roture. Og ifølge de IT-kyndige er det så let at bruge, at selv bestyrelsens kommunikations- ansvarlige medlem ikke kommer til kort. Så kan alle….. En detaljeret guide til brugen af Rokort.dk findes på https://rokort.dk/guide_user.php .

Brugernavnet er jeres medlemsnummer og kodeordet er indtil videre ddmmåå, altså jeres fødselsdato (data, måned, år). I har mulighed for at ændre kodeordet, hvis det ønskes. Undgå for en sikkerheds skyld at bruge koden til f.eks bank.

Der vil inden rosæsonens start og i nødvendigt omfang, blive givet en introduktion til brug af rokort.dk. Alle ture, som er foretaget siden standerstrygningen, vil blive lagt ind i systemet inden 1. januar. Efter 1. Januar skal du selv registrere dine ture.

Vintervedligeholdelse af klubbens materiel indstilles.
Vintervedligeholdelsen er gået så godt, at der ikke vil ske yderligere på den front i det nye år. De dertil indkaldte kan så slette det fra kalenderen. Tak for indsatsen til de medlemmer der allerede har bidraget til vedligeholdelsen af materiellet.